You are on page 1of 30

Hareket:

Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki

değişikliğe hareket denir

Hareket: Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki değişikliğe hareket denir Hareket Türleri: Öteleme Hareketi
Hareket: Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki değişikliğe hareket denir Hareket Türleri: Öteleme Hareketi
Hareket: Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki değişikliğe hareket denir Hareket Türleri: Öteleme Hareketi

Hareket Türleri:

Öteleme Hareketi Dönme Hareketi

Titreşim Hareketi

Hareket: Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki değişikliğe hareket denir Hareket Türleri: Öteleme Hareketi
Hareket: Sabit kabul edilen bir noktaya göre cismin konumundaki değişikliğe hareket denir Hareket Türleri: Öteleme Hareketi

Konum:

Bir hareketlinin başlangıç noktasına olan uzaklığına konumdur.

Konum vektörel bir büyüklüktür. X1 X2
Konum vektörel bir büyüklüktür.
X1
X2
O
O

Örnek: Aşağıdaki topların konumlarını yazınız. •1. topun A noktasına göre konumu X 1 = •2. topun A noktasına göre konumu X 2 = 1. topun 2. topa göre konumu X 3 = 2. topun 1. topa göre konumu X 3 =

Yer değiştirme: Bir hareketlinin geçtiği iki nokta arasındaki en mesafedir. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.

Bir cimin hareketi, konumundaki değişikliklere bağlı olarak incelenir.

Hareket eden bir cismin harekete başladığı anda bulunduğu noktayı ilk

(−)

konum, en son geldiği noktayı son konum olarak tanımlayabiliriz.

K L M O N P R - x + x (m) -30 -20 -10 Orjin
K
L
M
O
N
P
R
- x
+ x
(m)
-30
-20
-10
Orjin
10
20
30
(m)

Hız:

Birim zamandaki yer

değiştirmedir

Sürat:

Birim zamanda alınan

yoldur.

Hız: Birim zamandaki yer değiştirmedir Sürat: Birim zamanda alınan yoldur.

İvme:

Birim zamandaki hız değişimidir

İvme : Birim zamandaki hız değişimidir
İvme : Birim zamandaki hız değişimidir

Kuvvet:

Cismin üzerinde şekil değişikliği yapabilen ve cismin

konumunu değiştiren etkiye kuvvet denir.

SI birim sisteminde kuvvet birimi, newton

(N) olup vektörel bir büyüklüktür. F sembolüyle gösterilir.

Cismin üzerinde şekil değişikliği yapabilen ve cismin konumunu değiştiren etkiye kuvvet denir. SI birim sisteminde kuvvet
Cismin üzerinde şekil değişikliği yapabilen ve cismin konumunu değiştiren etkiye kuvvet denir. SI birim sisteminde kuvvet
Cismin üzerinde şekil değişikliği yapabilen ve cismin konumunu değiştiren etkiye kuvvet denir. SI birim sisteminde kuvvet

Temas gerektiren kuvvetler: Suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti

Temas gerektiren kuvvetler: Suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti
Temas gerektiren kuvvetler: Suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti
Temas gerektiren kuvvetler: Suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti

Temas gerektirmeyen kuvvetler: Yerçekimi kuvveti , manyetik kuvvet , elektrostatik kuvvet

Temas gerektirmeyen kuvvetler: Yerçekimi kuvveti , manyetik kuvvet , elektrostatik kuvvet
Temas gerektirmeyen kuvvetler: Yerçekimi kuvveti , manyetik kuvvet , elektrostatik kuvvet
Kütle Çekim Elektromanyetik Kuvveti Kuvvetler Zayıf Çekirdek Kuvvetleri Güçlü Çekirdek Kuvvetleri
Kütle Çekim
Elektromanyetik
Kuvveti
Kuvvetler
Zayıf Çekirdek
Kuvvetleri
Güçlü Çekirdek
Kuvvetleri

KUVVETİN HAREKETLE İLİŞKİSİ "DİNAMİK”

KUVVETİN HAREKETLE İLİŞKİSİ "DİNAMİK” (1642-1727)

(1642-1727)

KUVVETİN HAREKETLE İLİŞKİSİ "DİNAMİK” (1642-1727)
KUVVETİN HAREKETLE İLİŞKİSİ "DİNAMİK” (1642-1727)
(1564-1642)

(1564-1642)

(1564-1642)
(1564-1642)
(1564-1642)
(1564-1642)
(1564-1642)

NEWTON’UN 1 HAREKET YASASI “EYLEMSİZLİK”

NEWTON’UN 1 HAREKET YASASI “EYLEMSİZLİK” F = 0 ise a = 0 dır. Cisim ya durur
NEWTON’UN 1 HAREKET YASASI “EYLEMSİZLİK” F = 0 ise a = 0 dır. Cisim ya durur

F Net = 0

ise a = 0 dır. Cisim ya durur, yada sabit bir hızla hareket eder.

NEWTON’UN 2 HAREKET YASASI “DİNAMİĞİN TEMEL YASASI”

NEWTON’UN 2 HAREKET YASASI “DİNAMİĞİN TEMEL YASASI”
NEWTON’UN 2 HAREKET YASASI “DİNAMİĞİN TEMEL YASASI”
NEWTON’UN 2 HAREKET YASASI “DİNAMİĞİN TEMEL YASASI”
NEWTON’UN 2 HAREKET YASASI “DİNAMİĞİN TEMEL YASASI”
F  0 ise a  0 dır. Cisim ya hızlanır, yada yavaşlar .
F  0 ise a  0 dır. Cisim ya hızlanır, yada yavaşlar .

F Net 0

ise a 0 dır. Cisim ya hızlanır, yada yavaşlar.

NEWTON’UN 3 HAREKET YASASI “ETKİ-TEPKİ”

NEWTON’UN 3 HAREKET YASASI “ETKİ - TEPKİ”
NEWTON’UN 3 HAREKET YASASI “ETKİ - TEPKİ”

ÇALIŞMA SORULARI