CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

‡ Mengembangkan kemahiran atau bakat yang terpendam melalui kerja kumpulan.bermakna dan sebenar (real) kepada peserta ‡ Melibatkan diri secara koperatif dan bukan secara persaingan. Where's the Learning in Service-Learning?. ‡ Menekankan penglibatan komuniti dan kewarganegaraan ‡ Menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks secara bersama. 1999: ‡ Positif.dirujuk daripada Eyler & Giles. .

Sambungan ciri-ciri pembelajaran berkhidmat ‡ Meningkatkan pemikiran kritis. ‡ Kesan daripada keputusan serta-merta : 1. ‡ Keputusan pembelajaran diketahui pada masa itu juga. . Menggalakan pembelajaran dan perkembangan sosial. Melahirkan idea-idea yang lebih bernas pada masa akan datang 3. emosi dan kognitif. Bermakna secara personel 2.

understanding leads to more effective action. ‡ According to scholars Eyler and Giles (1999). with the service-learning model "experience enhances understanding.‡ It is a dynamic process. through which students' personal and social growth is tightly interwoven into their academic and cognitive development." .

‡ Dikenali sebagai hukuman/pampasan/ganti-rugi yang dikenakan olen pihak sekolah/ pihak berkuasa. ‡ Hanya untuk sekolah perigkat tinggi/ pelajar IPTA/IPTS ‡ Salah satu pihak sahaja memperoleh keuntungan/ faedah : murid/komuniti. ‡ Menepati bilangan kredit masa yang tertentu jika hendak memperolehi anugerah.Pembelajaran Berkhidmat itu bukan ‡ Program sukarelawan yang berlaku sekali-sekala. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful