RAS DAN ETNIK

RAS
‡ Dari segi biologi , ras adalah satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi fizikal seperti warna kulit, bentuk kepala, hidung, mata, bibir, telinga dan sebagainya ‡ Dan ciri-ciri fizikal tersebut ditentukan oleh baka, yang diwarisi dari generasi ke generasi

‡ Ahli-ahli sains membahagikan penduduk dunia kepada 3 aras utama, iaitu Kaukosoid atau orang Eropah (orang putih) ; Negroid atau orang Afrika (orang kulit hitam); dan Mongoloid atau orang Asia Timur .

Etnik
‡ Satu kelompok etnik terdiri daripada satu kumpulan orang yang mempunyai kebudayaan kecil yang sama, yang telah diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain ‡ Ahli-ahli dalam kelompok etnik mempercayai mereka berasal dari satu keturunan ‡ Contohnya, orang-orang keturunan Portugis yang tinggal di Malaysia, bukanlah satu ras tetapi saru kelompok etnik

Perpektif Mengenai Ras dan Kelompok Etnik
‡Perhubungan atau konflik ras dan kelompok etnik berlaku di mana-mana sahaja di dunia ini. ‡Bahkan, kebanyakan daripada sejarah dunia adalah sejarah mengenai perhubungan dan konflik ras dan etnik.

Perhubungan Majoriti-Minoriti
‡ Kebanyakan konflik manusia adalah berpunca daripada persaingan untuk mendapat kuasa dan sumber-sumber alam yang terhad. ‡ Dalam kebanyakan negara,kelompok minoriti ditindas oleh kelompok majoriti. ‡ Satu kekecualian ialah Afrika Selatan,di mana kelompok minoriti(kulit putih)menindas kelompok majoriti(kulit hitam). ‡ Istilah minoriti dan majoriti ini tidak merujuk kepada kedudukan relatif mereka dalam sistem susun lapis.

‡ Kelompok minoriti mudah dikenalpasti daripada rupa atau tingkah laku mereka dibandingkan dengan kelompok lain,mereka tidak dapat menguasai dalam bidang ekonomi atau politik. ‡ Perhubungan antara golongan majoriti dan minoriti adalah berbeza dari satu tempat ke satu tempat. ‡ Terdapat 5 dasar majoriti terhadap golongan minoriti. ‡ Dasar tersebut adalah daripada penerimaan sepenuhnya kepada penghapusan golongan minoriti.

Asimilisasi

Penghapusan (Genocide)

Pluralisme

Dasardasar

Penindasan Berterusan

Pemindahan Penduduk

1. Asimilisasi
‡ Satu cara yang dibuat oleh majoriti kepada minoriti,sama ada melalui perkahwinan campur atau apabila kumpulan minoriti membuang adat resam dan amalan hidup cara beransur-ansur dan diresap masuk ke dalam kelompok majoriti. ‡ Biasanya proses ini mengambil beberapa generasi. ‡ Akhirnya,kelompok minoriti itu hilang. ‡ Misalnya,pada abad ke-17, orang-orang Mancu menakluki negeri China. ‡ Setelah beberapa generasi,mereka telah menjadi orang Cina sepenuhnya.

2. Pluralisme
‡ Pluralisme membawa implikasi kepelbagaian ras dan kebudayaan. ‡ Kelompok etnik mengekalkan adat resam resam dan ciriciri yang nyata. ‡ Dalam keadaan pluralisme yang sebenar , perbezaan politik dan ekonomi adalah minimun atau tidak wujud sama sekali. ‡ Dalam keadaan ini ahli-ahli daripada satu ras atau kelompok etnik mendapat layanan yang sama dengan ahliahli daripada ras atau kelompok etnik yang lain. ‡ Keadaan seumpama ini jarang benar berlaku.

‡ Negara yang sering diambil sebagai contoh bagi negara plural ialah Switzerland,di mana setiap kelompok adalah sama dari segi undang-undang. ‡ Hanya pada tahun 1960-an terdapat ramai orang asing dari Turki,Sepanyol,Yunani dan Itali datang sebagai buruh. ‡ Jadi,bagi warganegara Switzerland,negara mereka adalah negara pluralistik,tetapi tidak kepada pekerja-pekerja asing.

3. Pemindahan Penduduk
‡ Satu cara yang digunakan oleh golongan majoriti terhadap golongan minoriti. ‡ Golongan minoriti dihantar ke tempat lain supaya golongan majoriti dapat terus kekal di tempat tersebut. ‡ Pada tahun 1838,kerajaan Amerika Syarikat memindahkan satu kumpulan Red Indian,iaitu terdiri daripada beratus ribu kaum suku Cherokee dari Oklahoma,2500km jauhnya. ‡ Dalam perjalanan yang dipaksa ini,beribu-ribu orang Cherokee telah mati.

4. Penindasan Berterusan
‡ Orang kulit putih di Afrika Selatan mempunyai kuasa dan memegang hampir kesemua jawatan penting. ‡ Dari segi kuasa dan undang-undang,mereka adalah golongan majoriti. ‡ Orang-orang kulit hitam,walaupun lebih ramai daripada orang-orang kulit putih,dianggap golongan minoriti kerana mereka terus ditindas. ‡ Orang kulit putih tidak menghalau orang kulit hitam,tetapi hanya tidak mahu menerima mereka sebagai golongan yang sama;ataupun diasimilisasikan ke dalam golongan kulit putih. ‡ Jadi,apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh orang kulit putih? ‡ Jawapannya ialah terus mengatasi dan menindas orang kulit hitam dengan dasar yang dinamakan aparteid.

5. Penghapusan
‡ Penghapusan atau genocide adalah cara yang paling keras dan ekstrim dalam dasar yang dikuatkuasakan oleh golongan majoriti terhadap kaum Red Indian sebelum mereka memindakan golongan minoriti ini ke kawasan simpanan. ‡ Pada masa Perang Dunia Kedua,kerajaan Nazi telah membunuh 6 juta orang-orang Yahudi dan juga beriburibu orang Gipsi dan Slav kerana hendak menghapuskan bangsa yang rendah ini. ‡ Di Afrika pula Presiden Idi Amin telah menghalau 27 000 orang-orang India yang telah menjadi rakyat selama 2 hingga 3 generasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful