You are on page 1of 5

U1: 1.

2 Tipus destats

Grups para-policials que fa s


de la violncia

Violaci dels drets humans.

Poblaci desplaada i refugiada

Els estats frgils. Tutela internacional

Incapacitat per genera recursos i corrupci.

Mals resultats socioeconmics


U1: 1.2 Tipus destats

Segons el grau de llibertat

Democrcies Dictadures

Poder del poble Un grup concentra el poder

Participaci dels Separaci de poders Estat de Dret Ciutadans sense drets


ciutadans
legislatiu executiu judicial Constituci per a tots
eleccions
Fa les lleis Governa jutja Drets dels Lmits del
segons ciutadans govern
les lleis

Dictadures Eleccions que no compleixen els requisits.


encobertes
1.2
U1:Tipus
1.2 Tipus
destats
destats

Dret de vot de tots els majors dedat


Llibertat de candidatures
eleccions Llibertat de programes
Eleccions peridiques
Resultats nets
1.2
U1:Tipus
1.2 Tipus
destats
destats

Segons la religi

Estats laics Estats confessionals Teocrcies

Separaci Llibertat Una religi Es toleren o Una sola Barreja entre


total entre delecci oficial no les altres religi lleis religioses i
religi i estat permesa civils
1.2
U1:Tipus
1.2 Tipus
destats
destats

Segons el cap destat

monarquies repbliques

El cap destat ho s per ser duna famlia. El cap destat s escollit o imposat per un grup