You are on page 1of 36

5

Tajuk :
10
12
13
15
17
19
Teruskanlah perjuangan yang telah ditinggalkan oleh
pahlawan negara, agar kesinambungan ini dapat menjamin
keamanan dan kesejahteraan sentiasa terpelihara. Ingatlah
usaha kita ini merupakan sebahagian daripada jihad yang
akan diberi ganjaran syurga oleh Allah SWT di akhirat nanti.

21
.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
azab neraka

34
35
36