You are on page 1of 16

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA

HI NGH CUNG CP IN
NM 2017
CHUYN :
CNG TC BO DNG, TH NGHIM NH K VN
HNH AN TON THIT B, PHNG CHNG S C LI IN
DO CH QUAN
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

NI DUNG BO CO

1 Tng quan v bo dng, th nghim nh k


2 Mc ch bo dng, th nghim nh k

3 Trch nhim v quyn li


4 Ni dung, chng loi thit b cn thc hin
5 Thi gian phi bo dng, th nghim nh k
6 Nhng hiu qu mang li khi thc hin ng
7 Gii thiu s lt v Trung tm th nghim
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

TNG QUAN

Tt c my mc thit b u c nin hn s dng.


Tui th ca thit b ngoi yu t cht lng ban
u th ph thuc rt nhiu vo cch s dng,
tng sut s dng, yu t mi trng, kh hu
V vy song hnh vi nin hn s dng th bao gi
cng c khi nim bo dng, kim tra nh k
nhm s dng thit b lin tc, n nh v tng
tui th thit b.

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

TNG QUAN (tt)


Tng thit b l mt phn t, mc xch h
thng in quc gia ni chung v h thng in
cho tng doanh nghip ni ring vn hnh n
nh an ton lin tc.

Bt k mt thit b no trong h thng ny b s


c u nh hng t hay nhiu n ton b h
thng gy h hng sn phm, gy thit hi lng
ph cho tng doanh nghip v cao hn l thit hi
chung cho nn kinh t a phng.
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

TNG QUAN (tt)


Chng ta c th phng nga n mc thp nht
khi chng ta ch trng cng tc kim tra, bo
dng nh k.

Nhng trn thc t cn nhiu doanh nhip cha


quan tm ng mc nn tnh trng s c mt
in, s c thit b in trong cc doanh nghip
trn ton a bn cn mc cao.

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

TNG QUAN (tt)

Chnh v l Chnh ph c ban hnh hn 02 thng


t hng dn thc hin cng tc ny:
Thng t s 39/2015/TT-BCT ngy 18/11/2015 ca
B Cng Thng v th nghim nh k thit b
trn li in phn phi.
Thng t s 33/2015/TT-BCT ngy 27/10/2015 ca
B Cng Thng v quy nh kim nh an ton
k thut cc thit b, dng c in.

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG

MC CH BO DNG, TRCH NHIM

TH NGHIM NH K

Th nghim nh k thit b in l mt trong


nhng yu t quan trng gp phn nng
cao tin cy, an ton trong vic cung cp
in, s dng in

Qua cng tc bo dng th nghim s xc


nh chnh xc, y cc thng s k thut
ca thit b, t c c s nh gi, kt lun
ng v cht lng vn hnh ca thit b trn
li in.
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG

MC CH BO DNG, TRCH NHIM

TH NGHIM NH K (tt)
Bo dng, th nghim nh k kp thi pht hin v
a ra cc gii php khc phc cc khim khuyt ca
thit b nhm trnh c s c xy ra do nguyn nhn
ch quan.
Qua vic ngn nga s c gip cho doanh nghip trnh
c nhng thit hi v vt cht (h sn phm, khng
kp n hng, chi ph khc phc sa cha), lng ph
(nh tr nhn cng trong sn xut kinh doanh).
Lm tt cng tc ny trn thc t nng cao hiu qu
sn xut kinh doanh v nng cao li nhun cho doanh
nghip.
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

TRCH NHIM V QUYN LI

Bo dng v th nghim nh k thit b in l trch


nhim cng l quyn li cho ch s hu ti sn c lin
quan n li in:
V trch nhim: L trch nhim ca ch s hu ti
sn.
V quyn li: Thc hin tt s pht hin sm cc bt
thng ngn c nguy c gy s c khng ch ti
ch m lan rng trn h thng, m cc thit b u c
th suy gim cht lng qua thi gian vn hnh do
tc ng ca bi bn, sng mui, dng st
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG

THIT B CN TH NGHIM TRCH NHIM

NH K
Hu ht tt c vt t thit b trong h thng in
cn kim tra bo dng v th nghim nh k
c th nh:

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

NI DUNG BO DNG

First Kim tra tng qut thit b


V sinh cng nghip ton b
Second
thit b.
Kim tra pht nhit..
Third
Kim tra cc tip xc: u cosse,
And more bu lng lin kt,
X l n mn, r st
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

NI DUNG TH NGHIM
Th nghim cch in thit b
Th nghim in tr tip xc
Th nghim bn cch in
Kim tra dng r
Th nghim kim tra bn
in mi cch in: du cch
in, kh SF6..
Kim tra h thng in iu
khin v h thng c kh.
Kim tra thao tc my ct.
Kim tra cc R le bo v, h
thng tn hiu bo v
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
Kim tra h thng ni t.
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

THI GIAN THC HIN NH K

H thng in dn dng, h p
khng qu 10 nm
H thng in trong cc h thng to
nh kinh doanh, thng mi khng
Thi gian bo qu 5 nm
dng th
nghim nh H thng in trong nh my cng
k theo quy nghip, h thng in truyn ti v
nh phn phi cao p khng qu 3 nm.
i vi h thng in cng sut ln,
s dng tng sut lin tc ti cc nh
my khuyn co v khuyn khch
thc hin bo dng v th nghim
nh k hng nm.
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG

HIU QU MANG LI KHI TRCH NHIM

THC HIN NG HN
Gim thi gian ngng my, tng tin cy vn hnh h
thng in v kh nng sn sng ca thit b:
Phng nga trnh cho my mc khng h hng tng ti
a nng sut ca thit b
Ci tin lin tc qu trnh sn xut, ti u ha hiu sut
ca thit b
To ra mi trng lm vic an ton hn, khc phc kh
khn v ph tng
m bo cc yu t v mi trng
Thu hi ti a vn u t
Kim sot chi ph
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
UY TN
CHT LNG
TRCH NHIM

KT LUN

Cng tc bo dng v th nghim nh k l cng


tc quan trng v xuyn sut vi qu trnh vn
hnh my mc thit b v s dng in. Hiu qu
mang li ca n l rt ln
Knh mong qu doanh nghip s quan tm hn
na n cng tc ny gp phn gip qu khch
hng v kinh t a phng ngy cng pht trin
bn vng.

TRUNG TM TH NGHIM IN B RA
TRUNG TM TH NGHIM IN B RA