Ahli Kumpulan: Lee Siang Yin Wong Shu Han Tang Yi Yi Lim Yee Xin

Penaksiran .‡ Membantu guru mendapatkan maklumat ttg apa yang murid telah belajar dan tahap penguasaan pelajar.

Berpusatka n guru Berasaskan konteks pembelajara n specifik Ciri-ciri Penaksiran Arahan Guru Berterusa n Manfaat Bersama Formati f .

.

.

pencerapan serta hasil produk. yDibuat melalui pemerhatian.yMenilai keupayaan pelajar dalam melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu kemahiran dalam menghasilkan sesuatu yang baharu dan kreatif. .

y Satu bentuk penaksiran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau menyediakan tugasan yang asli. y Membuat kajian sendiri y Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi y Menghasilkan sesuatu yang kreatif. .

.membuat analisis. Menilai keupayaan pelajar: .Merekodkan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh pelajar. sintesis dan penilaian .Berfikir .memindahkan fakta dan idea Boleh mendapatkan maklumat yang tepat dan terperinci tentang pembelajaran pelajar.Membolehkan guru merancang pengajaran berdasarkan kecenderungan dan keupayaan pelajar. . Kelebihan Membolehkan guru: .Menguruskan penilaian pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bermakna.membuat penaksiran secara individu berdasarkan pemerhatian secara berterusan sepanjang proses belajar. .

Portfolio pembelajaran KomponenKomponenkomponen 3.1. Laporan pembelajaran . Senarai semak perkembangan pembelajaran 2.

berasaskan produk Keupayaan berbahasa amat diperlukan.berbentuk aplikasi kemahiran dan pengetahuan serta integrasi kemahiran berfikir aras tinggi. Menekankan kedalaman pemahaman dalam melaporkan kajian bukan kepada keluasan kajian. Bermakna. . berasaskan proses 2.Ciri-ciri Tugasan Autentik Kajian atau aktiviti yang berbentuk autentik (asli dan kreatif) Dua bentuk: 1.

3. mencabar tetapi realistik. Sediakan tugasan yang lengkap dan dapat memandu pelajar. 5. Gunakan borang penilaian yang boleh membantu guru membuat penaksiran prestasi pelajar secara adil dan tepat. 2. Tentukan matlamat prestasi tugasan. Sediakan hasil pembelajaran secara terperinci. 4. Sediakan tugasan real-world. Bina penaksiran pembelajaran dalam tugasan. 6.Peranan guru dalam melaksanakan penaksiran prestasi 1. .

Penaksiran Komputer Penaksiran yang disediakan. ditadbirkan dan disemakkan oleh komputer .

Perisian khas disediakan Key-in aktiviti atau item soalan Maklum balas diperoleh secara langsung .

Memadankan aras kesukaran item soalan berdasarkan kemampuan pelajar Pelajar tidak berasa tertekan Kebaikan Menjawab Soalan yang berlainan mengikut prestasi pelajar. .

Electronic Voting System Tindakan susulan dapat dibuat mengikut maklum balas yang didapat Membolehkan guru membuat pembelajaran pelajar selepas selesai P&P Tahap Penguasaan pelajar pembelajaran dapat diukur dalam masa yang singkat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful