GURU SEBAGAI SATU PROFESION

DISEDIAKAN OLEH : MOHD FARIS BIN ISMAIL MOHD UBAIDILLAH BIN MOHD KHAIRI ASHAARI BIN SELAMAT MOHD HAFIZ BIN ADUKA PPISMP SEM 3 PS/BI/BM

Konsep perguruan & keguruan
‡ Perguruan = pengajaran kepada guru pelatih,murid dan sebagainya ‡ Keguruan = perkara yang berkaitan dengan guru iaitu yang berkaitan dengan peranan,tugas dan kelayakan guru

Konsep profesion perguruan&profesion keguruan
‡ Profesion perguruan = pekerjaan pengajaran yang memerlukan palajaran yang tinggi dan latihan khas ‡ Profesion keguruan = pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab,integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat

Perguruan sebagai satu profesion
‡ Pekerjaan penting ‡ Bersifat autonomi ‡ Memerlukan kelayakan akademik yang tinggi dan latihan iktisas ‡ Guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan ‡ Mengutamakan perkhidmatan

Kod etika perguruan Malaysia
‡ Etika adalah satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi ‡ Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing ‡ Setiap profesion menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Ini disebut KOD ETIKA

‡ Justeru,etika profesion ialah nilai-nilai atau tingkah laku murni yang harus dihayati oleh individu-individu mengikut profesion masingmasing

ETIKA
‡ Suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi ‡ Meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta yang betul dan salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan

KOD ETIKA
‡ Memperjelaskan tindakan-tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu- individu dalam sesuatu profesion ‡ Bertujuan untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion

Tanggungjawab terhadap Pelajar ‡ Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar ‡ Bersikap adil terhadap setiap pelajar ‡ Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit tentang pelajar ‡ Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik ‡ Membimbing atau mengajar seseorang pelajar

Tanggungjawab terhadap ibu bapa
‡ Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa ‡ Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga ‡ Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka ‡ Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelaja

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
‡ Menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama ‡ Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat ‡ Menghormati masyarakat tempat kita berkhidmat ‡ Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan ‡ Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru ‡ Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat ‡ Mengawal diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan ‡ Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful