You are on page 1of 7

KATA NAMA AM

Orang
Benda
Haiwan
Tempat
Orang
Contoh:

a) kakak
b) ayah
c) pemburu
d) polis
e) doktor
Benda
Contoh:

a) sampan
b) pemadam
c) gigi
d) meja
e) kereta
Haiwan
Contoh

a) harimau
b) semut
c) kucing
d) ular
e) nyamuk
Tempat
Contoh:

a) balai polis
b) sekolah
c) rumah
d) pulau
e) kedai
???
Terima
Kasih