You are on page 1of 14

Ruimte voor bezinning

Rothko chapel
Deze ruimte heeft een universele betekenis
Je wordt opgenomen in wereld van kleur
men ervaart dit als iets spiritueels
Ruimte om je te bezinnen
zie link op afbeelding
Meubilair denk aan de functie maar ook aan de vormgeving
De ronde vorm bank harmonieert met het slingerend pad en straalt rust uit
Eenvoudig van vorm en modern door het missen van een poot wordt de bank minder
zwaar en lijkt los te komen van de vloer
Bank onderscheid zich door vorm en kleur
Traditioneel en een eenvoudige vorm
En goede omgeving is erg belangrijk voor een bezinningsruimte
De rode kleur van de zit elementensteken mooi af tegen het groen van de omgeving.
Een ruimte voor bezinning

Ontwerp een bankje/ruimte van 1,5 x 1,5 meter dat geschikt is om even weg te dromen of
even bij te komen.
Bedenk ook op welke plek het bankje terecht moet komen. (Binnen Broklede of in de nabije
omgeving) Het best ontwerp wordt uitgevoerd!

Beoordeling:
Origineel en het ontwerp sluit goed aan bij het thema bezinning. 30pt
Minimaal 5 schetsen van verschillende ideeën. 20pt
Goed uitgewerkt ontwerp met maten en locatie 30pt
Presentatie 20pt