.

‡ Ini berdasarkan Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) . dengan diketuai seorang imam.SOLAT BERJEMAAH ‡ Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. atau secara beramairamai.

Didalam solat berjemaah samaada wajib atau sunat bagi seorang makmum semasa berjamaah dengan imamnya. sama ada dia menjadi seorang muwafik(bersama) dengan imamnya atau masbuk(didahului) oleh imamnya. Begitu juga semasa dia menjadi seorang masbuk. seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk dah kadang-kadang dia menjadi seorang muwafik. Jika tidak. dia mesti berada dalam salah satu dari dua keadaaan. solat makmum itu tidak sah dan batal. Oleh itu. Jika semasa dia menjadi seorang muwafik maka wajib keatasnya menjaga hukum-hukum dan syarat-syarat seorang muwafik. . berkewajipan keatasnya memelihara syarat-syarat seorang masbuk pula.

MAKMUM MASBUK DAN MAKMUM MUWAFIK JENIS MAKMUM MASBUK MUWAFIK Yang tidak sempat mengikuti imamnya kerana tidak mempunyai waktu yang cukup untuk dapat digunakan membaca fatihah Mempunyai cukup waktu mengikuti imamnya untuk menyelesaikan bacaan fatihah. .

.‡ makmum Muwafiq ialah makmum yang dapat membaca surah fatihah dalam masa berdiri imam dengan kiraan pertengahan / sederhana maka wajib ke atas makmum membaca fatihah dengan sempurna.

Makmum yang syak sebelum rukuk dan kemudian dari rukuk imam lalu ia teringat yang ia belum lagi membaca fatihah. Makmum yang dengan sengaja tidak membaca fatihah sebab menanti diam imam lepas membaca fatihah terus rukuk ataupun imam membaca surah yang pendek hingga tidak sempat makmum menghabiskan bacaan fatihahnya. .Makmum yang lambat membaca kerana kelemahan semulajadi. Makmum yang lupa membaca fatihah hingga rukuk imam dan sebelum ia rukuk maka teringat bahawa ia masih belum membaca fatihah. Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz lalu imam pun rukuk sedang makmum masih belum sempat menghabiskan bacaan fatihahnya.

Yang dimaksudkan dengan 3 rukuk itu ialah: 1 Rukuk 2 Sujud yang pertama 3 Duduk antara dua sujud. .Dalam keadaan ini wajid atas makmum menghabiskan bacaan fatihahnya dan dia dibolehkan ketinggalan dari imam hingga 3 rukuk yang panjang.

1 Niat mufarakah dari imam (bercerai dari mengikut imam). 2 .Jika imam masuk pada rukun yang ke 4 sedangkan makmum masih belum sempurna lagi bacaan fatihahnya maka wajib atas makmum memilih antara dua iaitu: Mengikut imam dengan ditambah satu rakaat lagi setelah imam selesai memberi salam yang pertama.

. ‡ Di mana sempat berjemaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan dia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan yang pertengahan dikalangan uruf orang ramai.‡ Seorang makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri imamnya. ‡ Bukan berdasarkan kepada bacaan makmum itu dan juga bukan berdasarkan kepada bacaan imamnya.

Bacaanya hanya sekadar yang dapat dan dikehendaki rukuk bersama-sama dengan imam.‡ Makmum Masbuq ialah makmum yang tidak dapat membaca fatihah dalam masa imam berdiri maka tidak wajib atasnya menyempurnakan bacaan fatihahnya. .

Jika makmum sedang takbir tiba-tiba imam beri salam maka ia ditegah duduk kerana duduk itu untuk mengikut imam. .Makmum masbuq dikehendaki mengikut imam pada setiap perbuatan dan dikehendaki tambah mana-mana rukun yang tertinggal umpamanya satu rakaat dapat bersama imam pada solat maghrib maka dikehendaki tambah dua rakaat lagi setelah imam memberi salam. Jika makmum masbuq sedang membaca surah tiba-tiba imam rukuk maka hendaklah diputuskan bacaan surah itu dan rukuk bersama imam. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya makan batallah sembahyangnya itu. Tetapi jika ia terlupa maka tidaklah batal sembahyangnya itu dan wajib ia bangun dengan segera dan sunat melakukan sujud sahwal pada akhir sembahyangnya itu. Solat Subuh makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi.

malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan bacaan makmum itu tetapi mengikut uruf orang ramai. ‡ Mana-mana makmum yang tidak sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan dia membaca Al-Fatihah hingga selesai maka dinamakan makmum masbuk. .‡ Makmum masbuk ialah seorang makmum yang tidak sempat berjamaah semasa berdiri imamnya sekadar masa membaca Al-Fatihah dan bacaan yang pertengahan. ‡ Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.

tiba-tiba imam ruku sebelum makmum tadi menyelesaikan Fatihahnya. maka batallah shalatnya. Sekiranya makmum itu mempunyai kesempatan mengikuti imamnya dalam ruku . jikalau ia di saat itu tidak sedang membaca doa iftitah atau ta awwudz. maka dianggaplah satu rakaat untuknya. Adapun kalau imam itu sudah bersujud sebelum selesainya makmum itu membaca. tetapi imam tadi terus ruku sebelum makmum itu selesai Fatihahnya. Apabila sempat mengikuti imam ketika imam itu masih sedang berdiri. jikalau ruku nya itu dapat berthuma ninah berserta imam. Jadi kekurangan Fatihahnya yang belum sempat diselesaikannya itu menjadi gugur untuknya.KEADAAN MAKMUM MASBUK Apabila sempat mengikuti imamnya ketika imam sedang meruku . . Apabila sempat mengikuti imam sewaktu imam itu masih sedang berdiri dan makmum itu sedang membaca doa iftitah atau ta awwudz. maka wajib terus ruku berserta imam dan Al-Fatihah gugur untuknya dan sudah dapat dihitung satu . tetapi kalau imam itu sudah i tidal sebelum makmum itu ruku . maka dianggaplah bahawa makmum tadi sudah terlambat satu rakaat. Dalam keadaan sedemikian ini makmum wajiblah membelakang sementara waktu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan bacaan doa iftitah atau ta awwudznya. maka makmum itu wajib terus ruku .

maka dianggaplah ia terlambat satu rakaat dan ini wajib disempurnakan (yakni yang satu rakaat tadi) setelah selesai salamnya imam. Dalam hal ini. Jikalau imam itu ruku sebelum makmum menyelesaikan Fatihahnya. . tiba-tiba kesempatan itu tidak ada. maka ia boleh membelakang sampai hitungan tiga rukun. wajiblah makmum membelakang sebentar untuk menyempurnakan Fatihahnya itu. makmum tersebut tidak perlu membaca Fatihah. tetapi wajib terus mengikuti imamnya sehingga salam. jikalau ada uzur sebagaimana di bawah ini: Apabila makmum muwafiq itu memang lambat membacanya yakni tidak dapat bersegera menyelesaikannya dan bukan kerana was-was dalam bacaannya. Apabila makmum itu membelakang dari imamnya kerana perlu membaca Fatihah. padahal imamnya sedang dalam membacanya yakni tidak terlampau cepat atau perlahan.HUKUM MAKMUM MUWAFIQ ‡ ‡ Makmum wajib menyempurnakan Fatihahnya. Apabila makmum sedang membaca doa iftitah atau ta awwudz dan mempunyai sangkaan bahawa ia akan mempunyai kesempatan waktu untuk mengikuti imamnya untuk membaca Fatihah. jika makmum itu nyata sudah terlambat dan tidak sempat mengikuti imamnya untuk melakukan ruku . Maka jikalau ingatnya itu sesudah ruku nya imam. Jadi persangkaannya salah. Apabila makmum itu terlupa dalam membaca Fatihah dan ingat sebelum ruku berserta imamnya.

SEMBAHYANG LAH KAMU DENGAN KUSYUK INSYAALLAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful