You are on page 1of 6

SUSAMOVO ULJE

Ivan Selikar BH30/2013


Ana Nikolov BH27/2013
Susamovo seme

Vei procenat sadraja ulja u odnosu na drugo


semenje.
Slaba proizvodnja.

Velika stabilnost.

Velika koliina masti

i proteina.
Susamovo ulje

Masna kiselina Procenat ukupnih masnih kiselina


Miristinska 0.1
Palmitinska 7.9-12.0
Palmitoleinska 0.1-0.2
Stearinska 4.8-6.1
Oleinska 35.9-42-3
Linolna 41.5-47.9
Linoleinska 0.3-0.4
Arahidinska 0.3-0.6
Nii procenat zasienih masnih kiselina i vii
procenat nezasienih masnih kiselina u odnosu
na druge klase lipida.
Sastav susamovog ulja

Visoka koliina sterola, triterpena, tokoferola i


lignana.
Najprisutniji lipid je -sitosterol, 57.7-61.9%
ukupne koliine lipida.
Tri glavne vrste susamovog ulja :
Rafinisano ulje - koristi se sirovo seme susama
ili sa ljuskom ili bez nje.
Ulje dobijeno od prenih semenki.

Ulje dobijeno od sitno mlevenih semenki


koristi se preno, oljuteno seme.
Lignani susamovog ulja