You are on page 1of 45

HUBUNGAN

ETNIK
Potret Hubungan Etnik

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


Potret Hubungan Etnik

Kesultanan Melayu Melaka


Hasil Pembelajaran
Kandungan

Lambang Pertemuan
Masyarakat Pelbagai Etnik
Menjelaskan Kesultanan Melaka
Pembentukan Masyarakat sebagai lambang kemuncak
Majmuk pluraliti
Era Kolonialisme Inggeris
Menerangkan kesan penjajahan
Fokus Hubungan Etnik Barat ke atas masyarakat
Kerangka Teori pelbagai etnik
Kerangka Konseptual Memiliki kemahiran menganalisis
Kerangka Teoritis fenomena sosial & permasalahan
hubungan etnik
Tahap Hubungan Etnik

2
Pengenalan

Masyarakat terdiri daripada pelbagai etnik.


Memerlukan satu pemahaman yang tepat tentang teori dan definisi untuk menilai
kumpulan masyarakat.
Kefahaman akan menyokong masyarakat pelbagai etnik untuk kehidupan yang harmoni.

3
Pembentukan Masyarakat Malaysia

Kesultanan Melaka Penjajahan Belanda Penjajahan Portugis

Persekutuan Malaysia

Penjajahan British Penjajahan Jepun Kemedekaan


4
Pembentukan Masyarakat Malaysia

Pembentukan
Masyarakat
Malaysia

Masyarakat
Pluraliti Alam Zaman Kesultanan Majmuk Era
Unsur Tradisi
Melayu Melayu Melaka Kolonialisme
Inggeris

Masyarakat Pemerintahan Prinsip Islam

Diplomatik Perdagangan Dasar Bahasa Melayu

Struktur Pemerintahan
Keagamaan Kependudukan
Pemerintahan Beraja

Kepelbagaian Hak Keistimewaan


Ilmu dan Pemikiran Kependudukan
Budaya Melayu

Implikasi
5
Garis Masa Masyarakat Alam Melayu

Pluraliti Alam Melayu Kedatangan


Penjajah Masyarakat Pluralistik
Abad 13M-15M
Kesultanan Melaka 1957
Tanpa Paksaan Kemerdekaan

Masyarakat Majmuk
1511M-1957M
Penjajahan Eropah &
Inggeris
Paksaan

6
Pluraliti Alam Melayu

Masyarakat Diplomatik

Berlaku hasil penghijrahan dari dalam Wujud hubungan peradaban antara


wilayah (dalam kalangan etnik Melayu Alam Melayu dan China serta India
sendiri) dan juga dari luar yang Mencapai zaman kemuncaknya pada
melibatkan etnik lain seperti Cina, waktu pemerintahan Kesultanan Melayu
Arab,India dan berlaku asimilasi. Melaka
Menetap di Kepulauan Melayu atau
Nusantara dan berpindah-randah dari
satu pulau ke pulau yang lain dengan
bebasnya untuk berniaga, berperang,
berkahwin dan sebagainya
Mewujudkan unsur akomodasi dalam
kehidupan bermasyarakat.

7
Pluraliti Alam Melayu

Keagamaan Ilmu & Pemikiran

Alam Melayu terkenal Epistemologi ilmu


sebagai pusat penyebaran pengetahuan Alam Melayu
Buddha di bawah berasaskan metafizik (alam
pemerintahan Srivijaya ghaib) dan animisme.
Konsep Hinduisme dan
Buddhisme dari aspek sosial
dan kebudayaan seperti
adat perkahwinan dan soal
pentadbiran negara.

8
Zaman Kesultanan Melayu Melaka

9
Kesultanan Melayu Melaka
Lambang Pertemuan Masyarakat Pelbagai Etnik

Pemerintahan Perdagangan

Perlembagaan Melaka dilaksana Perdagangan rancak hasil sistem


berdasarkan Islam (Kanun Melaka & pemerintahan terbuka dan
Undang-undang Laut Melaka) pentadbiran pelabuhan yang sangat
Zaman keemasan dan kemuncak cekap.
keagungan kerajaan Melayu. Panglima dan laksamana Melaka
Tempat pertemuan pedagang (The proaktif mengawal keselamatan dari
Venice of The East). ancaman perompak dan lanun.
Pemerintahan diplomasi & terbuka. Tahap keselamatan yang tinggi di
Sultan/pembesar mempunyai misi & Selat Melaka.
visi yang hebat. Kepulauan Melayu terkenal dengan
rempah ratus yang dianggap barang
mewah.

10
Kesultanan Melayu Melaka
Lambang Pertemuan Masyarakat Pelbagai Etnik

Kependudukan Kebudayaan

Proses penghijrahan berlaku Keterbukaan pemerintah


secara alamiah/ semulajadi empayar Melaka
tanpa ada paksaan. Melaka maju sbg pelabuhan
Para pedagang tidak utama dunia, hasil rempah
memerlukan pasport & visa ratus sebagai daya tarikan,
sebagai pengenalan diri. keselamatan Selat Melaka
Interaksi aktif di kalangan Melaka menjadi kota
pelbagai bangsa dan kaum metropolitan serta kota multi
di Melaka. budaya

11
Definsi Pluralistik

Istilah yang digunakan untuk merujuk


kepada masyarakat pelbagai bangsa di
Tanah Melayu selepas kehadiran Pluralistik boleh
penjajah yang membawa masuk dibahagikan
pendatang dari China dan India untuk kepada dua
kepentingan ekonomi. dimensi:

Ruang
Ruang Fizikal
Epistemologi

12
Pembentukan Masyarakat Majmuk
Era Kolonialisme Inggeris

Ruang Fizikal Ruang Epistemologi


Bernard Cohn ahli antropologi Amerika yang mengkaji sejarah
India mengutarakan kolonialisme bukan hanya melibatkan
penaklukan ruang fizikal tetapi juga penaklukan ruang
epistemologi melalui siri modus penyiasatan dengan proses
penguraian sistem pemikiran peribumi yang mengakibatkan
hilangnya kekuatan sistem pemikiran peribumi sebagai kuasa
pentakrifan kehidupan.
Negara yang lebih awal mengalami pengalaman yang sama
ialah negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh,
Bhutan, Sri Lanka dan Nepal.

Ilmu yang dihimpunkan diklasifikasikan dan ditransformasikan ke


dalam bentuk laporan, sejarah, gazet, kanun undang-undang
dan ensiklopedia.

13
Pembentukan Masyarakat Majmuk
Era Kolonialisme Inggeris

Dasar Pemisahan Agama dan Kehidupan:


Pemisahan antara agama dan sains moden yang dinamakan Rocks of Ages: Sciences and
Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould (2002) berlaku pada abad ke-15 masihi
Apabila agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan
manusia, pergaduhan dan peperangan.
Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwajagat menyatukan manusia dengan kefahaman
yang sama, dan hidup aman damai.

14
Proses Pembentukan Masyarakat Majmuk Tanah
Melayu Era Kolonialisme Inggeris

Semenanjung Migrasi penduduk Melayu dari Jawa dan Sumatera


Bekerja dalam sektor pertanian (luar bandar).

Sarawak Migrasi dari China tertumpu di Sibu, Miri dan Bintulu (bandar).

Buruh asing dibawa masuk seperti orang Cina, Filipina, Jawa dan Jepun
Sabah Bekerja di ladang tembakau, getah, kelapa, pembalakan dan
pemeliharaan tiram (mutiara)

15
Masyarakat Majmuk Tanah Melayu Era Kolonialisme
Inggeris

Prinsip Dasar

Pemisahan negara dari agama Ilmu


Pentadbiran negara oleh penjajah Kerangka ilmu berasaskan metodologi nasionalisme
Hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di iaitu proses pembinaan ilmu berasaskan wilayah
bawah Sultan. sesebuah negara.
Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang
mana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Raja bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan dasar
dan Sultan mempunyai kuasa mutlak. pentadbiran, ekonomi dan pendidikan penjajah
Pengagihan kuasa Pentadbiran
Kehakiman, Eksekutif dan Perundangan Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara
Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masing- dan agama.
masing dan tidak boleh bercampuraduk. Ekonomi
Sistem Federalisme Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi
Wujud sistem persekutuan berlapis perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi
kapitalis).
Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia
Pendidikan
Pertembungan "Islam sebagai agama dan para
penganutnya" dan "negara kolonial sekular". Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan
sekular.

16
Masyarakat Majmuk Tanah Melayu Era Kolonialisme
Inggeris

Sistem dan Struktur Pemerintahan


Sebelum Penjajahan Selepas Penjajahan
Struktur kerajaan yang mencantumkan aspek Pemisahan di antara agama dan negara
agama dan negara Negara ditadbir oleh pentadbir sekular
Raja merujuk kepada penasihat agama untuk Hal ehwal agama diletakkan di bawah kuasa
membuat keputusan penting negara. Sultan-Sultan Melayu
Agamawan dan raja saling berperanan di Kerajaan yang telah memisahkan di antara
dalam sistem kerajaan tersebut. negara dan agama
Kerajaan yang peranan agama dan negara
saling bertautan

17
Masyarakat Majmuk Tanah Melayu Era Kolonialisme
Inggeris

Kependudukan Implikasi

Kemasukan besar-besaran buruh Cina dan Pemisahan agama daripada politik,


India oleh British pentadbiran, undang-undang, ekonomi dan
Menjelang 1931, jumlah penduduk bukan pendidikan
Melayu melebihi penduduk Melayu Memperkenalkan sistem pentadbiran
Setiap kaum tekal dengan agama, Bahasa, persekutuan (federalism)
budaya dan cara hidup tersendiri. Membataskan kuasa Sultan dengan
British menguasai Tanah Melayu sedikit demi memperkenalkan konsep Raja
sedikit melalui beberapa siri perjanjian seperti: Berperlembagaan
Perjanjian 1786 Membataskan undang-undang Islam dengan
Perjanjian Pangkor 1874 memperkenalkan Common Law British
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1895
Perjanjian Bangkok 1909

18
Kerangka Teori Hubungan Etnik

Geertz (1963) menyatakan setiap etnik terikat kepada sentimen primordial mereka yang
menguatkan kesetiaan dan ikatan kepada kelompok sendiri dan menyebabkan mereka
bersikap stereotaip dan prejudis terhadap etnik lain.
Kajian hubungan etnik menumpu kepada persoalan asas dalam hubungan etnik,
memahami dan menjelaskan bentuk hubungan antara manusia yang dikenalpasti
melalui bekerjasama, penyesuaian, persaingan dan konflik.

19
Kerangka Teori

Teori Freudian
Struktur Fungsionalisme
Teori Kelas
Teori Ekologi
Teori Masyarakat Majmuk
Teori Pilihan Rasional Tentang HE
Teori Pertukaran Sosial
Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner
Teori Pasaran Buruh Terpisah
20
Konsep Ras dan Etnik di Malaysia

Konsep ras merujuk kepada warisan fizikal, manakala etnik merujuk kepada warisan
kebudayaan.
Namun, batas atau sempadan dalam kumpulan etnik dan ras tidak jelas dan tetap
kerana dua konsep ini sering bertindih dan maknanya kabur.
Seseorang itu tidak boleh dilabel berdasarkan ciri-ciri fizikalnya atau warisan kebudayaan
dan nenek moyangnya.
Percampuran ras disebabkan perkahwinan campur menyebabkan ciri-ciri warisan fizikal
berubah seperti warna kulit.
Contohnya perkahwinan antara etnik Cina dan India melahirkan anak menyerupai etnik Melayu.

21
Ras & Etnik

INDIVIDU

RAS ETNIK

ETNISITI ETNOSENTRISME

PREJUDIS

STREOTAIP

RASISME DISKRIMINASI
22
Ras & Etnik

ETNIK
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan
ekonomi dan sebagainya

ETNISITI
Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap
dan tingkahlaku yang sama

ETNOSENTRISME
Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih
baik dan hebat daripada kelompok lain.

23
Ras & Etnik

RAS

Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal

RASISME
Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap sesuatu kelompok lainberdasarkan ciri-ciri fizikal
atau ras semata-mata.

2 Tahap Ras
Individu : Institusi :
Kepercayaan & sikap individu Melibatkan dasar & pelaksanaan yang bersifat diskriminasi

24
Perasaan & Pemikiran

Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain


Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka
PREJUDIS Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip

Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik


Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik
STEREOTAIP

Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri
etnik semata-mata
Manifestasi prasangka yang wujud dalam kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud
DISKRIMINASI prejudis & stereotaip dalam sesebuah masyarakat

25
Masyarakat & Budaya

Perpaduan di dalam masyarakat yang bersifat plural penting:


Untuk keharmonian dan kesejahteraan hidup.
Untuk menjamin kestabilan politik dan ekonomi.
Kesannya, pelbagai dasar dan strategi untuk meningkatkan kualiti hidup dapat
dilaksanakan.

26
Perspektif Masyarakat

Masyarakat Menurut Masyarakat Menurut


Perspektif Islam Perspektif Barat
Terminologi: Qawm, Ummah, Shuub dan Qabail. Terminologi: Society

J.L Gillin & J.P Gillin


Ummah konsep yang luas berpaksikan agama
tanpa batasan suku, ras, golongan, kedudukan dan Kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi,
sikap dan kesatuan perasaan yang sama.
pangkat

Masyarakat Islam - mengambil ajaran Islam R. Linton


keseluruhan sebagai cara hidup,sumber hukum, Kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama dapat
pegangan dan rujukan dalam mengatur hubungan mengorganisasikan diri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas
individu dengan masyarakat. tertentu.

27
Konsep Budaya

Budhi
Kecergasan
akal fikiran

Takrifan Budaya
Cara hidup orang ramai
termasuk pemikiran, nilai
kepercayaan,
pandangan dan tabiat
berfikir serta cara
perlakuan manusia yang
menggerakkan jiwa.
Daya
Kekuatan
kuasa,
tenaga dan
pengaruh

28
Peranan Utama Pembentukan Budaya

Memupuk
kesedaran
Membina imej negara ke arah kebangsaan dan
mewujudkan keperibadian dan kenegaraan
identiti. berasaskan ciri-ciri
kerohanian,
kemanusiaan,
spiritual dan mental.

29
Perspektif Budaya

Budaya Menurut Budaya Menurut


Perspektif Islam Perspektif Barat
Kebudayaan merupakan kesempurnaan kegiatan Kebudayaan merupakan keseluruhan yang
manusia yang meliputi tindakan akal dan tubuh kompleks mengandungi ilmu pengetahuan serta
yang membentuk perbuatan kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat

Kebudayaan Islam berlandaskan tauhid, merupakan R. Linton


menifestasi hasil akal, budi, cita rasa dan karya Konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku yang
manusia dibentuk oleh anggota masyarakat

Meliputi: Meliputi:
Sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, seni, falsafah Kepercayaan, adat-istiadat, norma artisitik,
dan agama kebiasaan makan, dan keahlian

30
Ciri-ciri Budaya

Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan


Dipelajari
melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi.

Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh


sekumpulan manusia.
Dikongsi
Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan
bukannya perlakuan masyarakat.

Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.


Sejagat Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam,
pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.

Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya.


Diwarisi Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada
budaya terdahulu.

31
Ciri-ciri Budaya

Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga


sekarang tidak mengalami perubahan.
Berubah
Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri
dan proses yang berlaku.

Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk


Perlambangan
perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll.

Pandangan semesta ialah bagaimana manusia


memberikan tafsiran terhadap keadaan alam
Pandangan sekeliling ke dalam kehidupan seharian.
Semesta
Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang
rapat dengan alam sekitar.

32
Tahap Hubungan Etnik

Amalgamasi

Asimilasi

Akulturasi

Akomodasi

Segregasi

33
Integrasi

Proses penyatuan Pelaksanaan


kelompok- proses bagi
kelompok etnik mewujudkan
yang berbeza latar identiti nasional di
belakang menjadi kalangan
satu entiti yang kumpulan yang
terikat oleh norma terpisah dari segi
dan nilai serta kebudayaan, sosial,
kepentingan pekerjaan dan
bersama lokasi.

34
Segregasi

Hubungan yang bersifat pemisahan di


antara etnik-etnik dalam sesebuah
negara

Berlaku atas dasar agama, ras,


kebudayaan, dan ciri etnik lain

Pemisahan / pengasingan antara etnik.


de Jure (didasari undang-undang): de Facto (tidak didasari undang-undang):
Dasar Apartheid 1948-1994 Pengasingan tempat tinggal, pengangkutan,
kemudahan awam

35
Akomodasi

Proses di mana etnik menyedari norma dan nilai


mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap
mempertahankan budaya hidup masing-masing

Menerima:

Setiap etnik mempunyai Menyedari & menghormati


hak terhadap warisan. budaya etnik lain.

36
Akulturasi

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau


kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.

Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan


kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.

Biasanya, kelompok minoriti mempelajari daripada kelompok dominan.

Unsur kebudayaan asing akhirnya diterima dan diolah ke dalam


kebudayaan sendiri.

Akulturasi
37
Akulturasi

PROSES IMPLIKASI

A B A B

yyy
xxx yyy xxx
xxx

Kelompok B (minoriti) telah meminjam Kelompok B telah menerima


dan mengolah unsur kebudayaan unsur kebudayaan dari Kelompok A.
dari Kelompok A (majoriti). Kelompok B tidak hilang identiti.
Ubahsuai: Husain Mahmood, 1996
(diambil dari slide Hubungan Etnik Dr Amini Amir Abdullah) 38
Asimilasi

Asimilasi
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti
yang sama.

Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi:


Individu di dalam atau di antara etnik sering
Etnik yang berbeza budaya. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.
berinteraksi.

Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dlm kesatuan
sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan
dari segi kebudayaan & identiti

Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.

39
Asimilasi

PROSES IMPLIKASI

A B A
B

Kelompok B terserap ke dalam Kelompok B bercantum dan


kelompok A beridentiti Kelompok A
(diambil dari slide Hubungan Etnik Dr Amini Amir Abdullah)
40
Asimilasi Masyarakat Tanah Melayu

BUGIS JAWA

MELAYU
BOYAN MINANGKABAU

(diambil dari slide Hubungan Etnik Dr Amini Amir Abdullah)

41
Amalgamasi

Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan


bersama.

Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur
untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.

Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan


minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak
istimewa mereka (jarang berlaku).

Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.

Amalgamasi
42
Amalgamasi Masyarakat Tanah Melayu

Jenis 1 Jenis 2
Percantuman budaya sahaja Perkahwinan campur
Contoh: Contoh:
Masyarakat Portugis (Melaka). Masyarakat Baba Nyonya (Melaka)

Kaedah: Kaedah:
Budaya Portugis + Budaya Melayu Cina + Melayu = Baba Nyonya

Implikasi: Implikasi:
Percantuman 2 budaya menghasilkan budaya Perkahwinan campur melahirkan kelompok
baru. baru yang mempunyai budaya baru.

Sumber: Jayum Jawan, 1997


(diambil dari slide Hubungan Etnik Dr Amini Amir Abdullah)
43
Kesimpulan

Hubungan etnik tidak wajar dilihat dari sudut luaran sahaja tetapi lebih penting dari sudut
konseptual
Aspek-aspek yang menjadi teras kebudayaan kebangsaan sewajarnya dipelihara kerana
ia berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini
Penerimaan unsur kebudayaan lain yang sesuai menunjukkan bahawa kebudayaan
kebangsaan itu tidak meminggirkan kebudayaan lain
Perhubungan etnik hanya berlaku apabila hubungan tertentu telah diwarnai dengan ciri-
ciri sosial berdasarkan kesedaran wujudnya relativiti antara etnik.

44
Terima Kasih

Potret Hubungan Etnik

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


45