You are on page 1of 21

System aktywnego chodzenia oysk

foliowych
Maszyny szybkoobrotowe
Mikroturbiny <200kW

Rozkad gradientu
temperaturowego
oyska foliowe i moduy
termoelektryczne
Model semi-analityczny moduu
Peltiera
Efekt Peltiera = (1.1)

Przewodzenie
= (1.2)
ciepa


Ciepo Joulea = 2 = 2 ( + ) (1.3)

Gdzie:
- wspczynnik Seebecka [ /]
- wspczynnik przewodzenia ciepa [
1 1 ]
rezystywno [ ]
A - powierzchnia wymiany ciepa [m2]
d grubo przewodnika ciepa[m]

1 (1.13)
= + 2
2
1 (1.14)
= 2
2
Modele
Co dalej?
Walidacja i Optymalizacja
Praktyka ABB

Case Pressure Pressure Pressure


Penetration Penetrati
on Time
1 6.2 [bar] 6.2 [bar] 0.01 [s]
2 10 [bar] 10 [bar] 0.01 [s]
3 20 [bar] 20 [bar] 0.01 [s]
4 30 [bar] 30 [bar] 0.01 [s]
ABB Gas Insulated Switchgear (GIS)
Segmentacja K-Means
Przestrze barw L*a*b
Przestrze barw L*a*b* jest opisana jako trjwymiarowy system koordynat.

O a przedstawia udzia barwy zielonej lub czerwonej w analizowanej barwie,


przy czym odcienie koloru zielonego maj warto ujemn, a odcienie koloru
czerwonego warto dodatni. O b przedstawia udzia barwy niebieskiej lub
tej w analizowanej barwie, przy czym odcienie koloru niebieskiego maj
warto ujemn, a odcienie koloru tego warto dodatni
O L opisuje jasno barwy w obrbie wartoci od 0 do 100
Segmantacja K-Means
Mona zaobserwowa czuo algorytmu
na szumy istniejce w obrazie. Jest to
dua sabo standardowego algorytmu
k-Means.
Robot lakiernik
Notacja D-H

ai - dugo czonu
ai - skrcenie czonu
di - odsunicie przegubu
qi - kt przegubu
R macierz orientacji o wymiarze 3x3
d macierz pozycji o wymiarze 1x3
0 macierz perspektywy 3x1
1 skala
Dynamika: zadanie proste i odwrotne
Wykresy momentw
Symulacja robota
Optymalizacja ramy rowerowej
Multibody Dynamics
Optymalizacja masy ramy rowerowej
Central Composite
Design

Kirging meta-model
-oparty na interpolacji
-20 punktw doskonalcych
-bd wzgldny na poziomie kilku
%
Rezultaty
Funkcja celu: Minimalizacja masy
Kryteria: Naprenia zredukowane <64MPa

Osignita masa 1.1 kg

Parametry Zakre wartoci Rezultaty


wejciowe [mm]

Grubo R1 1-5 3.1


Grubo R2 1-5 3.2
Grubo R3 1-5 3.1
GruboWg 1-7 5

GruboWd 1-7 7
INNE