A kiégett nukleáris üzemanyag kezelésének hazai

stratégiája és a kutatás-fejlesztés feladatai a
fűtőelemciklus zárása területén
Horváth Ákos
Előzmények

• Magyarország a Nemzeti Energiastratégiájában elkötelezte
magát az atomenergia hosszú távú alkalmazása mellett.
• A Paksi Atomerőmű 1-4 blokkja a 2030-as évek közepéig
üzemelni fog, az 5-6 blokkok pedig 2080-ig
• Fel kell készülni az 1-4 blokkok leszerelésére is már a 2020-as
évektől kezdve, és a kiégett üzemanyag hosszú távú biztonságos
tárolására.
A fenti célok elérése érdekében 2010-ben létrehoztuk a Fenntartható
Atomenergia Technológia Platformot a hazai nukleáris kutatásfejlesztési munka
koordinálására. A Platform célja az atomerőmű műszaki-tudományos
támogatásának biztosítása és a szakemberek képzése.
A program támogatást kapott a Kormánytól a 2015-2018 periódusban 1.9Mrd Ft
értékben (öt konzorciumi partnerrel) Nemzeti Nukleáris Kutatási Program néven.
Előzmények folyt.
• Európában (és azon kívül) az atomenergia alkalmazása mellett
elkötelezett országok azon dolgoznak, hogyan lehet a nukleáris
üzemanyag utánpótlást és a kiégett üzemanyag biztonságos
tárolását megoldani.
• A Visegrádi négyek (V4) közösen koordinált kutatást végeznek a
következő generációs atomreaktorok fejlesztése irányában. Ez az
ALLEGRO projekt, amely egy kísérleti reaktor felépítésére irányul a
közép-Európai régióban.
• Létrehoztuk a V4G4 szervezetet, amelyet Pozsonyban
jegyeztünk be. Az elnöke Gadó János, tagok az MTA EK(HU),
VUJE(SK), UJV(CZ), NCBJ (Pl), CEA(FR)
• A négy ország kutatóintézetei megegyeztek a K+F feladatok
szétosztásában (2012). Az MTA EK a fűtőelem fejlesztést választotta,
és egy fűtőelem laboratórium építésével kíván beszállni a közös
projektbe.
A hazai nukleáris kutatás-fejlesztés programja

• 2010: Fenntartható Atomenergia Technológia Platform
• Az atomenergia békés célú hasznosításával összefüggő kutatás-
fejlesztés három célterülete:
•Meglévő blokkok üzemidő hosszabbítása
•Új blokkok építésének támogatása
•Kutatás az üzemanyagciklus zárása
területén
o Kiégett fűtőelemek fejlett
reprocesszálása (2080 után)
o Gyorsreaktorok fejlesztése
Fejlett fűtőelem ciklus, hosszú távú tervek

 A fejlett feldolgozás során az Urán és
Plutónium mellett az aktinidákat is kinyerik
(Np, Am, Cm)
 Az U, Pu, Cm, Am, Np tartalmazó
fűtőelemet gyorsreaktorokban fel lehet
használni
A radiotoxicitás 300 év alatt a háttér
szintjére csökkenthető.

Forrás: http://www.actinet-i3.eu/i
5
Új típusú fűtőelemek bevezetése,
továbbfejlesztése:

1) Reaktorban történő besugárzás
2) A besugárzott fűtőelemek részletes vizsgálata

A nagy aktivitású fűtőelemek vizsgálata melegkamrákban
történhet
A vizsgálatokhoz speciális eszközök szükségesek
Melegkamra-sorok Európában
LHMA - Laboratory for High and Netherlands NRG-Hot Cell laboratories (HCL)
Belgium
Medium Activity - SCK-CEN, Belgium
SCK•CEN - Chemical and IFE, Nuclear Safety and Reliability,
Belgium Norway
Radiochemical Measurements Nuclear Materials Technology Dep.
NRI - Nuclear Research Institute Rez -
Czech Republic
Mechanical Testing Department Institute for Nuclear Research, Hot Cell
Romania
AMI - Electricité de France Chinon Laboratory
France
Laboratory
Russian INM-Institute of Nuclear Materials, Hot
ATALANTE-alpha workshop, lab., Federation Lab
France analyses, transuraniens, reprocessing
studies
Russian IPPE Hot Lab (Institute for Physics &
CEA - LEFCA - Laboratory for Study & Federation Power Engineering, Obninsk, Russia)
France Experimental Manufacturing of
Advanced Fuels
LECA - Laboratoire d'Examen de Joint Stock Company “State Scientific
France Russian
Combustibles Actifs Center– Research Institute of Atomic
Federation
Reactors” (JSC SSC RIAR)
LECI - Laboratoire d'Etudes des
France
Combustibles Irradiés
STAR - Station de Traitement, Spain Ciemat - Structural Materials Division
France
Assainissement Reconditionnement
Germany AREVA NP GmbH NTCRH-G Hot Cells Sweden Studsvik Nuclear - HCL/ACL
EC, JRC Institute for Transuranium
Germany Switzerland Paul Scherrer Institut - Hot Laboratory
Elements - Hot Laboratory
FZJ - Forschungszentrum Juelich Hot
Germany Ukraine KINR Hot Cell Laboratory
Materials Lab (HML)
MTA EK AEKI "Atomic Energy Research National Nuclear Laboratory
Hungary United Kingdom
Institute" Windscale
Melegkamra-sorok Európában
LHMA - Laboratory for High and Netherlands NRG-Hot Cell laboratories (HCL)
Belgium
Medium Activity - SCK-CEN, Belgium
SCK•CEN - Chemical and IFE, Nuclear Safety and Reliability,
Belgium Norway
Radiochemical Measurements Nuclear Materials Technology Dep.
NRI - Nuclear Research Institute Rez -
Czech Republic
Mechanical Testing Department Institute for Nuclear Research, Hot Cell
Romania
AMI - Electricité de France Chinon Laboratory
France
Laboratory
Russian INM-Institute of Nuclear Materials, Hot
ATALANTE-alpha workshop, lab., Federation Lab
France analyses, transuraniens, reprocessing
studies
Russian IPPE Hot Lab (Institute for Physics &
CEA - LEFCA - Laboratory for Study & Federation Power Engineering, Obninsk, Russia)
France Experimental Manufacturing of
Advanced Fuels
LECA - Laboratoire d'Examen de Joint Stock Company “State Scientific
France Russian
Combustibles Actifs Center– Research Institute of Atomic
Federation
Reactors” (JSC SSC RIAR)
LECI - Laboratoire d'Etudes des
France
Combustibles Irradiés
STAR - Station de Traitement, Spain Ciemat - Structural Materials Division
France
Assainissement Reconditionnement
Germany AREVA NP GmbH NTCRH-G Hot Cells Sweden Studsvik Nuclear - HCL/ACL
EC, JRC Institute for Transuranium
Germany Switzerland Paul Scherrer Institut - Hot Laboratory
Elements - Hot Laboratory
FZJ - Forschungszentrum Juelich Hot
Germany Ukraine KINR Hot Cell Laboratory
Materials Lab (HML)
MTA-KFKI AEKI "Atomic Energy National Nuclear Laboratory
Hungary United Kingdom
Research Institute" Windscale
Fejlett technológiák
alkalmazása

Szigorú biztonsági
előírások

Csekély mennyiségű
radioaktív hulladék

Minimális környezeti
kibocsátás
Előzetes tervek

16 + 10
melegkamra

A fekete színű kamrák az első szakaszban, a pirossal jelölt kamrák
pedig a beruházás második szakaszában épülnének meg
A fűtőelem laboratórium feladatai

• ALLEGRO kísérleti reaktor és a Paks-II reaktorok
besugárzott fűtőelemeinek melegkamrás vizsgálata,
• Fűtőelem meghibásodások okának felderítése,
• Az anyagszerkezet és az összetétel vizsgálata
A kiégett üzemanyag reprocesszálási
lehetőségeinek értékelése (tanulmány)
Hózer Zoltán, Brolly Áron, Szabó Péter
A kiégett üzemanyag feldolgozásának előnyei

- A kiégett üzemanyagban található hasadóanyag hasznosítása
(MOX – mixed oxide, ERU – enriched reprocessed uranium)
- A végleges elhelyezésre kerülő radioaktív hulladékok
mennyiségének, aktivitásának, radiotoxicitásának csökkentése

1
3
Mit jelent ez konkrétan a Pakson eddig keletkezett és az üzemidő
végéig keletkező kiégett üzemanyag vonatkozásában?

•1. A KKÁT-ba eddig kiszállított és a PM-ben tárolt kiégett
kazetták adatainak összegyűjtése, az üzemidő végéig keletkező
kiégett kazetták jellemzőinek becslése.
•2. A kazetták csoportokba rendezése. Az egyes csoportok
jellemző izotópleltárának meghatározása. Az izotópleltárak
összegzése.
•3. A feldolgozás nélküli végleges elhelyezés jellemzőinek
számítása.
•4. PUREX technológiával történő feldolgozás és MOX gyártás
jellemzőinek számítása.
•5. Fejlett újrafeldolgozási technológia alkalmazásával keletkező
hulladék és üzemanyag jellemzőinek számítása.

14
A kiégett üzemanyag összetétele
Friss üzemanyag: 96% 238U + 4% 235U (+O)

Kiégett üzemanyag (50 MWd/kgU):
93% urán (92% 238U + 1% 235U)

Képcím szerkesztése
1,9%
plutónium

3,9% stabil
hasadási 0,1% másodlagos
termék 1,1% aktinida
radioaktív
hasadási
termék 15
A másodlagos aktinidák mennyiségének becslése

• Egy 1000 MWe reaktor kb. 25kg aktinidát “termel” 1 év alatt.
• IAEA PRIS Database: 448 reaktor üzemel ma, 391 744 MWe
beépített kapacitással.
• A világ összes működő reaktora együtt kb 9.7t  10t aktinidát
állít elő évente, ami (12 g/cm3) elférne kb. 0.8m3 térfogatban.
Maradványhő
7
• A radioaktív bomlások során hő is keletkezik
• A kiégett
6 kazetták hűtéséről gondoskodni kell

5 1 perc: 5%
maradványhő (%)

10 év: 0,003%
4
1 év: 0,03%
3
1 hónap: 0,15%
2
1 óra: 1,5%
1 nap: 0,6%
1 hét: 0,3%
1

0
0 50 100 150

a reaktor leállítása óta eltelt idő (h)

17
Száraz tárolás – a burkolat hőmérséklete
1 év nedves tárolás
2 év nedves tárolás
3 év nedves tárolás
Normál
üzemelés

Száraz tárolás

Nedves
tárolás

18
Számított izotópok 234U
79Se

85Kr 235U

90Sr / 90Y hasadási termékek és aktinoidák 236U

93Zr 238U
/ 93mNb
94Nb 237Np

99Tc
felezési idő 10 · T1/2 ≥ 50 év 238Pu

107Pd
radiotoxicitás szempontjából fontos izotópok 239Pu

113mCd számítások a TIBSO kóddal (a paksi zónákra 240Pu

241Pu
121mSn / 121Sn jellemző reaktorfizikai adatok korábbi KARATE 242Pu
126Sn / 126Sb
129I
számításokból) 241Am

242mAm / 242Am
135Cs

137Cs / 137mBa 243Am
151Sm
242Cm
154Eu
243Cm
155Eu
244Cm

245Cm

246Cm
PUREX újrafeldolgozás
PUREX újrafeldolgozás
PUREX újrafeldolgozás

• 237 t MOX 288 t ERU

• 17 éves üzemelés 21 éves üzemelés

• 1000 MW-os PWR 1000 MW-os PWR
• Erőmű hatásfoka: 38% Erőmű hatásfoka: 38%
• Kihasználási tényező: 87% Kihasználási tényező: 87%
235U tartalom: 5%
• MOX Pu tartalma: 9%
• Kiégés: 60 MWd/kgHM Kiégés: 60 MWd/kgU

22
Fejlett újrafeldolgozás
Fejlett újrafeldolgozás

• 133 t üzemanyag

• 10 éves üzemelés A zárt
üzemanyag-
ciklus
• 1000 MW-os GFR gyorsreaktor megvalósí-
• Erőmű hatásfoka: 48% tásához
• Kihasználási tényező: 85% elegendő
• Üzemanyag Pu tartalma: 16% üzemanyag
• Kiégés: 50 MWd/kgHM
A radioaktív hulladék
1.0E+06

1.0E+05
Kiégett üzemanyag
közvetlen elhelyezése
1.0E+04
Fajlagos radiotoxocitás [Sv/kg]

1.0E+03
SUM, sep_0
SUM, sep_U,Pu
SUM, sep_An
érc az ü.a.-hoz
1.0E+02

Uránérc radiotoxicitása
1.0E+01
PUREX
újrafeldolgozás
1.0E+00

1.0E-01
fejlett
1.0E+01 1.0E+02 1.0E+03 1.0E+04
Idő [év]
1.0E+05 1.0E+06 1.0E+07
újrafeldolgozás
Következtetések / 1
• Az erőműben keletkezett és az üzemidő végéig keletkező
kiégett üzemanyag reprocesszálásával kb. 500 tonna MOX
és ERU üzemanyag állítható elő, ami elegendő lehet egy új
blokk több évtizedes működéséhez.
Következtetések / 2
• A jelenleg használt PUREX technológiával a keletkező
hulladékok radiotoxicitása rövid és hosszú távon egyaránt
csökken, de a csökkenés mértéke nem haladja meg az egy
nagyságrendet ahhoz az esethez képest, amikor a kiégett
kazetták feldolgozás nélkül kerülnek végleges elhelyezésre.
Köszönöm a figyelmet!