You are on page 1of 20

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială

Catedra de Asistenţă Socială
REFERAT
la disciplina universitară
“Cadrul legislativ în asistența socială”

Tema:CADRUL JURIDIC ÎN PRIVINȚA COMBATERII
VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Elaborat de:Gherciu Cristina
studenta an.I
Verificat de: Onofrei Aliona
dr. conf.univ.

Chisinau 2016

• Introducere
• Violenţa în familie - încălcare a
drepturilor omului
 Ce este violenţa în familie?
 Formele violenţei în familie
• Semnele violenței in familie și
cum s-o recunoaștem
• Date statistice cu referire la
violenta in familie de nivel global
• Cum poate fi pedepsit agresorul
pentru acte de violenţă?
• Date statistice
• Recomandari în cazul în care
devine cineva victima a violenței în
familie
• Concluzia

să pună capăt acestei forme de violenţă extrem de distructive. cei mai neajutoraţi – femeile. INTRODUCERE Violenţa în familie. Deşi violenţa în familie şi. ce au reflexii ample în stresurile interne. Pe întregul continent familia este supusă schimbării. Drept răspuns la aceste provocări au fost adoptate legi și alte acte normative ce vizează prevenirea și combaterea acestora. . În societatea contemporană cazurile de violenţă în familie sunt foarte frecvente. până în prezent. copii. fie spre dezintegrare. Familia. comunitatea internaţională nu a reuşit. fie prin perturbarea de esenţă a relaţiilor familiale. fiind definită ca o entitate fundamentală a societăţii. în special. Iar din cauza aceasta suferă cei mai slabi. violenţa împotriva femeii constituie de câţiva ani un subiect de dezbatere. bătrânii. discriminarea și inegalitatea de gen sunt doar unele dintre problemele sociale cu care se confruntă Republica Moldova. este ameninţată permanent de stresuri externe şi insecuritate socială.

comisă de un membru de familie contra unor alţi membri de familie.45 din 01. sub noţiunea de violenţă în familie trebuie de înţeles „orice act sau o misiune comisă în interiorul familiei de către unul dintre membrii acesteia şi care aduce atingere vieţii.03. Ce este violența in familie? • Codul Penal al Republicii Moldova (art. cu excepţia acţiunilor de autoapă. . soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii. spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau moral. inclusiv contra copiilor. care a provocat suferinţă fizică. psihologic. suferinţă psihică ori prejudiciu material sau moral.201) defineşte violenţa în familie drept acţiunea sau inacţiunea intenţionată. integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru al acelei familii. • Potrivit Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr.rare a unor alte persoane. adoptată la 26 martie 1985. manifestată fizic sau verbal. manifestată fizic sau verbal. comisă de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei. R(85) cu privire la violenţa în familie.2007. noţiunea de violenţă în familie semnifică orice acţiune sau inacţiune intenţionată. şi vatămă în mod serios dezvoltarea personalităţii lui/ei”. precum şi contra proprietăţii comune sau personale. prin abuz fizic. • Potrivit Recomandării Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei nr. sexual.

strangulare. tragere de păr. 45/2007) Vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin lovire. trîntire. în orice formă şi de orice intensitate. intoxicare. înţepare. îmbrîncire. . 2 din Legea nr. tăiere. violenţă fizică alte acţiuni cu efect similar. prin otrăvire. ardere. Formele violenței în familie (art. muşcare.

interzicere a frecventării instituţiei de învăţămînt. înjurare. interzicere a violenţă psihologică realizării profesionale. insultare. inclusiv în locuinţa familială. prin ameninţări verbale. luare în derîdere. implicare în viaţa personală. deposedare de acte de identitate. . izolare de familie. prin afişare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice. provocare a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense. de comunitate. de prieteni. Formele violenței în familie (art. alte acţiuni cu efect similar. 45/2007) impunere a voinţei sau a controlului personal. poreclire. privare intenţionată de acces la informaţie. şantajare. acte de gelozie. impunere a izolării prin detenţie. distrugere demonstrativă a obiectelor. neglijare. 2 din Legea nr.

cum ar fi hrană. folosi şi dispune de bunurile comune. violenţă economică impunere la munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii. interzicere a dreptului de a poseda. 45/2007) .privare de mijloace economice. obiecte de primă necesitate. inclusiv a unui membru de familie minor. refuz de a susţine familia. Formele violenței în familie (art. abuz de variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei. inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară. alte acţiuni cu efect similar . control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune. medicamente. 2 din Legea nr.

cum ar fi violul conjugal. hărţuirea sexuală. obligarea practicării prostituţiei. . orice conduită sexuală nedorită. impusă. 45/2007) • . Formele violenței în familie (art. orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale. interzicerea folosirii metodelor de contracepţie. orice comportament sexual ilegal în violenţă sexuală raport cu un membru de familie minor. sărutări. alte acţiuni cu efect similar. inclusiv prin mîngîieri. pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală. 2 din Legea nr.

alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare . luare în derîdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale. 45/2007) subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii necesităţilor moral- spirituale prin interzicere. limitare. prin interzicere. penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie. ridiculizare. etnice. limitare. Formele violenței în familie (art. 2 din Legea nr. impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile. lingvistice violenţă spirituală sau religioase.

 se îmbracă în haine care pot ascunde urmele vînătăilor sau rănilor (ex: poartă haine cu mîneca lungă vara şi ochelari de soare în încăperi).  deseori lipsesc de la serviciu. fobice. „m-am lovit cu uşa”. fiindu-le teamă că nu-i vor face pe placul agresorului. posesivitatea şi controlul permanent din partea agresorului. sau evenimente sociale fără a dao explicaţie. alteori pot deveni agresive.  acceptă orice ar face sau spune agresorul. iar uneori pot avea gînduri sinucigaşe . şcoală. deseori. dependente de alcool.  persoanele abuzate au o autoapreciere foarte joasă.  vorbesc despre gelozia.  au acces limitat la bani şi alte bunuri comune. dar le explică prin faptul că au avut „accidente” (ex: „am căzut de pe scară”. Semnele violenței in familie și cum s-o recunoaștem  persoanele abuzate sunt anxioase.  se află sub control riguros. anxietate.  persoanele abuzate fizic.  demonstrează schimbări de personalitate majoră (ex: o persoană sociabilă brusc devine retrasă).  suferă de depresii. primind telefoane frecvente de la agresor. droguri.  persoanelor izolate le este limitat contactul cu familia şi prietenii.  în permanenţă iau legătura cu agresorul pentru a-i raporta unde sunt şi ce fac. etc.  rareori merg în public fără partener. chiar dacă în trecut au fost persoane de succes.). complexate. au leziuni corporale.

Fondul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. 2013. la scară globală. Organizația Mondială a Sănătății. Grupul Băncii Mondiale.1% în Europa de Est și 27.  În Moldova. a crescut riscul pentru aceste victime de a contacta HIV și sifilis.  Violența din partea partenerului intim este legată de mai multe probleme de sănătate ale femeilor.  Violența comisă de partenerul intim afectează femeile din întreaga Europă – 19.3% în Europa de Vest. Probabilitatea de a da naștere la copii cu greutate mica la naștere este de 16% mai mare printre victimele violenței din partea partenerului intim.  Prevalența. 2013. a violenței în familie din partea partenerului intim este cea mai mare printre femeile cu vârsta între 35 și 44 de ani. 2011. doar 40% din victimele violenței domestice solicită ajutor sau raportează violența. Organizația Mondială a Sănătății. 2013.  La nivel global. . 60% de femei din zona urbană și 70% de femei din zona rurală sunt victime ale violenței din partea partenerului intim. De asemenea. 2014.8% în Europa Centrală. 26. 2013. Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății. Date statistice cu referire la violenta in familie de nivel global:  Mai mult de una din patru femei Europene suferă violență fizică și / sau sexuală din partea partenerului sau violență sexuală din partea altor persoane.

05.07. 3.06.2004.09 . 218 din 24.10.2003. MO Nr. litera e): 8.2003. din 12. Monitorul Oficial Nr.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Legea Nr.2003.2009. 72. Codul de Procedură Penală Nr. Ordinul comun dintre Ministerul Sănătații și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr.2000.05. în vigoare din 31. 34-35 din 03. 225 din 30. Lege Nr. 547 din 25. Codul de Executare Nr.13. Legea Nr. 2. Codul Familiei Nr. aliniatul 4. 122 din 14. 47-48 din 26. 372/388 din 03.10. 45 din 01.2003. 3-6 din 16.06. republicat în MO Nr. Legea Nr. în vigoare din 01. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope din 06. 264 din 27. Codul Penal nr. 036.2001.04.2009. 12.2003. 111-115. Codul de Procedură Civilă Nr. 7. Codul Contravenţional Nr.01. în vigoare din 12. 1316 din 26. 11.74 din 14. 5.12. MO Nr.2001.2008.03. MO Nr. în vigoare din 12.10. extrase.03.10. Extrase din legi şi alte acte normative în domeniul violenţei în familie din RM 1.06. 6. MO Nr. MO Nr. 433 din 24.11. Monitorul Oficial Nr.12. aliniatul 4.2004. 985-XV din 18 aprilie 2002. 4. din 14 martie 2002.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (art. 12.2005.2003.12. MO Nr.2005.03.03.2009. 55-56 din 18 martie 2008 10. 42-44 din 12.03. 104-110 din 14. 713 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool.2003.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Art. Legea asistenţei sociale Nr. 263 din 27.04. litera e) 9.

• Articolul 47/3 din Codul cu privire la contravenţiile administrative Injuria. atrag aplicarea unei amenzi de la 10 la 15 unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 15 zile. verbal sau în scris. maltratarea. care au provocat o dereglare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată dar stabilă a capacităţii de muncă. Atenţie! O unitate convenţională este 20 de lei. Cum poate fi pedepsit agresorul pentru acte de violenţă? • Articolul 47/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare. • Articolul 47/2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative Calomnia. atrage aplicarea unei amenzi de la 10 la 25 de unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 30 de zile. atrage aplicarea unei amenzi de la 7 la 15 unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 15 zile. atrage aplicarea unei amenzi de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 30 de zile. adică înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin acţiune. adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană. aplicarea loviturilor şi ale altor acţiuni violente care au provocat dureri fizice. . Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare.

sau cu închisoare de pînă la 2 ani.. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: a) asupra soţului (soţiei) sau unei rude apropiate. graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia.se pedepseste cu închisoare de la 6 la 12 ani. se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore. (3) Acţiunile prevazute la alin.(1) sau (2). care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii. . săvîrşite: a) repetat se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani. b) asupra minorului…. însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă. • Articolul 155 din Codul Penal Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii. ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente. dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări. Cum poate fi pedepsit agresorul pentru acte de violenţă? • Articolul 151 din Codul Penal (1) Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. auzului.

precum şi de la întreţinerea copiilor maturi. fără drept. . sau cu închisoare de pînă la 5 ani. dacă acţiunea nu este legată cu răpirea acesteia. • Articolul 193 din Codul Penal Ocuparea. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: a) de două sau mai multe persoane b) prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar ale unui imobil aflat în proprietatea altuia. c) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicarii ei se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore. se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore. se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani. pentru întreţinerea copiilor minori (a pensiei alimentare). • Articolul 202 din Codul Penal Eschivarea cu rea-voinţă a părinţilor de la plata mijloacelor. aflaţi la întreţinerea lor. a unui imobil aflat în proprietatea altuia se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 200 de ore. sau cu închisoare de pînă la 2 ani. stabilite prin hotărîre a instanţei judecătoreşti. în întregime sau în parte. Cum poate fi pedepsit agresorul pentru acte de violenţă? • Articolul 166 din Codul Penal (1)Privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane. dar inapţi pentru muncă.

în Republica Moldova. în 2015. • Deşi în anul 2008. DATE STATISTICE • Conform datelor statistice. • Datele Inspectoratului General de Poliție (IGP) arată că femeile și copiii sunt. situaţia nu s-a îmbunătăţit. Republica Moldova a reglementat violenţa în familie. Anul trecut. 34 de femei şi 3 copii au decedat în urma violenţei în familie. iar alte câteva mii de persoane s-au ales cu traume fizice. morale şi psihologice. 90 la sută din victimele violenţei domestice erau femei şi copii. adoptând "Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie". . document prin care este introdusă ordonanţa de protecţie – un instrument care are menirea să protejeze victima. victime ale violenței în familie. de cele mai multe ori.

DATE STATISTICE Ponderea infracţionalităţii în Ponderea infracţiunilor în baza sfera relaţiilor familiale 2015: de gen comise în sfera relaţiilor familiale 2015: .

Centrului de reabilitare a victimelor violenţei în familie. pedagogică. . îngrijire medicală membrilor care sunt sau care pot fi victime. Recomandari în cazul în care devine cineva victima a violenței în familie să anunţaţi poliţia. asistenţă psihologică. care este un act legal prin care instanţa de judecată aplică măsuri de protecţie a victimei. să depuneţi o plângere. socială şi juridică. care probează leziunile primite în rezultatul agresării. să vă prezentaţi la Centrul de Medicină Legală pentru a primi un certificat medico-legal. să cereţi protecţie. să cereţi ordonanţa de protecţie.

Concluzie Deşi abordarea violenţei în familie în Republica Moldova. . instituţionale şi de politici care persistă şi care trebuie abordate şi examinate. Consider că procedura de judecare a cererii de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul violenţei în familie este reglementată insuficient. a obţinut un progres semnificativ. totuşi mai există încă numeroase lacune legale. neclarităţile fiind create de un vid legislativ ce nu permite soluţionarea numeroaselor incidente procesuale apărute la această etapă. Iar reglementarea în vigoare extrem de generalizată a procedurii de examinare lasă loc pentru interpretări şi aplicări neuniforme.

Mahatma Gandhi .Violenţa este arma celor slabi.