You are on page 1of 51

KULIAH 9

INDIA:
(Empire of Spirit &
Religion)

Pada akhir pertemuan ini, pelajar dapat:

i. Menghuraikan nilai-nlai tamadun India
ii. Menerangkan ciri-ciri sosio-ekonomi
Tamadun India
iii. Mengenal pasti sumbangan Tamadun
India kepada tamadun dunia

Hasil Pembelajaran

Peta India

Benua India dibahagi kepada 2 bhg utama:

i. India Utara (Kaum Indo – Arya)

ii. India Selatan (Kaum Dravidia)

Geografi & Masyarakat

i. Kedudukan geografi
a. Terletak antara tamadun Parsi dan tamadun
China
b. Terpisah kepada dua wilayah: India Utara
(keturunan Indo-Arya) dan India Selatan
(keturunan Dravida)
ii. Masyarakat Indo-Arya
a. Bahasa Sanskrit
b. 4 Veda / kitab (Rig, Yajur, Sama dan Atharva)
- aspek pemikiran, kepercayaan, amalan dan
kehidupan masyarakat
iii. Masyarakat Dravidia
a. Bahasa Tamil
b. Ajaran Saivisme dan Maisanavisme
mempengaruhi pemikiran, kepercayaan dan
amalan.

Zaman Purba Lembah Indus (3000 S. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750) SEJARAH PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA . Zaman Klasik (1500 S.M) 2. Zaman Pertengahan (Kekuasaan Islam) 3.M-1200 S.1.M) 1.

Konsep Perbandaran Kegiatan ekonomi terancang Ritual Pembersihan Diri & Jiwa Pemujaan Proto SIVA CIRI-CIRI TAMADUN INDUS .

 Serangan & kedatangan kaum ARYAN dari Asia Tengah menyebabkan kejatuhan Tamadun Indus  Mayarakat baru INDO-ARYAN membawa masuk kebudayaan Vedik  Berasaskan 4 kitab VEDA  Mengasaskan agama Vedik/Brahmanisme sbg asas kpd Hinduisme KEDATANGAN KAUM ARYAN .

 Dinasti Maurya (Buddhisme)  Dinasti Gupta (Hinduisme)  Dinasti Chola  Dinasti Pandhya ZAMAN KLASIK .

 Dikenali sebagai zaman Islam  Kerajaan Sabaktaqin  Kesultanan Delhi  Kerajaan Ghori  Kerajaan Khilji  Kerajaan Mughal ZAMAN PERTENGAHAN .

 1498 KUASA Portugis pimpinan Vasco da Gama  Belanda ke-16 Masihi  British pada kurun ke 17-18 Masihi  Masyarakat India mula menerima pengaruh Barat dan pemodenan ZAMAN PENJAJAHAN BARAT .

TAJ MAHAL – SHAH JEHAN .

Masyarakat India Utara .

Tulisan Urdu .

Tulisan Tamil .

Sikhisme .Kelahiran Agama2 Hinduisme. Buddhisme. Jainisme.

Upacara keagamaan – penyembahan & pengorbanan (Yajna). Pemelihara Siva. Asalnya agama BRAHMANISME. 1) AGAMA HINDUISME . Berasaskan 4 Kitab VEDA (RIG. SAMA. YAJUR. Dibawa masuk oleh Kaum Aryan ii. Api sebagai perantara di antara manusia dan dewa dewi.i. Kepercayaan asas bahawa dunia bermula dgn wujudnya ‘roh dunia’ yang agung bergelar Brahman iv. Brahman turut digelar TRIMURTI iaitu mempunyai 3 sifat jelmaan Tuhan (Brahman. Pemusnah) v. Pencipta – Vishnu. ARTHA)- dianggap kekal abadi tidak berubah2 iii.

kebinasaannya serta salasilah deva/dewa 4 Kitab Utama Hinduisme .1) Brahmanas – tumpuan kpd peranan Brahman. peranan Brahman dlm bentuk puisi dan prosa 3) BHAGAVAD-GITA – didefinisikan sbg Nyanyian Tuhan 4) UPA PURANA – membincangkan kejadian alam. perbahasan teologi.kewujudan alam semesta. Merupakan kitab tafsiran kpd 4 Kitab VEDA 2) UPANISHAD.

Dianuti oleh majoriti China. BODHI (hikmat) BUDDHI (nurani)  Diasaskan oleh Siddharta Gautama (Yang beroleh Nur/Kesedaran)  Tiada konsep ketuhanan atau metafizik. Jepun dan Korea 2) Agama Buddhisme . falsafah & etika tentang kehidupan  Muncul kesan daripada REVOLUSI KEAGAMAAN terhadap Hinduisme  Kitab utama TRIPITAKA dalam Bahasa Pali (himpunan ajaran & khutbah Siddharta Gautama)  Mengutamakan DHAMMA yang menerangkan 4 Kebenaran Mulia dan 8 Jalan Mulia untuk mengelak sengsara dalam kelahiran semula.konsep Vegetarian)  Terdapat 2 mazhab: Hinayana (usaha individu) dan Mahayana (peranan perantara). Ia merupakan ajaran moral.  Percaya konsep NIRVANA (suatu tahap di mana bebas daripada segala ikatan dunia) dan AHIMSA (menolak penyeksaan & pembunuhan.

4 Kebenaran Mulia: i) DUKKA – penderitaan & kesengsaraan ii) SAMUDYA – punca penderitaan adalah nafsu & keinginan iii) NIRODHA – menghapuskan penderitaan dgn memadamkan api nafsu & keinginan iv) MARGA – cara memadamkan melalui kepercayaan. tujuan dan tindakan yg benar * Ajaran Buddha menekankan keperibadian mulia dan moral yang tinggi bagi membebaskan diri dari kejahatan seterusnya mencapai NIRVANA Samb: Buddhisme .

Diasaskan oleh MAHAVIRA  Juga reaksi kepada sistem kasta Hindu  Tetapi menerima konsep2 Hindusime seperti konsep kelahiran semula. Kepercayaan yg benar & Tindakan yg benar  Seperti Buddhisme. KARMA (perbuatan yg menentukan kelahiran semula) dan SAMSARA (penyiksaan karma)  Ajaran utama: Pengetahuan yg benar. Kemunculan seiring dengan Buddhisme. agama ini juga tidak menyentuh konsep ketuhanan (metafizik) 4) Agama Jainisme .

Sinkronisasi antara Hindu dan Islam .Mempercayai monotheism. menentang kasta tetapi menerima konsep kelahiran semula. .Kitab Granth Sahib .menyentuh kod moral dan kerohanian . mengharamkan sembahan patung. .Diasaskan oleh Kabir dan Guru Nanak .Waheguru = Tuhan yang menakjubkan .Konsep GURU (ada 10 Guru yg dipercayai) 3) Agama Sikhisme – Guru Nanak .

 Konsep 4 Kebenaran Mulia (Siddharta Gautama)  Konsep Ahimsa (Mahavira) – menolak kekerasan untuk mencapai kesempurnaan spiritual  Konsep YOGA (Patanjali)– kawalan anggota badan dan pernafasan melalui meditasi/yoga untuk mencapai ketenangan. kestabilan dan kehebatan pemikiran  Konsep SATYAGRAHA (Mahatma Gandhi)- menentang kezaliman tanpa kekerasan Kelahiran Falsafah .

The way to truth lies through non-violence (Ahimsa)  Social & Political Changes can be achieved not only through violence & terror but also…. mengubah perasaan mereka yg melakukan kezaliman dengan cinta & kasih sayang  Pentingkan kebenaran God is Truth. Truth is God. Konsep SATYAGRAHA (Devotion to Truth) sebagai cara terbaik menentang kezaliman dan ketidakadilan  Persamaan taraf sesama manusia dan agama dijadikan instrumen penting menentang dasar Apartheid (Afrika Selatan)  Menamatkan kezaliman dengan melemahkan. Tokoh Falsafah & Nasionalis India .

Where there is love there is life.“When I despair. never revenges itself. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances”. never resents. Mahatma Gandhi. love never suffers.think of it. it ever gives. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible but in the end. I remember that all through history the way of truth and love has always won. they always fall -. “Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed”. “Love never claims. hatred leads to destruction”. “Each one has to find his peace from within. ALWAYS”. Indian Nationalist (1869-1948) .

Bahasa penganut ajaran Buddha & orang kebanyakkan  Bahasa Sinhalese bahasa utama di Sri lanka Kemunculan Bahasa . Bahasa Sanskrit (language of Gods. Malayalam dan Kannada  Bahasa Prakrit/ Pali berkembang selari dgn kemunculan agama Buddhisme. Urdu. Gujrati di kalangan Indo-Aryan (utara)  Bahasa Tamil digunakan oleh kaum Dravidia di India Selatan berkembang kepada bahasa Telegu. Punjabi. lingua- franca of Brahmans & Ksyatriyas) berkembang kpd bahasa Hindi.

cinta & tatanegara E) Kesusasteraan Islam (kemuncak aktiviti penterjemahan karya Sanskrit ke dalam bahasa Arab. dalam bentuk puisi dgn 2 tema utama AHAM dan PURAM) Di antara karya Tamil TIRUKKURAL pengajaran2 ttg kebaikan.A) Kesusasteraan VEDIK (Kesusasteraan tertua. bahasa Sanskrit. berteraskan 4 Kitab Veda) B) Kesusasteraan EPIK (Ramayana & Mahabrata. Urdu dan Parsi) Kesusasteraan India . etika. Bhagavad Gita) C) Kesusasteraan Sekular/Moden D) Kesusasteraan SANGAM (Sastera Tamil.

L.Basham The Wonder that was India . CIRI-CIRI SOSIO- BUDAYA TAMADUN INDIA “Untuk memahami masyarakat India dua perkara mesti difahami dengan baik iaitu VARNA dan ASHRAMA” – A.

roh merupakan elemen yg kekal abadi yg boleh dilahirkan semula dlm badan yg baru  DOKTRIN YOGA – Mencapai kesempurnaan rohani (NIRVANA) melalui penyatuan/bersekutu (Yoga) dgn Tuhan ◦ Karma-Yoga (aktiviti karma) ◦ Bhakti-Yoga (aktiviti kebajikan/kasih sayang) ◦ Jnana-Yoga (ilmu pengetahuan & Kebijaksanaan) Pandangan Semesta India . Kepercayaan kpd Kuasa Agung – disembah dalam pelbagai bentuk. penjelmaan & pemujaan  Doktrin KARMA & REINCARNATION . determined the conditions of the new birth”.“actions of previous life.

BRAHMAN KSYTRIA VAISYA SUDRA CIRI (1)KONSEP VARNA/KASTA .

CERAH KEMERAHAN KEKUNINGAN GELAP CIRI (1)KONSEP VARNA/WARNA .

AGAMAWAN Pemerintah PEDAGANG/ PENIAGA/CETI PETANI/BURUH CIRI (1) KASTA VS PERANAN .

PENGKHUSUSAN DALAM PEKERJAAN PEMANTAPAN KEPAKARAN SECARA WARISAN PEMELIHARAAN BUDAYA. KESUSASTERAAN SISTEM KASTA . BAHASA.

menjadi tempat rujukan masyarakat CIRI (2) ASHRAMA – 4 PERINGKAT KEHIDUPAN .1) BRAHMACARYA – mempelajari ilmu & kemahiran 2) GRHASTRA – kehidupan berumahtangga/berkeluarga 3) VANAPRAHASTA – memantapkan ilmu kerohanian melalui pertapaan/meditasi 4) SANNAYASA – menyebarkan ilmu.

SUMBANGAN TAMADUN INDIA kepada peradaban dunia khususnya Asia Tenggara .

SUMBANGAN TAMADUN INDIA .

KEMUNCULAN AGAMA & KEPERCAYAAN PERKEMBANGAN BAHASA & KESUSASTERAAN PERKEMBANGAN ASTRONOMI & MATEMATIK KONSEP PEMERINTAHAN DAN KERAJAAN PERKEMBANGAN KESENIAN (SENI BINA/SENI HALUS) SUMBANGAN TAMADUN INDIA .

 Konsep pemerintahan Dewaraja – penyatuan Raja dengan Tuhan (Siva & Vishnu)  Raja sebagai simbol kosmos – penitisan Dewa dan inkarnasi Buddha mempunyai daulat dan kesaktian  Raja penghubung 2 kosmos (bumi dan langit)  Sumber rujukan politik kitab Dharmasutra (Hukum Kanun Manu) Konsep Pemerintahan India .

Turut berkaitan dgn ilmu Astrologi (Ramalan Nasib). Tokoh terkenal ARYABATHA & MAHAVIRA Perkembangan Astronomi & Matematik . Tokoh terkenal ARYABHATA. BRAHMAGUPTA  MATEMATIK – memperkenalkan angka sifar/kosong. ASTRONOMI berasaskan ajaran dalam Kitab Veda yg banyak membicarakan ilmu kaji bintang (JYOTISA) penting untuk upacara pemujaan & pengorbanan. perkembangan sistem angka & trigonometri dan Aljebra. VARAMAHIRA.

Mataram. Sukhotai. Srivijaya (Pusat Pengajian Buddhisme)  Kesusasteraan epik diadaptasi kepada tempatan (cerita-cerita dongeng dan penglipur lara) seperti Hikayat Seri Rama & Hikayat Pendawa Lima dan Wayang Kulit  Bahasa Sanskrit memperkayakan istilah tempatan  Seni bina candi/kuil seperti Candi Borobodur & AngkorWatt Sumbangan India kepada Asia Tenggara . Sinkritisme Hindu-Buddha  Kemunculan Kerajaan/Empayar India seperti Funan.Majapahit. Gangga Negara. Ayuthia.

ISLAM DALAM TAMADUN INDIA .

kain dan pedang.  Peranan Umayyah (Jeneral Muhammad AlQasim menawan Sind) Perkembangan Islam di India .  Pada abad ke 7M. Hubungan Arab/Islam dengan India sudah bermula lama melalui aktiviti perdagangan  Masyarakat Arab mengenali India dengan nama Sind/Hind semenjak 1200 SM yang terkenal dengan barangan rempah ratus. sudah terdapat penempatan orang Arab Islam tetapi agama tersebut masih belum tersebar luas.

 Kemerosotan kerajaan Ghaznawi diteruskan oleh kerajaan yang lain dan proses ini berlaku berterusan sehingga kerajaan terakhir iaitu Mughal  Pemerintahan kerajaan Kesultanan Delhi terbentuk selepas kejatuhan kerajaan Ghori. Penguasaan Islam bermula semula apabila kerajaan Ghaznawi meletakkan Sind di bawah kuasanya menyebabkan penyebaran Islam yang meluas dan menghapuskan ancaman lanun. Ia terdiri dari 6 buah dinasti yang berpusat di Delhi dan berbentuk autokrasi .

 Selepas itu Kerajaan Moghul yang lebih hebat terbentuk dan memerintah utara dan tengah India hampir 400 tahun sehingga penjajahan British. Khilji. Sultan Akhbar.  Dinasti Moghul mencapai kegemilangan di bawah 3 tokoh utama. Thugluq. Shah Jehan dan Aurengzeb. Di antara Dinasti Islam di India ialah Sabaktaqin. .

i. Islam melalui proses asimilasi yg baik di India ii. Kesan ke atas politik sehingga membawa kepada kejayaan LIGA MUSLIM dan penubuhan PAKISTAN Sumbangan Islam kepada India . seni bina. mewujudkan pusat pengajian. kesusasteraan dan kesenian iii. Memberi kesan kepada seluruh kehidupan masyarakat India termasuk kerohanian. perkembangan bahasa Urdu. Antara sumbangan adalah mewujudkan pemerintahan berpusat. memperkenal sistem masyarakat tanpa kasta serta mengangkat martabat wanita dengan menghapuskan dowry dan amalan sati (suttee) iv.

Lahore. Delhi. Banyak masjid. Urdu & Parsi Perkembangan Ilmu Pengetahuan .  Pusat tamadun dan intelektual wujud di merata tempat seperti Agra.  Aktiviti penterjemahan meningkat khususnya karya Sanskrit ke dalam bahasa Arab. Gujerat dll. maktab-maktab dan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu dibina oleh pemerintah Islam  Bahkan pemerintah juga menjadi penaung kepada kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu.

Parsi dan Turki. Beliau juga mendirikan perpustakaan. Para cendiakawan diberi imbuhan besar dan pelbagai bantuan agar ilmu tersebar luas  Contoh pemerintah intelek ialah Sultan Timur yang membina Maktab Samarkan. Sultan Babur yang mengembangkan bahasa Arab.  Puncak keagungan ilmu berlaku pada masa Sultan Shah Jehan yang mendirikan maktab pengajian tinggi bertaraf universiti seperti Imperial College dan Darul Baqa College . Sultan Humayun yang mengembangkan ilmu astronomi dan geografi.

Taj Mahal oleh Sultan Shah Jehan Sumbangan dalam Senibina . Kesenian tempatan ada juga mempengaruhi seni bina Islam yang boleh dilihat pada masjid. istana dll.  Contohnya Masjid Fathur Sikri oleh Sultan Akhbar.  Pada dasarnya ia menunjukkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja mengindahkan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu.

Kesenian dan Hiburan iii.perdagangan .politik Interaksi & Sumbangan kepada Dunia Luar .asimilasi  Bidang-Bidang utama i. Keagamaan & Kepercayaan ii. Pentadbiran Kerajaan . Berlaku dengan pelbagai cara . Bahasa dan Kesusasteraan iv.serangan .

1) Agama berperanan sebagai mekanisme perpaduan/penyatuan 2) Sikap keterbukaan dan toleransi tinggi membuka laluan untuk berkembangnya peradaban India 3) Kepentingan KARMA & REINCARNATION menggalakkan masyarakat berlumba- lumba membuat kebaikan/bakti 4) Berusaha mencapai kesempurnaan kerohanian NIRVANA 5) Menolak kekerasan/kezaliman dengan persaudaraan dan kasih sayang Iktibar dari Tamadun India .

 Kerelevanan Tamadun India  Kesesuaiannya dalam era globalisasi  Islam dan Tamadun India  Sikap positif ke arah kecemerlangan Kesimpulan .