Perkara yang perlu diberi perhatian

Guru perlu membuat persediaan yang banyak dan rumit. Bijak dalam mengawal simulasi dijalankan. kelas ketika

Memerlukan kaedah yang bersesuaian dengan situasi untuk simulasi. Teknik boleh diubah suai keadaaan dan suasana P&P mengikut

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful