You are on page 1of 17

PROGRAM SANDARAN NPQEL 1/2013

AZLINA BINTI EMAM BUHARI


701111-10-5692
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI
SULTAN HISAMUDDIN KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

Memperkasa Kemahiran Pelajar


Mengendalikan Aktiviti Kokurikulum
Di SAMTSH
VISI SEKOLAH

SEKOLAH UNGGUL PENJANA


GENERASI TERBILANG

MISI SEKOLAH

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU


MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI
MATLAMAT SEKOLAH

-MENINGKATKAN PENCAPAIAN
PELAJAR CEMERLANG
-MENINGKATKAN BUDAYA SEKOLAH
YANG UNGGUL
-MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN
KEBERKESANAN KEPIMPINAN
DAN PENGURUSAN
KURSUS
KEPIMPINAN
PELAPIS
TINGKATAN 4
EKSPORIA
KELAB/
PERSATUAN TEMASYA
SUKAN
ISU STRATEGIK SEKOLAH DAN
MENINGKATKAN OLAHRAGA
KEMAHIRAN
MENGURUS
AKTIVITI

TEAM BUILDING
UNIT MALAM
BERUNIFORM PALESTIN
DIHATIKU
Kursus Kepimpinan Pelajar pelapis Tingkatan 4
(Pemimpin Muda)

Matlamat :Menambah baik tahap pengurusan ko


kurikulum

Objektif : Menyediakan bakal AJK Kokurikulum


yang berkebolehan.

Sasaran : AJK (pelajar) Unit Kokurikulum


Tingkatan 4 ke bawah
Aktiviti :Bengkel .LDK,Pengucapan Awam

.
Temasya Sukan Sekolah

Matlamat : Satu Pelajar Satu Sukan

Objektif :Memberi Peluang melibatkan


diri dengan aktiviti sukan

Sasaran : AJK (pelajar) Tingkatan 6 dan


semua pelajar SAMTSH

Aktiviti : Olahraga,sukaneka,lempar
cakra,rejam lembing.
Exporia Kelab dan Persatuan

Matlamat : Menambah baik tahap


pengurusan Ko kurikulum

Objektif : Menyediakan bakal AJK


Kokurikulum yang berkebolehan

Sasaran : AJK (pelajar) AJK Pelajar Kelab


dan Persatuan.

Aktiviti : Jualan,Pameran
Team Building Unit Beruniform

Matlamat : Meningkatkan jati diri dan


kepimpinan

Objektif : Menyediakan bakal AJK


Kokurikulum yang berketrampilan.

Sasaran : AJK (Pelajar) Unit Beruniform


Aktiviti :Bengkel .LDK,Pengucapan Awam
Malam Amal Palestin Di Hatiku

Matlamat : Meningkatkan jati diri dan


kepimpinan

Objektif : Menyediakan bakal AJK


Kokurikulum yang berketrampilan.

Sasaran : AJK (Pelajar) Unit Beruniform

Aktiviti :Ceramah,Jualan,Konsert Amal


OBJEKTIF PROGRAM KESELURUHAN

MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM


AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN DIMENSI YAKIN DIRI.

MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM


AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN DIMENSI TANGGUNG
JAWAB MENJALANKAN TUGAS

MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM


AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN DIMENSI KEUPAYAAN
MEMBUAT KEPUTUSAN.
MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM
AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN DIMENSI KEBOLEHAN
MENYELESAIKAN MASALAH.

MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM


AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN DIMENSI KEPUASAN
MENJALANKAN TUGAS.

MENGENAL PASTI TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM


AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PEMBENTUKAN DAYA KEPIMPINAN .
SEKIAN
TERIMA KASIH