You are on page 1of 5

SMK LAMBOR KIRI ,

32900 LAMBOR KANAN,

ANALISIS & PASCANILAI


PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2017
MATA PELAJARAN: PRINSIP PERAKAUNAN
*Penambahbaikan/Saranan/Idea dari segi kandungan dan persembahan amat dialu-alukan.

1
ANALISIS HEADCOUNT MATA PEAJARAN :PRINSIP PERAKAUNAN 2017
JUMLAH MURID GRED PURATA SEKOLAH
TOV AR1 AR2 AR3 AR4 PPC 2016 SPM2016 ETR
17
7.25 5.82 7.00 6.18 4.81 5.91 3.91 3.71

JUMLAH MURID KUALITI


TOV AR1 AR2 AR3 AR4 PPC 2016 SPM2016 ETR
17 0 3 1 2 3 1 1 4
0 17.65 5.89 11.76 18.75 9.09 9.09 23.53

JUMLAH MURID KUANTITI


TOV AR1 AR2 AR3 AR4 PPC 2016 SPM2016 ETR
17 10 12 11 13 16 11 11 17
58.82 70.59% 64.71% 76.47 100 90.91 100 % 100 %
TOV = Peperiksaan Pertengahan Tahun (Ting. 4 2016)
(AR1) PAT= Peperiksaan Akhir Tahun (Ting 4. 2016)
(AR3) PaWT = Peperiksaan Awal Tahun (Ting. 5 2017)
(AR3)PPT = Peperiksaan Pertengahan Tahun (Ting. 5 2017)
(AR4)PPC = Peperiksaan Percubaan SPM 2017
ANALISIS PPC
MATA PELAJARAN

PENCAPAIAN CEMERLANG LULUS GPMP


CEMERLANG LULUS GAGAL OT4 AR4 OT4 AR4 OT4 AR4 ETR

BIL % BIL % BIL % BIL BIL BIL BIL

3 18.75 16 100 0 0 2 3 17 16 4.47 4.81 3.71


ISU DAN PROGRAM INTERVENSI
KUMPULAN : CEMERLANG

ISU INTERVENSI

Tidak cukup masa untuk TIMED ESSAY


menjawab soalan kertas 2
Soalan berbentuk Latih tubi K1 Soalan Sebenar SPM
pengiraan belum dikuasai 2004- 2016 dan koleksi
percubaan 2017
ISU DAN PROGRAM INTERVENSI

KUMPULAN : SEDERHANA

ISU INTERVENSI
1. Belum menguasai pelarasan hasil belanja Latih tubi berfokus kepada pelarasan hasil belanja
2. Format untuk menyediakan Penyata Kewangan, Mesra Format 1Murid 1 Format
Kos Pengeluaran,
3. Rumus untuk menjawab soalan berbentuk Latih tubi soalan sebenar SPM 2004 2016 dan koleksi
pengiraan belum dikuasai dengan baik Percubaan SPM 2017