You are on page 1of 10

c c
Firman Allah : ³Sesungguhnya


pada diri Rasulullah itu contoh
teladan yang baik´
ðadis Nabi: ³Didiklah anak kamu 100 tahun
sebelum anak kamu dilahirkan.´

Pepatah arab: Bagaimana kamu pada hari ini,


begitulah anak-anakmu pada masa hadapan.
ASPEK PENGURUSAN DIRI
Dunia
‡Kebersihan, Tatarias

‡Kesihatan, Pengurusan masa

Akhirazt
‡ Dakwah, Islah

‡ Akhlak Pergaulan,psikologi
Sebuah ðadis Rasulullah SAW:
ÊϭÊϕϼΧϷ΍ÊϡέΎϜϤΑÊϡϼγϹ΍ÊϒΣÊͿ΍Êϥ΍ ‡
ÊϝΎϤϋϷ΍ÊϦγΎΤϣ
Bermaksud : ³SesungguhnyaAllah
menghiasi Islam dengan
budipekerti yang mulia dan
perbuatan yang terpuji´
engurus diri
Iaitu seseorang itu mengambil berat terhadap
dirinya sendiri meliputi aspek kebersihan,
kesihatan, pengurusan masa dan tata rias.

engurus diri dalam aspek kebersihan ialah


suci daripada hadas dan kekotoran. Cara
membersih diri dengan mandi dan berwuduk.
6 engurus diri dalam aspek kesihatan
ialah dengan 2 2 2 
 2 
 . Bersopan
ketika makan adalah dituntut, selain
2 2 , membaca bismillah
dan berdoa.
6 Kita dilarang makan   
2 2  2 2 
 ,
berbaring dan bermain. 
 atau
bersukan juga penting untuk menyihatkan
badan dan minda.
6 engurus diri dalam aspek pengurusan
masa pula ialah 2  2 
    
 .
Kita dilarang membuang masa, dan tidak
menepati masa, .
6 engurus diri dalam aspek tatarias ialah
berhias diri supaya kemas dan cantik
seperti 2  2 2 2 
 2  
 2 
 2   .
Ketika bertata rias dilarang membazir dan
keterlaluan.
Cakap memang mudah, tapi
praktikalnya yang payah..