You are on page 1of 6

Monitoraat 03

3.1 Niveauverzamelingen en kaarten


Vragen van studenten bij
test jezelf niveauverzamelingen en kaarten

Vragen van studenten bij oefeningen uit het handboek


Wiskundige begrippen en methoden deel 1A
p. 125-126 oefeningen 36 en 37

Oefeningen wiskunde voor bedrijfseconomen A


p. 8-13: Niveauverzamelingen en kaarten

3.2 Tekenonderzoek
Vragen van studenten bij oefeningen uit het handboek
Wiskundige begrippen en methoden deel 1A
p. 127-128 oefeningen 38-42

Extra oefeningen

1 Faculteit economie & Bedrijfswetenschappen, campus Brussel


Oefening 36 + 37 p 125 y
y 6
6
y

a b 6
c

x x
x
-6 6 -6 6
-6 6

A -6 -6
C -6
F
d y e f
2

x
-2 2

-2

D B E
Oefening 39 (1)
Y
4
1
2 0
0 0 Z1
X 2 4
4 2 2 4 3 2
2 4 0Y
2 2
0
X 2 4
4 4

Y
4
20
10
2
0 0 Z0
10
X 20 4
4 2 2 4 2
2 4 0Y
2 2
0
X 2 4
4 4

4 Faculteit economie & Bedrijfswetenschappen, campus Brussel


Oefening 39 (2)
Y
4
4
2
0 Z2
0
X 4
4 2 2 4 2 2
0 0Y
2 4
2 2
0
X 2 4
4 4

Y
4
2
2 1
0 Z0
X 1 4
4 2 2 4 2 2
2 4 0Y
2 2
0
X 2 4
4 4

5 Faculteit economie & Bedrijfswetenschappen, campus Brussel


Voorbeeldexamen januari 2013 vraag 4
In een bepaalde onderneming wordt de geproduceerde hoeveelheid
output q in functie van de ingebrachte hoeveelheid arbeid qA en de
ingebrachte hoeveelheid kapitaal qK gegeven door de productiefunctie
2 1
q 5 qA 3 qK 3
De productiekosten TK worden gegeven door de functie
TK 1.89qA 1.25qK 14.3
Op dit ogenblik worden 512 eenheden arbeid en 1 000 eenheden
kapitaal ingebracht, wat resulteert in een output van 3 200 eenheden.
a. Teken de niveaukromme K van de productiefunctie van niveau 3 200.
Je mag hiervoor gebruik maken van je grafische rekenmachine.
b. Teken in de figuur uit vraag (a) een tweede lijn zo dat je uit de
figuur kunt aflezen dat er nog een combinatie van arbeid en kapitaal
is die 3 200 eenheden output genereert tegen dezelfde productiekosten.
c. Bereken deze combinatie (je mag hierbij gebruik maken van je GRM).
d. Geef een combinatie van arbeid en kapitaal die ook 3 200 eenheden output
genereert, maar tegen een lagere productiekost.
e. Bereken de combinatie van arbeid en kapitaal die een output van 3 200
eenheden voortbrengt tegen een zo laag mogelijke productiekost.
6 Faculteit economie & Bedrijfswetenschappen, campus Brussel