You are on page 1of 5

ESO3: U1

Els estats
U1: 1.1 Concepte i funcions

Estat: Unitat poltica i administrativa superior que regeix un territori, els ciutadans del qual
estan sotmesos a la seva autoritat.

Territori delimitat per fronteres Conjunt de ciutadans

Terra Mar Aire Drets Obligacions


U1:
1.1 1.1
Concepte
Concepte
i funcions
i funcions

Lleis Policia
Poders Exrcit
Institucions
Diplomcia

Estat Funcionaris

Himne
Bandera
Smbols
Capital
Moneda
U1:
1.1 1.1
Concepte
Concepte
i funcions
i funcions

Mantenir lordre pblic


Defensar el territori
Establir relacions internacionals
Funcions
Elaborar les lleis

Proporcionar serveis

Regular leconomia
U1:
1.1 1.1
Concepte
Concepte
i funcions
i funcions

Lestat del benestar

Molts Molts
Ideologia

Estat
social

impostos serveis
Ideologia
liberal

Pocs
impostos Estat Pocs
serveis