You are on page 1of 32

1

Svako je stoljee, govorilo se, imalo svoj stil: hoemo li biti jedini koji nemaju stil?

Rije je bila o stilu, a mislilo se na ukras.


Tada sam poeo svoju prodiku. Rekao sam oaloenima:
Utjeite se. Otvorite oi i gledajte. Nae stoljee vie nije sposobno pronai novo ukraavanje
i upravo to ini njegovu veliinu. Mi smo pobjedili ukras, nauili smo odricati se ukrasa.
Eto, dolazi novo stoljee u kojem e se osvariti najljepe od obeanja.
Uskoro e ulice gradova zasjati poput velikih bijelih zidova. Grad XX. Stoljea bit e bljetav i gol
kao Sion, sveti grad, nebeska prijestolnica.