Inginer terasamente


Prezentare GHD group
Suntem parteneri cu operatorii feroviari, proprietarii de infrastructură, intretinatorii și finanțatori, furnizori și
contractori, guvern, planificatorii și autoritățile de reglementare în management, precum și operarea și întreținerea
sistemelor feroviare.
• Suntem la bord cu metropolitane, suburbane, interurbane, de mare viteză, și clienții de transport feroviar și
transportul feroviar de călători cu tramvaiul
ușoare. Contactele noastre includ transportul feroviar de marfă pe distanțe grele, interstatale, în vrac, general de
lumină, de transfer și de părțile interesate intermodale.
• Prin diverse mecanisme de contractare, noi oferim cele mai multe procese viabile pentru proprietarii de cale ferată
și finanțatori ai proiectului.
• Îmbunătăți performanța dvs. de cale ferată prin îmbunătățirea achizițiilor, gestionarea și întreținerea activelor de
viață lungă: baza infrastructurii
feroviare.
• GHD oferă servicii pentru următoarele moduri de transport feroviar:

 Cale Ușoară
 Suprasarcini și feroviar de marfă
 Grele de transport feroviar de călători
Viteza mare
 Monoșine
 Planificarea transportului feroviar

localizare GHD group • GHD este o firma international care are sediul in mai multe tari precum: • Australia • Chile • New Zealand • Philippines • UAE • USA • Canada • China • Papua New Guinea • Qatar • United Kingdom .

inclusiv și veniturile • Studii de fezabilitate • Definirea proiectului • Evaluarea proiectului • Planificarea utilizării terenurilor • evaluarea economică • Mod de selecție și evaluare • Studii de fezabilitate • Analiza veniturilor și revizuirea biletelor • Proiectare inginerească . GHD group • Selectarea traseului utilizând GIS sau pachete bazate pe CAD • Previzionarea cererii de emitere a biletelor.

evaluări de inundații și studii de randament rezervor • De mediu și aprobările . inclusiv capacitatea deplină BIMM • Poduri. de putere și de telecomunicații • Atelier și depozit de proiectare • Fezabilitate si concept de design • Planurile de punere în aplicare de estimare a costurilor • proiectare hidraulică. BRT. 12D.MX. de semnalizare. inclusiv. ACAD Civil3D si acum. structuri și proiectare a clădirilor • Hidrologie și drenaj • Drumuri și servicii • Design și stație de actualizare • Electrificare (cabluri aeriene) și sisteme de alimentare • Sisteme de cai ferate. inclusiv dinamica fluidelor • cartografiere inundatie • Studii Opțiuni pentru upgrade-uri de interfață pe căi navigabile • evaluări geotehnice • gabaritele flux. analiză și evaluare • Modelarea hidraulică a lucrărilor de drenare și evacuare. B Deschis Drumuri • Munca de cale și de proiectare a traseului.• Servicii de inginerie și sondaj geotehnică Domenii de activitate • Drumuri si civile earthworks.

pentru a minimiza nostru impactul asupra mediului. care cuprinde: • • Obiective și ținte măsurabile. livrarea efectivă a serviciilor noastre se va realiza prin dezvoltarea. în scopul de a atinge lider de practica industriei și la prevenirea poluării. siguranța și mediul înconjurător (HSE) principiile sunt fata mintii și o parte a activității de zi cu zi. clienți. punerea în aplicare și revizuirea continuă a unui sistem robust de management HSE. Ne-am angajat la reducerea la minimum a riscului de rănire și de sănătate bolnav. vizitatori și parteneri de afaceri. Obiective • Valorile GHD sunt sănătatea și siguranța oamenilor noștri. inclusiv cei care lucrează în umele nostru în calitate de subcontractanți și subconsultanti . care să promoveze o cultură HSE puternică responsabilitățile definite pentru poporul nostru. • Cu aceste obiective în minte. precum și gestionarea impacturilor potențiale asupra mediului noastre. • Intentionam sa cream o perspectiva si cultura în care sănătatea.

Inclusiv modelare operațională • registre și planificarea și stabilirea costurilor instalații și echipamente evaluările de stare . inclusiv procedurile de operare permanente. manuale de exploatare și de întreținere și a planurilor de acțiune de urgență • Supravegherea infrastructurii. inclusiv caietul de sarcini. instrumentele de măsură și monitorizare • Evaluarea siguranței feroviare și analiza de lucru în condiții de siguranță • Operațiuni și management. estimări ale costurilor de inginerie și de programare pentru constructii • Proiect de faza de construcție și de management tehnic • Managementul materialelor și controlul calității • Reclamații publice și negocieri în numele clientului • Sprijin operațional • Servicii de administrare a activelor (inclusiv starea de active de mai jos) • Evaluările de active și evaluări condiție • Elaborare documentație privind siguranța feroviară. Servicii oferite • Dezvoltarea documentației de atribuire.

inclusiv pista de înregistrare.) • actualizare structurală a podurilor și a altor structuri • upgrade-uri de drenaj pentru a îmbunătăți atenuarea inundațiilor • Design geotehnic pentru a se potrivi rambleuri saturate și butași • Interfață șină roată și dinamică • Strategia de lubrifiere • Inspecțiile feroviare și investigații . trotuare și drenaj.5 și 10 ani • evaluări de inginerie / proiectare reabilitare • Modernizarea pista din cauza deteriorării sau uzurii deteriorării • realinierea de cale și de eficiență (curba de relaxare. Servicii oferite • Modul de evaluare a stării. structurale) de evaluare • Evaluarea hidrologiei pentru a determina capacitatea de floodway • Evaluarea aeriană de cablare • Evaluarea sistemelor de alimentare • Semnalizare de întreținere de evaluare și modernizare consultativă • Urmări de gestionare a stabilității și planificare • planuri de întreținere 2. etc. de degradare și de analiză • Civile (terasamente.

norme şi instrucţiuni de exploatare a utilajului. ale sistemului de rulare. • norme şi proceduri specifice de curăţenie a utilajelor etc . lipsă combustibil. • ale transmisiei. Servicii oferite • Parametri de funcţionare ai utilajelor: specifici fiecărui utilaj • Utilajele şi echipamentele: specifice fiecărui tip de lucrare • Impurităţi: praful. filtru de combustibil colmatat. • ale instalaţiei electrice. norme tehnice de execuţie. • Norme şi proceduri specifice: proceduri şi instrucţiuni de lucru. filtru de aer • colmatat. ale sistemului hidraulic. ale sistemului de direcţie. ale sistemului de frânare. termostat blocat. nivel scăzut de ulei hidraulic. noroiul. petele de ulei etc • Defecţiunile tehnice minore: nivel scăzut al uleiului din motor. • Defecţiunile tehnice posibile: ale sistemelor mecanice de acţionare. etc. • furtunuri sparte. • norme de muncă/de personal. etc. NSSM şi NPSI.

consolidarea și stabilitatea • zonarea rambleu și analiza de stabilitate pantă • Evaluarea materialelor de construcție și de investigare • Modelarea numerică (2D & 3D) • Comentarii vegetatia . inclusiv tratarea și îmbunătățirea.buruieni Nocive / linie de site-ul / programare / sustenabilitate • Evaluarea EIS pentru coridoarele feroviare și instalațiile • Sfaturi pentru negocieri landowner • Servicii de faza de licitație și de construcție . Servicii oferite • management de evaluare a mediului • consiliere de planificare și aprobările • aprobările statutare • A apelor subterane / modelare de reîncărcare și analiza randamentului • Design fundației.

arbori de evenimente. curți și stații • Căi ferate de lucru în condiții de siguranță • Electrice.• • Evaluările de impact eșec și punerea în pericol / clasificare consecință Inspecția post-incidentelor și evaluare SSM: • Evaluarea riscurilor. inclusiv: • Calea permanentă (Track) • Poduri și structuri de tunel • geotehnica de cale ferată.OHW / linie aeriană • Putere .formarea. . arbori de defect și evaluare consecință pentru baraje individuale • Evaluări ale riscului de portofoliu • Panouri Inginer și de revizuire proprietarului • anchetă site-ul și anchete (analize independente și în comun) • Investigații și evaluări • consultanță tehnică de specialitate în toate disciplinele. inclusiv cantitative și evaluări calitative.substații de tracțiune și • Semnalizare inclusiv punerea în funcțiune • SCADA & sisteme de marginea drumului • Comunicații feroviare . terasamente • Materialul rulant de inginerie • Operațiunile și gestionarea inclusiv modelarea operațională • Activ și de gestionare a întreținerii. inclusiv a sistemelor de gestionare a datelor feroviare • Depouri și facilități de întreținere • Terminale. butași.

compactat etc . Descrierea sarcinii de munca • Datorită complexităţii activităţilor practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa. capacitatea de a primi şi transmite informaţii. săpat şanţuri şi canale. scarificat. profilat/nivelat. săpat şi transportat. defrişat/curăţat terenul. cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente. execuţia lucrărilor conform tehnologiei specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului. • Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de: încărcat. însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI.

organigrama .

Este responsabilitatea inginerului să organizeze și să execute investigarea defectelor pe baza planului de control pe cel mai bun mod practic și economic. Securitate Angajații GHD sunt responsabili pentru: Fiind conștient de politicile și procedurile curente și responsabilitățile acestora pentru protejarea activelor corporative. pentru beton și terasamente și cunoștințe generale de inginer constructor. El trebuie să se documenteze și pentru a evalua rezultatele într-un raport. Raportul final trebuie să fie încărcat în sistemul SAP și pentru constatările relevante pentru care se solicită orice întreținere sau rectificare o notificare în sistemul SAP trebuie să fie creat pentru a urmări la divizia din dreapta. După finalizarea inspecției comenzilor de lucru SAP trebuie să fie confirmate.Inginerul de terasamente trebuie să aibă cunoștințe speciale pentru structuri dinamice forțate. Folosirea resurselor companiei numai pentru scopurile care astfel cum sunt definite prin politici și proceduri de GHD a fi responsabil pentru acțiunile lor legate de utilizarea lor a tuturor activelor . Fisa postului Sisteme de atenuare și garduri de-a lungul coridorului de infrastructură. Mai departe. El trebuie să se asigure că structurile sunt sigure pentru calea ferată. în special.Inginerul de terasamente este responsabil pentru performanța în momentul inspecției a terasamentelor. el ar trebui să aibă o experiență cu acumulare de nisip și sisteme de atenuare într-un mediu de deșert.

Stabilește dacă o structură civilă trebuie să fie protejate de un sprijin constructiv. Comunicarea cu interfețele interne. sistemul de management al sănătății și siguranței GHD si alte documente ale întreprinderii în cazul în care responsabilitatea este identificat cu rolul sau ca o cerință generală tuturor angajaților . cum ar fi planificarea activitatilor de intretinere si cai ferate Producere despre reparațiile necesare Comunicarea cu părțile interesate cheie Responsabilități de siguranță În conformitate cu acele elemente ale mediului. orice defecte relevante și condiții nesigure. Asigurarea activelor sunt păstrate într-un mod sigur și disciplinat. Recomandand acțiuni corective De înregistrare. evaluare și raportare a rezultatelor inspecțiilor și de a crea notificări de rectificare a defectelor economice. în conformitate cu strategia de gestionare a activelor JV Organizației Operațiuni și executarea inspecțiilor la cerințele tehnice. Fisa postului Funcții esențiale Inspectarea si proiectarea terasamentelor . interpretare. prin restricția de viteză pe linie sau în cazul în care linia trebuie să fie închisă pentru trafic Asigură un mediu de lucru sigur în GHD în conformitate cu reglementările BERD. în timp cu privire la planul de inspecție SAP pe cel mai bun mod economic și practic.

Tot ceea ce facem este calibrat cu nivelul de pasiune și mândrie profesională asociată cu a fi privat. . GHD nu are nici o proprietate externă - pentru o creștere susținută. Descrierea locului de munca • Modelul nostru robust si dinamic de afaceri a permis GHD să crească într-una dintre cele mai mari companii de inginerie. direcția și succesul companiei noastre este determinată de oamenii care lucrează la GHD. stabilirea unor strategii care să permită o creștere și să dezvolte unele dintre cele mai bune capabilități tehnice din lume. • Cu unul în fiecare patru din poporul nostru este acționar. sistemele pe care le folosesc și în cele din urmă modul în care urmărim creșterea și oportunități. consultanță și servicii de mediu de construcții din lume. Suntem una dintre primele șase 100 la sută companiile cu capital ale angajaților din industria noastră și sunt mândri să fie unic în acest fel. arhitectură. interacțiunile noastre cu clienții. Acest lucru ne permite planificarea pe termen lung. • Oamenii noștri sunt investitorii noștri și cred cu pasiune că proprietatea privată un impact pozitiv asupra modul în care ne desfasuram ca entitate.

atât ca element intrinsec al afacerilor. fiind de acord cu afirmația. . de fond și de experiență ne ajută să creăm soluții creative și adaptabile pentru clienții noștri și comunitatea. susținem. Acțiunile vizibile și comportamentele demonstrate ale liderilor reverbereze mult mai tare și mai mult decât cuvintele. Descrierea locului de munca • Echipa noastră de management stabilește tonul și direcția de "ceea ce este important" printr-o conducere vizibil. cu 93 la sută. • În ultimele două anchete ale angajaților. • La GHD. să încurajeze și să împuternicească poporul nostru prin asigurarea unui mediu în care toată lumea are o oportunitate de a reuși. cât și în sensul că oferă beneficii comunităților în care ne desfășurăm activitatea. "GHD este angajat la siguranța poporului nostru" Inspira poporul nostru să devină mai angajată și proactivă în ceea ce privește HSE continuă să fie un accent major pentru GHD. • GHD valorilor mediului. oamenii noștri au recunoscut angajamentul nostru de siguranță. Dorința noastră de a îmbrățișa diversitatea de gândire.

iar planul nostru de acțiune pentru serviciile indigenă reflecta angajamentul nostru de a "eliminarea diferenței" dintre oameni indigene si non-indigene prin dezvoltare economică și de participare. oamenii noștri . vom continua să construim relații pozitive cu oameni ca prieteni. Structura de organizare a locului de munca • GHD continuă să promoveze o forță de muncă diversă cultural. clienti. părțile interesate și colegii. • Cu peste 200 de birouri pe cinci continente. Prin promovarea respectului și conștientizarea culturilor indigene și a altor.

echipamente de manipulare – cleşti pentru traverse.şubler.mijloace de transport.aparat de măsură pentru uzura şinelor – şablon. • . cleşti pentru şine.defectoscop ultrasonic. manele.. • . • . • .spaţii de depozitare. • . Mijloacele de productie • . . furci etc.ruletă. • . • .cântar.

utilaje şi echipamente pentru săpat şi încărcat: • excavatoare cu o cupă • excavatoare cu lingură dreaptă • excavatoare cu lingură inversă • excavatoare cu draglina • excavatoare cu graifer • excavatoare cu sonetă • încărcătoare frontale . Mijloace de productie • .

Mijloace de productie • .utilaje pentru afânat.utilaje pentru compactat: • compactoare la care compactarea se realizează prin rulare • compactoare la care compactarea se realizează prin vibrare • compactoare la care compactarea se realizează prin batere • compactoare la care compactarea se realizează mixt . împrăştiat şi nivelat terenul: • buldozere • scarificatoare • screpere • gredere • .