Ang Wika at Wikang Filipino

Wika
Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ng tao sa pamamagitan ng salita.

. Isang sistema ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog para sa komunikasyon ng tao.Isa itong sistemang panagisag na binubuo ng mga salitang binibigkas o isinusulat at may kahulugang nauunawaan.

. ito ang wikang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng lahat ng mamamayan ng isang bansa. Kinikilalang pangkalahatang midyum ng komunikasyon sa isang bansa.Pambansang Wika Isang wikang magiging daan ng pagkakaisa at pag-unlad bilang simbolo ng pag-unlad ng isang bansa. Kadalasan.

.Opisyal na Wika Ginagamit sa opisyal na komunikasyon ng estado sa kanyang mga mamamayan at ibang bansa sa daigdig.

Pinagbatayan ng wikang Pambansa noong 1935.Wikang Tagalog Ang unang wikang ginagamit sa katagalugan. .

. 7 ng Departamento ng Edukasyon sa ilalim ni Sekretaryo Jose E.Wikang Pilipino Wikang Pambansa ng Pilipinas na nakabatay sa Tagalog. Romero noong ika-13 ng Nobyembre 1959. Opisyal na tinawag na Pilipino ng utos Pangkagawaran Blg.

dinamiko. sinasalita at ginagamit. Ito¶y kusang nababago. kusang naiiba. .Wikang Filipino Ito ang ating wikang pambansa na hindi batay sa isang wika lamang kundi sa iba¶t ibang wika sa Pilipinas. buhay. natural.

Kastila. Niponggo at iba pang wika sa Pilipinas.Ang Wikang Filipino ay isang wikang batay sa modernong Tagalog na bukas sa lahat ng pagbabagong maaaring manggaling sa banyagang wikang tulad ng Ingles. .

Mainit ang balitaktakan nang talakayin ang isyu tungkol sa wika .Ilang mahahalagang punto sa: Kasaysayan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas 1934 ± Konstitusyonal na Kumbensyon.

Ang asembleang konstitusyonal na ito na binubuo ng mga hirang na delegado mula sa iba¶t ibang lugar sa Pilipinas ay naging makiling sa kabuluhan ng wikang pambansa bilang ³simbolo ng kalayaan at bilang tanikala na magbibigkis sa kaluluwa ng bayang Pilipino.´ .

1935. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas. Artikulo XIII. Seksyon 3: Ang Saligang Batas Pambansang Asemblea ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. ang Ingles at Kastila ay patuloy na gagamiting opisyal. .

Layunin ng batas na ito ang lumikha ng isang institusyong pangwika na mangangasiwa sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Quezon. 1936. . isa sa mga unang batas na naisagawa ay ang Batas Komonwelt Blg. Ang institusyong ito ay tinaguriang Surian ng Wikang Pambansa (SWP). 184 na inaprobahan noong Nobyembre 13.Sa pangunguna ni Pangulong Manuel L.

.Naging gampanin ng SWP ang mga sumusunod: Gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga pangunahing wikang sinasalita ng hindi bababa sa kalahating milyong Pilipino. Gumawa ng komparatibong pag-aaral sa mga bokabularyo ng mga pangunahing wikang ito.

mekaniks at literatura. ang wikang tinatanggap at ginagamit sa kasalukuyan ng nakararaming Pilipino.Pumili ng katutubong wika na gagawing batayan para sa ebalwasyon at adaptasyon ng Pambansang Wika sa pagsasaalang-alang ng mga sumusunod: ang wikang mayroong pinakamaunlad na istruktura. .

.´ Ayon sa kanila.Wala pa halos isang taon nang ipasa ang mga kagawad ng SWP noong Nobyembre 9. 1937 ang resolusyong nagpapahayag na ³ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. ang wikang Tagalog ang lubos na nakatugon sa mga hinihingi ng Batas Komonwelt Blg. 184.

iprinoklama ng Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. 1937. 134 noong Disyembre 30.Sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. .

Santos ang ABAKADA na may 20 titik: A B K D E G H I L M N NG O P R STUWY .Dito ipinakilala ni Lope K.

1946. .Simula Hunyo 4. nagkabisa naman ang Batas Komonwelt Blg. 570 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal.

1955. nilagdaan ng Pangulong Magsaysay ang Proklamasyon Blg. gayundin ang pagdiriwan ng Araw ni Balagtas tuwing Abril 2.Marso 26. . 186 na nagsususog sa Proklamasyon Blg. Makalipas ang isang taon. Setyembre 23. 1954 ± nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklamasyon Blg. 12 na ililipat ang petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika simula Agosto 13 hanggang Agosto 19. taun-taon. 12 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4 taun-taon.

Noong 1959. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawagin nang Pilipino upang mailagan na ang mahabang katawagang ³Wikang Pambansang Pilipino´ o ³Wikang Pambansa Batay sa Tagalog´. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran Blg. . ibinaba ng Kalihim Jose B.

A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ NG O P Q R RR S T U V W X Y Z .Noong Oktubre 4. 1971. pinagtibay ng Sanggunian ng SWP ang pinagyamang alpabeto na binubuo ng 31 na letra.

. Samantalang nililinang. Seksyon 6: Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. ito¶y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. XIV.Sa Saligang Batas ng 1987. Art.

pinagtibay noong 1987 ang bagong alpabetong Filipino na may 28 titik: A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG OPQRSTUVWXYZ .Sagisag rin ng pagkakaroon ng modernisasyon ng Wikang Pambansa.

1041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1-31 bilang buwan ng Wikang Pambansa.1997 ± Nilagdaan ni Pangulong Ramos ang Proklamasyon Blg. .

Paano nakakatulong ang iba¶t ibang wika sa Pilipinas sa pagpapayaman ng kaisipan ng mga Pilipino? . Kailan mo masasabing nagtatamasa ng tunay na kalayaan ang mga mamamayan ng isang bansa? 2.Gawain 1.

(ipaliwanag) . Mahalagang bahagi ang wika sa pambansang pagkakaisa.3. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng hiwa-hiwalay na mga isla ng bansa sa buhay ng mga Pilipino partikular sa wika at kultura? 4.

Sang-ayon ka ba sa isinusulong ng pamahalaan na gawing midyum ng pagtuturo ang Ingles sa lahat ng antas ng edukasyon. Bakit? Ipaliwanag ang sagot.5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful