Α΄ΤΆΞΗ

Σ ΧΟ Λ Ι Κ Ό Έ Τ Ο Σ : 2 0 1 7 - 1 8
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ A΄
ΤΑΞΗΣ
 Γλώσσα
 Μαθηματικά
 Μελέτη Περιβάλλοντος
 Ευέλικτη ζώνη
 Αγγλικά → κα Μαρία Γουγά
 Πληροφορική → κα Ειρήνη Ματσαγγούρα
 Θεατρική Αγωγή → κα Νικολέττα Μπατσίκα
 Φυσική Αγωγή (Γυμναστική) →κα Κατερίνα Παπαδά
 Αισθητική Αγωγή → κ. Αλέξανδρος Παγώνης
 Μουσική → κα Ρούλα Καβαλλιέρου
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

 Βιβλίο μαθητή με κείμενα για ανάγνωση
 Τετράδιο εργασιών μαθητή για εξάσκηση
 Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων
ΠΩΣ ΚΡΑΤΆΜΕ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ

• Ο πιο σωστός και κοινά αποδεκτός τρόπος να πιάνουμε το μολύβι
είναι με τα τρία δάχτυλα (αντίχειρας – δείκτης – μέσος) τα δάχτυλα
δηλαδή που κάνουμε το σταυρό μας.(τριποδική λαβή)
• Δύο βιντεάκια που θα δείχνουν το κράτημα του μολυβιού.
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=lM_dia8QGr0
• https://www.youtube.com/watch?v=ZIxUtwO29r8
ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (16 ΏΡΕΣ)

• Βιβλίο μαθητή σελίδες 10-20
• Ασχολούμαστε με φωνούλες και συλλαβούλες-παρεούλες.
• Δεν αναφέρουμε αυτή την περίοδο τα γράμματα με το όνομα
που έχουν στην αλφαβήτα. Δε λέμε δηλαδή κάπα, άλφα,
δέλτα κλπ. Αποκαλούμε τα γράμματα με το φθόγγο που
αντιστοιχούν, δηλαδή κ, α, δ κλπ.
• Οι λέξεις δίνονται ολικά και αναλυτικοσυνθετικά βασισμένες
σε 4 φωνήεντα (α,ε,ι,ο) και 5 σύμφωνα (π,τ,λ,μ,ν) λόγω
αναγνωρισιμότητας , της συχνότητας εμφάνισής τους και της
δυνατότητας σύνθεσης λέξεων που επιτρέπουν.

• Στόχος τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν συλλαβές και
μικρά φραστικά σύνολα της ιστορίας .Η κατάτμηση των
γνωστών συλλαβών και η επανασύνδεσή τους οδηγούν στην
παραγωγή νέων λέξεων . π.χ. πα-πί+ τατα= πατάτα
ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ -
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι προτάσεις στο μπλε
πλαίσιο είναι το
κομμάτι που θα έχουμε
για ανάγνωση.
Ωστόσο για να υπάρχει
συνοχή στην ιστορία
διαβάζουμε (εμείς , όχι
τα παιδιά) και το
υπόλοιπο κείμενο.
Τις ασκήσεις του
τετραδίου εργασιών
θα τις κάνουμε στο
σχολείο. Σπάνιες φορές
(σχεδόν ποτέ) θα
υπάρχει κάποια
άσκηση από το
τετράδιο για το σπίτι.
 Συνήθως κάποιο φυλλάδιο με ασκήσεις γύρω από το γράμμα που
διδαχτήκαμε στο σχολείο.
 Ελέγχω όλα τα βιβλία και τα τετράδια.Η διαφάνεια με τις
συλλ΄βές και τα γράμματα να είναι πάντα μεσα στην τσάντα.
 Εξασκούμαι στην ανάγνωση (τουλάχιστον 5 φορές)
 Εξασκούμαι στην ορθογραφία.
• Αντιγραφή το τετράδιο πρώτης γραφής. Γράφουν στο σπίτι τις
σελίδες με την ημερομηνία της ημέρας
• Ορθογραφία τις λεξούλες ή την πρόταση που έχουμε για
αντιγραφή
• Ανάγνωση τις συλλαβούλες κι αργότερα το μπλε πλαίσιο
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
 Ορθογραφία
 Ανάγνωση το μάθημα που είχαν να προετοιμάσουν στο σπίτι.
 Προχωράμε στο επόμενο μάθημα στο Βιβλίο Μαθητή και γράφουμε
πάντα την ημερομηνία.
 Ασκήσεις από το Τετράδιο Εργασιών.
 Ασκήσεις επαναληπτικές (συνήθως Παρασκευή που είναι μονόωρο το
μάθημα της Γλώσσας)
• Φυλλάδιο με προτάσεις του βιβλίου δασκάλου.

• Ακολουθούμε όσες από τις προτάσεις μπορούμε χωρίς να
κουράζουμε το παιδί με συνεχείς ασκήσεις και επαναλήψεις!
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 Βιβλίο Μαθητή
 Τετράδιο Εργασιών
 Μπλε τετράδιο με κουτάκια
• Ξεκινήσαμε με την αναγνώριση και τη γραφή των αριθμών.
• Μετράμε από το 1 ως το 10 και αντίστροφα (πολύ σημαντικό για
την αφαίρεση αργότερα)
• Θα συνεχίσουμε με την αρίθμηση , ανάγνωση και γραφή των
αριθμών
Αριθμός κεφαλαίου και αναλυτικός τίτλος με
τους στόχους

Τι θα πρέπει να ξέρει το
παιδί με το τέλος αυτού του
κεφαλαίου.
Προφορική άσκηση που μπορεί να
γίνεται και ως επανάληψη στο σπίτι

Στο τετράδιο
εργασιών οι
ασκήσεις είναι
εμπεδωτικές
σχετικά με όσα
μάθαμε στο βιβλίο.
• Ξυλάκια , άβακες, αριθμητήρια, φασόλια , μακαρόνια, καλαμάκια
κοκ
• Τα δάχτυλα (που άλλωστε τα έχουμε πάντα μαζί μας!!!)
• Αξιοποιούμε τις προτάσεις του βιβλίου και του τετραδίου
εργασιών (βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας , όπως είδατε
πριν)
• Αξιοποιούμε τις προτάσεις από τα βιβλία του δασκάλου
(φυλλάδιο που δόθηκε).
• Πολύ σημαντικό είναι να μην προχωράμε παρακάτω. Τα
παιδιά μπερδεύονται και δεν βοηθιούνται, γιατί χάνεται η
αλληλουχία.

• Χάνεται το ενδιαφέρον του για το μάθημα με αποτέλεσμα
να βαριούνται ή να κάνουν φασαρία.

• Είναι προτιμότερο και εξαιρετικά ωφέλιμο
να κάνουμε μικρές επαναλήψεις. . Ακόμα είναι καλό οι
επαναλήψεις να γίνονται με παιγνιώδη τρόπο και όχι σαν
να γίνεται μάθημα.
• Θα ασχοληθούμε με διάφορα σχέδια εργασίας (projects).
• Ξεκινήσαμε με τον «Πυξιδούλη» και την «Πυξιδούλα» (10
συναντήσεις)
• Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια συναισθηματικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, αναγνώριση
και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης) και
στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας .
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βιβλίο Μαθητή
Τετράδιο Εργασιών

Τα δυο βιβλία μένουν στο σχολείο και εργαζόμαστε εδώ, δεν
υπάρχουν υποχρεώσεις για το σπίτι!
ΘΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ:

 Την ομάδα: τάξη, σχολείο, οικογένεια
 Το χρόνο
 Τον τόπο μας
 Τις ανάγκες του ανθρώπου
 Τον πολιτισμό μας
 Το φυσικό περιβάλλον
• Δίνουμε μεγάλη προσοχή στο τι τρώνε τα παιδιά. Όχι μόνο στο
σχολείο αλλά και την υπόλοιπη μέρα.
• Οι διατροφικές συνήθειες που αποκτούν τα παιδιά τώρα θα τους
ακολουθούν μια ζωή.
• Στην Ελλάδα 1 στα 4 παιδιά χαρακτηρίζεται υπέρβαρο ή
παχύσαρκο.
• Το περιττό βάρος που μπορεί να αποκτήσουν σε αυτή την ηλικία
πολλές φορές δεν είναι εύκολο να χαθεί αργότερα.
• Είναι γνωστό ότι τα παιδιά χρειάζονται αρκετό και καλό
ύπνο.Καλό είναι μέχρι τις 9 το βράδυ και το αργότερο μέχρι τις 9
μισή τα παιδιά να κοιμούνται.

• Μια ώρα πριν κοιμηθούν οι δραστηριότητες θα πρεπει να
χαλαρώνουν (να μην είναι ιδιαιτερα έντονες). Είναι πολύ καλό να
διαβάζετε μια ιστορία ή ένα παραμύθι πριν κοιμηθούν. Βοηθά
πολύ τόσο στην ανάπτυξη του λεξιλογίου όσο και του λόγου ,
αλλά και της φαντασίας.
• Ενημερώνουμε αμέσως το σχολείο
• Κάνουμε συστηματικό έλεγχο του κεφαλιού των παιδιών
• Μαζεύουμε τα μακριά μαλλιά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
• Ελέγχουμε το πρόγραμμα του σχολείου και αλλάζουμε όσα βιβλία
χρειάζεται.
 Μπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο του σχολείου για να μου
μιλήσετε και κάθε Πέμπτη στις 10: 00
π.μ. στο σχολείο.
• Απαραίτητο καθημερινά! Είναι η ανατροφοδότηση των παιδιών.
• Προσπαθείτε να αποφεύγετε τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά παιχνίδια,
χωρίς ωστόσο να τα απαγορέψετε τελείως.
• Τα παιδιά έχουν καθημερινή ανάγκη τεράστιας ποσότητας κίνησης,
κατά προτίμηση σε ανοιχτούς χώρους (στη φύση ή σε φυσικά
περιβάλλοντα). Η κίνηση και η σωματική άσκηση είναι τόσο
σημαντικές για τα παιδιά όσο και η σωστή διατροφή προκειμένου το
νευρικό τους σύστημα να παραμείνει οργανωμένο, να αναπτυχθεί και
να ωριμάσει και να βελτιωθούν ο συντονισμός, η αντοχή, ο κινητικός
σχεδιασμός τους και η γενικότερη φυσική τους υγεία.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞΗΣ
• Τις Παρασκευες θα δανειζόμαστε
βιβλία.
• Αρχικά θα διαβάζετε εσείς στο παιδί
(καλύτερα πριν τον ύπνο) και αργότερα ,
μόλις κατακτήσουν κάπως το μηχανισμό
της ανάγνωσης, θα διαβάζουν μόνα
τους.
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΜΑΣ:

1. Έγκαιρη προσέλευση
2. Καθημερινά σχολικά εφόδια (τσάντα, κασετίνα, βιβλία,
τετράδια)
3. Όχι αδικαιολόγητες απουσίες από τα μαθήματα και τις σχολικές
εκδηλώσεις
• Συζητάτε καθημερινά με τα παιδιά για την ημέρα
τους στο σχολείο , παροτρύνετέ τους να σας
εξιστορήσουν σε γενικές γραμμές πώς πέρασαν
και τι έμαθαν, αλλά μη ζητάτε και την παραμικρή
λεπτομέρεια.
• Όταν δίνετε συμβουλές , αιτιολογήστε το κάθετι.
• Να εκφράζετε τα συναισθήματα σας στο παιδί.
• Μιλήστε τους για το πότε να πάνε τουαλέτα στο
σχολείο.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ

Γίνεται τη στιγμή που το παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί και να
αποδώσει καλύτερα.
Συνθήκες ηρεμίας.
Χώρος μελέτης, κάπου όπου δε διασπάται η προσοχή από άλλα
ερεθίσματα.
Είμαστε διαθέσιμοι για τη στιγμή που θα ζητήσει το παιδί βοήθεια.
Διατηρήστε ήπιους τόνους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Τηλέφωνο σχολείου: 2262027361
 e-mail σχολείου: mail@8dim-thivas.voi.sch.gr
 Ιστολόγιο σχολείου:8odimthivas.weebly.com
e-mail δασκάλας: eleni_epi@hotmail.com
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

• Ένα εξαιρετικό άρθρο, που γράφτηκε από μια εργοθεραπεύτρια του εξωτερικού κι
έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες, εξηγεί γιατί τα παιδιά βαριούνται τόσο στο
σχολείο, δε μπορούν να περιμένουν, απογοητεύονται εύκολα και δεν έχουν
πραγματικούς φίλους;
http://enabloggiatosxoleio.gr/2016/06/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%
AF-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-
%CE%BC%CE%B1%CF%82-
%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B
9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF/
• Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα
http://www2.themamagers.gr/