KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI

PENGURUSAN EMOSI KENDIRI

Oleh : Mohd.Fadzil Masri Nurul Saadah Zainuddin Kasnorlela Kassim

JENIS ² JENIS EMOSI
EMOSI POSITIF
‡ Sebarang emosi yang dapat membawa kepada perasaan optimistik . ‡ Cth : cinta, bangga dan puas. ‡ Penting sebagai terapi ketawa kepada pesakit dan mengalami tekanan hidup.

EMOSI NEGATIF
‡ Sebarang perasaan yang membawa perasaan yang tidak baik, kurang selesa dan destruktif. ‡ Cth : marah, murung, kecewa dan takut. ‡ Membawa perasaan pesimistik boleh membawa banyak masalah dalam hidup.

JENIS ² JENIS EMOSI
EMOSI POSITIF
‡ Gambar

EMOSI NEGATIF
‡ Gambar

EKSPRESI EMOSI
SECARA LISAN
‡ Menggunakan perkataan atau seruan untuk mencerminkan perasaan hati. ‡ Cth : gembira bunyi ketawa dengan kuat. ‡ Jika kita suka sesuatu kita akan mengeluarkan bunyi seruan tertentu.

SECARA BUKAN LISAN
‡ Bahasa badan ( body languange) berkesan untuk menyampaikan isi hati. ‡ Ekspresi muka & pergerakan badan digunakan untuk menunjukkan perasan marah dan sebagainya. ‡ Melalui muka seseorang mengetahui isi hati (yakin, sedih dsb.)

EKSPRESI EMOSI
‡ Penting - org lain dapat maklumbalas yg langsung & dgn demikian dpt bertindak dgn cara-cara tertentu.
Situasi : Dalam sebuah kelas, seorang pelajar lelaki selalu menyindir seorang pelajar perempuan secara berterusan.

‡ Kualiti ekspresi emosi yang tidak baik @ negatif : naik darah, bergaduh atau menangis. ‡ Kualiti ekspresi emosi yang baik @ positif : berbincang dan cuba cari penyelesaian.

INTROSPEKSI
Kaedah untuk mengenal pasti emosi kendiri Lihat di dalam diri kita sendiri Kenalpasti jenis emosi yang dirasai Kenalpasti penyebab yang mencetuskan emosi Perhatikan kesan emosi itu terhadap pemikiran dan perlakuan kita Perkara di atas tidak mudah dipraktikkan sekiranya kita mengalami atau melalui sesuatu emosi yang negatif

INTROSPEKSI

Langkah-langkah mengurus emosi negatif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful