You are on page 1of 11

Prosedur Pelan Data Guru

Jun 2017

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the property of YTL Communications. This material is restricted for the use of intended and agreed recipient(s) only and cannot be shared further. This
material shall not be used, stored in any retrieval system of any nature, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of
YTL Communications
1
Senarai Prosedur

1. Kehilangan / Kecurian Peranti Altitude


2. RMA Kerosakan Kad Sim
3. Pendaftaran Guru Baharu untuk Altitudes
4. Penamatan Perkhidmatan Guru

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the property of YTL Communications. This material is restricted for the use of intended and agreed recipient(s) only and cannot be shared further. This
material shall not be used, stored in any retrieval system of any nature, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of
YTL Communications
2
Kehilangan/ Kecurian Peranti Altitude

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the
YTL Communications Confidential property of
& Restricted. ThisYTL Communications.
material is proprietaryThis
to material is restricted and
YTL Communications for the use of
contains intendedpersonal
sensitive, and agreed recipient(s)
and privileged only and cannot
information which isbethe
shared further. This
property
of YTL Communications. This material
materialshall
retrieval system of any nature,YTL
not be used,
is restricted
Communications
reproduced,
stored
for the useinofany retrievaland
intended system of any
agreed nature, reproduced,
recipient(s) copied,
only and cannot be disclosed, transmitted,
shared further.
copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of YTL Communications
in wholeshall
This material or innot
part,
bewithout the written
used, stored in anyconsent of 3
Guru perlu menggantikan Peranti hilang atas
Kecuaian/kelalaian.
RMA Penggantian Kerosakan Kad Sim

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the
YTL Communications Confidential property of
& Restricted. ThisYTL Communications.
material is proprietaryThis
to material is restricted and
YTL Communications for the use of
contains intendedpersonal
sensitive, and agreed recipient(s)
and privileged only and cannot
information which isbethe
shared further. This
property
of YTL Communications. This material
materialshall
retrieval system of any nature,YTL
not be used,
is restricted
Communications
reproduced,
stored
for the useinofany retrievaland
intended system of any
agreed nature, reproduced,
recipient(s) copied,
only and cannot be disclosed, transmitted,
shared further.
copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of YTL Communications
in wholeshall
This material or innot
part,
bewithout the written
used, stored in anyconsent of 5
PROSEDUR: 1BESTARINET ALTITUDE PENGGANTIAN KAD SIM ROSAK

Guru melaporkan
SEKOLAH Guru terima Guru bawa Kad Sim
Mula aduan Kad Sim Rosak
Peranti Altitude rosak ke YES Store
(GURU) kepada Meja Bantuan

Panjangkan aduan
MEJA BANTUAN kepada Device
Services Team

1BN DEVICE Menguruskan


SERVICES penggantian Kad Sim A A
TEAM kepada Guru

YES store
YES STORE menggantikan Kad Sim
Tamat
baharu dengan caj RM
10 kepada guru

GARIS MASA Hari 1 Hari 14


Pendaftaran Guru Baharu untuk Altitudes

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the
YTL Communications Confidential property of
& Restricted. ThisYTL Communications.
material is proprietaryThis
to material is restricted and
YTL Communications for the use of
contains intendedpersonal
sensitive, and agreed recipient(s)
and privileged only and cannot
information which isbethe
shared further. This
property
of YTL Communications. This material
materialshall
retrieval system of any nature,YTL
not be used,
is restricted
Communications
reproduced,
stored
for the useinofany retrievaland
intended system of any
agreed nature, reproduced,
recipient(s) copied,
only and cannot be disclosed, transmitted,
shared further.
copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of YTL Communications
in wholeshall
This material or innot
part,
bewithout the written
used, stored in anyconsent of 7
PROSEDUR: 1BESTARINET ALTITUDE PENDAFTARAN GURU BAHARU

Melengkapkan borang Mengesahkan Menguruskan


Tidak
JPN Service Order dan Sekolah Sekolah A dokumen SAP penghantaran ke Tamat
Mula
kemukakan kepada PMO 4G ? tidak layak & DN sekolah
1BN F2 untuk kelulusan
Ya

Semak maklumat
dan meluluskan
permohonan

Ya
PMO 1BN F2 Tidak
Lulus?
Tidak

Kemukakan Service
Order kepada YTLC
melalui sistem

Penambahan akaun
Mengaktifkan YES
YTLC ID & VLE ID
baharu untuk tuntutan
pembayaran

Menguruskan
Menghantar
LOGISTIK process
logistic
Peranti Altitude A
ke JPN
Altitude

Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2


GARIS MASA Hari 14 Hari 20 Hari 30
Penamatan Perkhidmatan Guru

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the
YTL Communications Confidential property of
& Restricted. ThisYTL Communications.
material is proprietaryThis
to material is restricted and
YTL Communications for the use of
contains intendedpersonal
sensitive, and agreed recipient(s)
and privileged only and cannot
information which isbethe
shared further. This
property
of YTL Communications. This material
materialshall
retrieval system of any nature,YTL
not be used,
is restricted
Communications
reproduced,
stored
for the useinofany retrievaland
intended system of any
agreed nature, reproduced,
recipient(s) copied,
only and cannot be disclosed, transmitted,
shared further.
copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of YTL Communications
in wholeshall
This material or innot
part,
bewithout the written
used, stored in anyconsent of 9
PROSEDUR: 1BESTARINET ALTITUDE PENAMATAN PERKHIDMATAN GURU
To be made available for
teacher to download

Guru / Pentadbir
SEKOLAH Mula lengkapkan borang
pemulangan
(GURU)
Kemukakan borang
& Peranti kepada
JPN untuk semakan

Menerima dan Kemukakan borang


Meluluskan
menyemak borang permohonan kepada
JPN permohonan
permohonan PMO 1BN F2

Semak dan Maklum YTLC


PMO 1BN F2 meluluskan melalui Service
permohonan Order

Mengambil Peranti Kecualikan akaun


YTLC TEAM dari JPN & Tamatkan pelan data bermula Tamat
pelan data bulan seterusnya

Bulan 2
Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2
GARIS MASA Hari 14 Hari 20
Minggu
Hari 30
1
Terima Kasih

YTL Communications Confidential & Restricted. This material is proprietary to YTL Communications and contains sensitive, personal and privileged information
which is the
YTL Communications Confidential property of
& Restricted. ThisYTL Communications.
material is proprietaryThis
to material is restricted and
YTL Communications for the use of
contains intendedpersonal
sensitive, and agreed recipient(s)
and privileged only and cannot
information which isbethe
shared further. This
property
of YTL Communications. This material
materialshall
retrieval system of any nature,YTL
not be used,
is restricted
Communications
reproduced,
stored
for the useinofany retrievaland
intended system of any
agreed nature, reproduced,
recipient(s) copied,
only and cannot be disclosed, transmitted,
shared further.
copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the written consent of YTL Communications
in wholeshall
This material or innot
part,
bewithout the written
used, stored in anyconsent of 11