You are on page 1of 56

K-12 GRADE- IV

MUSIC
LYRICS
SONGS
COMPLETE
PREPARED BY :
JOEY V. FRANCISCO
DR. CELEDONIO A. SALVADOR ELEMENTARY SCHOOL
DISTRICT V
FIRST
QUARTER
SONGS
RHYTHM
MAGANDANG ARAW
MAGANDANG ARAW PO MAHAL
NAMING GURO
KAMI AY BUMABATI AT
HANDANG MATUTO
SANA ANG PAGKIKITAY
MAGING KAIGA-IGAYA
MAHAL NAMING GURO
MAGANDANG ARAW PO
TAYO NA!
ANG MGA BATAY NARITO NA.
MAGHANDA NAT
LALAKAD NA.
ANG MGA GAMIT AY
DALAHIN NA
LA LA LA LA ,
TAYOY LALAKAD NA.
TAYO NA!
UMAYKA TI ESKUELA
UMAYKA TI ESKUELA, TAPNO
LUMAING KA
ATUNG PALEMTI BAGANA
PAGIN BAGAN IDA
TADU TI MASURSURO,
MAESTRA TI PANGULO
RAGSAK DA NANANG MO,
KEN NIPAY TATANG MO.
UMAYKA TI ESKUELA
BABY SEEDS
IN A LITTLE CRADLE, SNUG
AND WARM
BABY SEEDS ARE HIDING
SAFE FROM HARM
OPEN WIDE THE CRADLE,
HOLD IT HIGH!
COME MISTER WIND ,HELP
THEM FLY.
BATANG MAGALANG
ANG BATANG MAGALANG AY
KINAGIGILIWAN
NANG LAHAT NG TAONG
KANYANG NAKAKAUSAP
LALO NA SA NAKA KATANDA,
SYA AY NAGPIPITAGAN
SAAN PA MAN KANINO MAN.
SA LAHAT NG ORAS.
WILL YOU DANCE WITH ME
WILL YOU DANCE WITH, WILL
YOU DANCE ME? TRA LA LA LA.
UNDERNEATH THE TREE,
UNDERNEATH THE TREE, TRA
LA LA LA. ROUND AND ROUND
AND ROUND, ROUND AND
ROUND AND ROUND
OH ME, OH MY! IT IS FUN TO
DANCE, IT IS FUN TO DANCE,
UNDER THE SKY.
AN SAKONG ABANIKO
KON DILI SIN ABANIKO
TAPUS NA INING BUHAY
KO,
LAWAS KO AY AY!
MADEDESMAYO
KONDILI SIN ABANIKO
ANG HUNI NG IBONG PIPIT
ANG HUNI NG IBONG PIPIT
NASA DULO NG KALUMPIT
PAGKALARO AY MABAIT
ANG PAPURIY
NASASAMBIT
WERE ON THE UPWARD TRAIL
WERE ON THE UPWARD TRAIL!
WERE ON THE UPWARD TRAIL!
SINGING, SINGING, EVERYBODY
SINGING, AS WE GO!
WERE ON THE UPWARD TRAIL!
WERE ON THE UPWARD TRAIL!
SINGING, SINGING, EVERYBODY
SINGING, HOME WARD BOUND!
INDAY KALACHUCHI
INDAY KALACHUCHI MAY
LANGGAM TAMSI
IYANG BALAHIBOM PULA AT
BERDE
AYAW UG HINKALIMTI ANG
BARYO DINHI
DAGHANG DALAGA, DAGHANG
DALAGA, AKO AY GWAPA.
ANO-ANO
ANO-ANO, ANO ANO ANG
NAKIKITA SA PAGPASOK
SA ESKWELA?
MGA BAHAY NA
MAGAGANDA, MAY
KURTINA PA.
TAYOY MAGSAYA
KUMANTA SUMAYAW, KATAWAN
AY IGALAW
HUMAKBANG KUMEMBOT, UMIKOT-
IKOT
IKAMPAY ANG KAMAY, TUMAWA
HAHA
HALINAT SUMABAY, TAYOY
MAGSAYA
SECOND
QUARTER
SONGS
MELODY
BATANG MASIPAG
BATANG MASIPAG BATANG
MASIPAG, NAKALULUGOD MASDAN
BATANG MASIPAG BATANG
MASIPAG, KASIYA SIYANG TINGNAN
NAGLILIGPIT NG KALAT,
NAGHUHUGAS NG PINGGAN, NAG
AAYOS NG BAHAY, NAGLILINIS NG
BAKURAN.
BATANG MASIPAG BATANG
MASIPAG, KASIYA SIYANG TINGNAN
TAYO AY UMAWIT NG ABC
TAYO AY UMAWIT NG ABC
DO TI LA SO SO FA MI RE
DO
C D E F G G, DO RE MI FA
SO
DO TI LA SO SO FA MI RE
DO
BANDANG MUSIKA
NARITO NA ANG BANDANG
MUSIKA,
TOO-TOO-TOO-TOO-TOOT
SABI NG TROMBONES
RAT-TAT-TA-TA-TAT ANG
MGA TRUMPETS,
DEE-DEE-DLE DEE DEE
TUNOG NG CLARINETS
TAYOY MAGPASALAMAT
TAYOY MAGPASALAMAT AT
TAYOY MAGDASAL
ANG DIYOS AY MABUTI AT
GUMAGABAY
SA ATING BANSANG
MALAKAS AT MALAYA
TAYOY BUONG PUSONG
MAGPASALAMAT.
PENTIK MANOK
PENTIK MANOK MATAPANG LIYO
DAYA MIGSANG AL TON BAG BAKA
MITAMPED TAMPED KAMAK
KAYAMAN SUMOG BAKIK KASILA
ANG MANOK HULIHIN NA,
LUMILIGID SA BITAG, ANG MANOK
KATAYIN NA, KAHOY AY IGATONG
NA, ANG KAMOTEY LAGA NA.
SALIDOMMAY
AY AY PAY NI MANANG KO
INASAWAT SOLDADO.
AY AY SALIDOMMAY
SALIDOMMAY DIWAS
MARBACO MADIAY BANTAY
MAGABURAN DIAY BAYBAY
AY AY SALIDOMMAY
SALIDOMMAY DIWAS
UMAWIT AT SUMAYAW
TAYO NA AT MAG-AWITAN
PUMALAKPAK AT
UMINDAK NG SABAY
SABAY
AT IKAMPAY ANG KAMAY
IKEMBOT ANG BAYWANG
AT MAG-AWITAN
TAYOY MAGSAYA
KUMANTA SUMAYAW, KATAWAN
AY IGALAW
HUMAKBANG KUMEMBOT, UMIKOT-
IKOT
IKAMPAY ANG KAMAY, TUMAWA
HAHA
HALINAT SUMABAY, TAYOY
MAGSAYA
THIRD QUARTER
SONGS
FORM, TIMBRE
AT DYNAMICS
OHOY ALIBANGBANG
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LA, LA LA LA, OHOY ALIBANGBANG
KON IKAW MAGLUPAD TATAPON MO
SING MAAYO ANG TANANTANAN NGA
BULAK, BASI SA ULIHI KON IKAW
ANG MAGLIPAT POBRE SI
TAPULANGA SA DUTA AHAY
MATAKTAK. LA LA LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA, OHOY
ALIBANGBANG .
PARUPARONG BUKID
PARUPARONG BUKID NA LILIPAD LIPAD,
SA GITNA NG DAAN PAPAGA PAGASPAS,
SAMBARA ANG TAPIS, SANDANGKAL ANG
MANGGAS, ANG SAYANG DE KOLA,
SAMPIYESA ANG SAYAD, PAROPARONG
MAY PAYNELA PA SIYA(UY) MAY SUKLAY
PAMAN DIN,(UY) NAGWASDEOHELES ANG
PALALABASIN, HAHARAP SA ALTAR(UY)
AT MANANALAMIN AT PALAKAD LAKAD
NG PAKENDENG KENDENG MAY PAYDENG
AT PALAKAD LAKAD NG PAKENDENG
UGOY NG DUYAN
SANAY DI MAGMALIW ANG
DATI KONG ARAW
NANG MUNTI PANG BATA SA
PILING NI NANAY,
NAIS KONG MAULIT ANG
AWIT NI INANG MAHAL,
AWIT NA PAG-IBIG HABANG
AKOY NASA DUYAN
AKO MANANGGETE
AKO MANANGGETE NGA
NAGA BALIK BALIK
SANGLIT NALIPATAN,
BARALKAN KAG PATIK,
SUMAKA SA NIYOG
URIBAY ANG KAWIT,
PUMUNGKO SA PAKLANG
KAG MAG PATIK PATIK
ATIN CU PONG SINGSING
ATIN CUPUNG SINGSING METUNG
YANG TIMPUCAN, AMANA KE ITI
KING INDUNG IBATAN SANGKAN
KENG SININUP KING METUNG
AKABAN, MEWALA YA ITI E KUKA
MALAYAN
AKO AY MAY SINGSING , ITO AY
MAHAL KO, NAMANA KO ITO SA
AKING NINUNO, ITOY AKING TINAGO
SA ISANG LALAGYAN, NAWALA NGA
ITO NG DI KO NAMALAYAN
LITTLE BAND
(GIRLS) TANTARATAN TARATAN TANTAN,
TANTARATAN TARA
(BOYS) BOOM BURUBOOM, BURU BOOM
BOOM BOOM, BOOM BURU BOOM BURU,
(ALL)JINGTARAJINGTARA JINGJING JING,
JING TARA JING TARA
TANTANTAN TANTARATAN, TARA TAN TAN
TAN, MY TAMBOURIN. BOOMBOOMBOOM,
BOOMBURUBOOM,BURUBOOMBOOM BOOM,
MY BIG BASS DRUM. JING JING JING
JINGTARAJING, TARA JING JING JING, OUR
LITTLE BAND.
OH WHO CAN PLAY
OH WHO CAN PLAY THE
VIOLIN , THE VIOLIN, THE
VIOLIN, OH WHO CAN
PLAY THE VIOLIN, THE
VIOLIN, THE VIOLIN, ING
ING ING ING ING.
OH, COME PLAY THE A MERRY
TUNE
OH, COME PLAY A MERRY TUNE ON A
SHINY SLIDE TROMBONE,OH, COME PLAY
A MERRY TUNE ON A SHINY SLIDE
TROMBONE. SLIDE TROMBONES ARE
PLAYING,(4X). OH, OH,OH! MAKE THE
MERRY MUSIC FLOW
OH, COME PLAY A MERRY TUNE ON A
GOLDEN SAXOPHONE,OH, COME PLAY A
MERRY TUNE ON A GOLDEN SAXOPHONE.
SAXOPHONE ARE PLAYING(4X). OH,
OH,OH! MAKE THE MERRY MUSIC FLOW
SHELL BECOMING ROUND THE
MOUNTAIN
SHELL BE COMIN ROUND THE
MOUNTAIN WHEN SHE COMES,
SHELL BE COMIN ROUND THE
MOUNTAIN WHEN SHE COMES,
SHELL BE COMIN ROUND THE
MOUNTAIN, SHELL BE COMIN
ROUND THE MOUNTAIN
SHELL BE COMIN ROUND THE
MOUNTAIN WHEN SHE COMES.
ANG ALIBANGBANG
ANG ALIBANGBANG GALUPAD
LUPAD, SA MGA DALAN GALIKILIKI
SUTLA ANG SAYA BURNADONG
NAGWAS, UNAY ANG BALIUG, SA
BAYONG DE PARIS, ANG
ALIBANGBANG GALUPAD LUPAD,
SA MGA DALAN GALIKILIKI SUTLA
ANG SAYA BURNADONG NAGWAS
ABI MO KUN SIN O NGA MARIPOSA,
ANG ALIBANGBANG(4X)
DANCE AND SING
LET US DANCE AND SING,
BRING GLADNESS AND
CHEER, SING IT MERRILY
GENTLE MELODY.
SWAY YOUR HIPS AND CLAP,
STAMP YOUR FEET AND TAP,
SHAKEHAND WITH A FRIEND,
TURN AROUND AND STOP.
FOURTH QUARTER
SONGS
TEMPO, TEXTURE
AND HARMONY
CHUA-AY
CHUA-AY, CHUA-AY
TALUMALAY
TAKUAY. OWE! OWE!
CHUA-AY, CHUA-AY
TALAKISWAY
SILAYAN. OWE! OWE!
ILI-ILI TULOG ANAY
ILI-ILI TULOG ANAY WALA DIRI
IMO NANAY
KADTO TIENDA BAKAL PAPAY
ILI-ILI TULOG ANAY
ILI-ILI TULOG MUNA WALA
DITO IYONG NANAY
NANDOON SA MAY TINDIHAN
BUMIBILI NG TINAPAY
KALESA
MASAYA KUNG SAMA-SAMA
MASAYA KUNG SAMA-SAMA
ANG MAGKAKAIBIGAN
MASAYA KUNG SAMA-SAMA
AT MAY TAWANAN
KAY INAM NG BUHAY KUNG
MAY NAG -AAWITAN
MASAYA KUNG SAMA-SAMA
KUNG MAY TAWANAN
BAHAY KUBO
BAHAY KUBO KAHIT
MUNTI
ANG HALAMAN DOON AY
SARISARI, SINGKAMAS AT
TALONG ,
SIGARILYAS AT MANI
SITAW, BATAW, PATANI__.
BAHAY KUBO
BAHAY KUBO KAHIT
MUNTI
ANG HALAMAN DOON AY
SARISARI, SINGKAMAS AT
TALONG ,
SIGARILYAS AT MANI
SITAW, BATAW, PATANI__.
EARLY TO BED
EARLY TO BED AND
EARLY TO RISE MAKES
THE MAN HAPPY AND
WEALTHY AND WISE,
HEALTHY AND
WEALTHY.
EARLY TO BED
EARLY TO BED AND
EARLY TO RISE MAKES
THE MAN HAPPY AND
WEALTHY AND WISE,
HEALTHY AND
WEALTHY.
HEAR THE RAIN
PITTER PATTER HEAR
THE RAIN , PITTER
PATTER ON THE RAIN
PITTER PATTER , PITTER
PATTER COMING DOWN,
DRIP DROP, DRIP DROP
ON THE TOWN
PAMULINAWEN
PAMULINAWEN, PUSOK
INNDENGAMMAN TOY UMASOG
AGRAYOTA SA DIAM, PANUNU TEM
MAN INKAPAGINTULTULNGANN,
TOY AGAYAT AGRAYO DITA
SADIAM
ESSEM NGA DIAK
MALIPATANTANASUDINAY A NA
GAN URAY SA DITIAYAN LUGAR SA
DI MO MAN NUMALAGIP KA PUSOK
TI MABANGARAN
LIZA JANE
COME MY LOVE AND
GO WITH ME, LIL LIZA
JANE (2X)
OH ELIZA JANE , LIL
LIZA JANE. OH, ELIZA
LIL LIZA JANE
LIZA JANE
COME MY LOVE AND
GO WITH ME, LIL LIZA
JANE
OH ELIZA JANE , LIL
LIZA JANE. OH, ELIZA
LIL LIZA JANE
MAGTANIM AY DI BIRO
MAGTANIM AY DI
BIRO MAGHAPONG
NAKAYUKO, DI MAN
LANG MAKAUPO, DI
MAN LANG
MAKATAYO (3X)
MANANG BIDAY
MANANG BIDAY ILOKAT MO
MAN TABENTANA
IKALOMBABAM, TAKITA EM TOY
KINAWAYAN , AY MATAYA KON
NO DINAKKAASIAM
MANANG BIDAY MAAWA KA NA
SA BINTANA AKO AY TINGNAN,
PAKINGGAN ANG AWIT NA ITO
PARA SA IYO GALING SA PUSO
KO.
MANANG BIDAY
MANANG BIDAY ILOKAT
MO MAN TABENTANA
IKALOMBABAM, TAKITA
EM TOY KINAWAYAN ,
AY MATAYA KON NO
DINAKKAASIAM
ODE TO JOY
JOYFUL JOYFUL WE
ADORE THEE, GOD OF
GLORY LORD OF HOST!
WITH MY HEARTS
UNFOLD LIKE
FLOWERS OPENING TO
THE SUN ABOVE.
TIRIRIT NG MAYA
TIRIRIT NG MAYA,
TIRIRIT NG IBON,
HUNI NG TIYAN
KOY TINUMIS NA
BABOY. (4X)
TIRIRIT NG MAYA