You are on page 1of 18

MOTIVAȚIA

Bună ziua
Mă numesc Renata Tiron

Sunt aici pentru a discuta cum motivăm copilul


Mă găsiți la numărul de mobil: 068605044

2

,,Cât de departe ajungi în viaţă depinde de cât de blând eşti cu cei
tineri, câtă compasiune ai pentru cei bătrâni, cât de înţelegător eşti cu
cei care se străduiesc din greu şi cât de tolerant eşti cu cei slabi şi
puternici. Pentru că în unele zile din viaţa ta tu vei fi toate acestea.”
George Washington Carver
Copacul vieții

Desenați un copac. Un copac asociat cu lucruri pozitive. Este important ca acel copac din desen să
aibă: rădăcini, sol, trunchi, ramuri, frunze, flori și semințe.

Rădăcinile – se notează locul de unde vine persoana (sat, oraș, țară); limba nativă; cultura din care provine;
persoanele semnificative care au contribuit la educație; cântecul sau dansul preferat; echipa cărei îi aparține.
Solul – activități realizate pe parcursul săptămânii și lunii, cele pe care le alegeți să le faceți. De ce alegeți să faceți
aceste lucruri? Ce este de preț pentru dvs?
Trunchiul – ceea ce persoana prețuiește; abilitățile și deprinderile pe care le demonstrați: realizări fizice, practice,
griji pentru alții etc.
Ramurile- visurile, speranțele și dorințele persoanei.
Frunzele – persoanele importante din viața dvs, fie ele apropiate, fie care au avut un impact (eroi din cărți, filme,
animale).
Fructe – darurile care au fost lăsate persoanei (materiale și spirituale).
Flori și semințe – daruri dăruite altora sau care dorește să le ofere altora.
Grămada de îngrășământ – persoanele care ne-au supărat, trădat sau rănit.
Legăturile – să realizeze legături dintre două părți ale copacului.
Interpretare
▫Rădăcinile – proveniența, idenditatea
▫Solul – ce alege să facă persoana
▫Trunchiul – ce este prețios pentru persoană și
abilitățile persoanei
▫Ramurile – orizonturile persoanei
▫Frunzele – persoane importante, resursă
▫Fructele – moșteniri primite
▫Florile și semnințe – moștenirile pe care
persoana dorește să le lese
▫Grămada de îngrășământ – abuzurile, traumele –
transformarea lucurilor putrede în elemente
fertile pentru viețile oamenilor
▫Legăturile – procesul vieții – cauză-efect
Motivăm pentru a dezvolta abilități și calități necesare copilului pentru a face față
provocărilor societății, pentru a se realiza și crește sănătos
Motivul – fenomenul psihic cu un rol decisiv în
desfăşurarea normală şi eficientă a unei activităţi.

Motivaţia – ansamblul stărilor de necesitate care îl


determină pe un individ a şi le satisface.

Trebuinţele pot fi Clasificarea intereselor:


clasificate astfel: ▫ generale şi personale;
▫ trebuinţe primare – ▫ pozitive sau negative;
înnăscute – biologice, ▫ profesionale şi
organice, fiziologice şi extraprofesionale;
funcţionale;
Generalități ▫ trebuinţe secundare –
dobândite – materiale,
spirituale şi sociale.

Motivaţiile se clasifică două câte două, în perechi opuse:


▫ motivaţia pozitivă şi negativă;
▫ motivaţia intrinsecă şi extrinsecă;
▫ motivaţia cognitivă şi afectivă.
Motivaţia este esenţială în activitatea
psihică şi în dezvoltarea personalităţii,
astfel:
▫este primul element cronologic al oricărei activităţi
▫semnalizează deficituri fiziologice şi psihologice (ex:
foamea semnalizează scăderea procentului de zahar din
sânge sub o anumita limita, în vreme ce trebuinţa de
afiliere este semnalizata de sentimentul de singurătate)
▫selectează şi declanşează activităţile corespunzătoare
propriei satisfaceri şi le susţine energetic (trebuinţa de
Rolul afirmare a unui elev declanşează activitatea de învăţare,

motivaţiei
participare la concursuri)
▫contribuie, prin repetarea unor activităţi şi evitarea
altora, la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale
personalităţii (interesul pentru muzica favorizează
capacitatea de execuţie a unei lucrări muzicale).
Motivaţia intrinsecă cuprinde:
1.curiozitatea
2.atitudine epistemică stabilă prin informaţiile furnizate
de procesul învăţării
3.interesele cognitive
4.aspiraţia spre competenţă.

Motivaţia extrinsecă vizează:


1.aşteptarea laudei, notei, recompensei materiale
Motivația 2.dorinţa de afiliere (elevul învaţă pentru a face pe plac
familiei care îl laudă, îl recompensează
interioară și 3.elevul nutreşte dorinţa de a corespunde aşteptărilor
profesorului; doreşte să fie împreună cu copiii de aceeaşi
extrinsecă vârstă
4.tendinţele normative (obişnuinţa de a se supune la
norme, la obligaţii)
5.teama de consecinţe neplăcute (teama de eşec, de
pedeapsă)
6.ambiţia
7.trebuinţa de statut ridicat .
Modelul ierarhic al trebuinţelor
umane elaborat de Maslow cuprinde
următoarele categorii:

▫ trebuinţe fiziologice ▫ trebuinţe cognitive


(trebuinţa de hrană, de (trebuinţa de a înţelege,
apă, trebuinţa sexuala, de a cunoaşte, de a
trebuinţa de odihnă) explora, de a descoperi)
▫ trebuinţe de securitate ▫ trebuinţe estetice
(apărare, protecţie, (trebuinţa de frumos, de
Teoria echilibru emoţional) ordine, de simetrie, de
Necesităților ▫ trebuinţe de iubire şi
apartenenţă la grup (
armonie)
▫ trebuinţe de
după Maslow trebuinţa de a aparţine autorealizare şi de
unui grup, de a fi valorificare a propriului
acceptat, de a oferi şi potenţial (trebuinţa de a-şi
primi afecţiune ) utiliza potenţialul creativ,
▫ trebuinţe de stimă de de a găsi autoîmplinirea).
sine ( trebuinţa de
prestigiu, de a beneficia
de aprobare şi preţuire, de
a atinge obiective)
Meta –motivaţia /meta –patologia:
Nevoia de adevăr / neîncredere, cinism, scepticism;
Bunătate / ură, repulsie, dezgust;
Frumuseţe / vulgaritate, lipsă de simţ artistic;
Unitate, integritate / tendinţa de dezintegrare a
personalităţii;
Maslow introduce noţiunea de Vivacitate / robotizare, lipsa emoţiilor, sărăcia vieţii
psihice;
meta –motivaţie pentru a Nevoia de transcendenţă / tendinţa de a gândi în extreme,
explica mecanismele viziune simplistă asupra vieţii;
motivaţionale la persoanele Unicitate /pierderea simţului individualităţii, a
armonioase, conştiente de sine. sentimentului propriului eu;
Această meta –motivaţie Perfecţiune / pierderea speranţei;
Necesitate /haos, lipsă de predictibilitate;
conduce la maximalizarea Completitudine –finalitate / încetarea demersului de
potenţialului propriu, la orientare spre scop, egoism;
creşterea şi dezvoltarea Ordine / insecuritate, pierderea speranţei, tendinţa de a fi
psihică. Atunci când aceste permanent în gardă;
meta –nevoi nu sunt Justiţie, dreptate / neîncredere, teamă;
Simplitate / complexitate inutilă, confuzie;
satisfăcute, apare meta – Bogăţie interioară, totalitate /depresie, pierderea
patologia interesului pentru lume şi viaţă;
Nevoia de uşurinţă /oboseală, încordare, rigiditate;
Trebuinţa ludică /depresie, lipsă de umor, lipsă de
entuziasm;
Auto –suficienţă /tendinţa de a pune responsabilitatea pe
seama celorlalţi;
Nevoia de semnificaţie / lipsă de sens.
Schema motivării

Motivația este ceea ce te


face să pornești,
Obișnuința este ceea ce te
face să continui.
La baza motivaţiei ar sta un principiu din biologie, cel al homeostaziei , potrivit căruia organismele tind să-şi menţină
aceeaşi stare, un anume echilibru constant cu toate modificările mediului. Când echilibrul este perturbat, atunci fiinţa
vie reacţionează în vederea restabilirii lui. Dezechilibrele se traduc pe plan psihic prin apariţia unei trebuinţe: nevoia
de hrană, de apă etc. Trebuinţa este tocmai o trăire a unei stări de dezechilibru, provocată, de obicei, de o lipsă. Dar
nu tot ceea ce reţinem ca o necesitate are o cauză nativă. Sunt multe trebuinţe formate în cursul existenţei: nevoia de
a avea telefon mobil, nevoia de a merge cu automobilul, nevoia de aconsuma alcool etc. Toate acestea se formează,
fiind produsul experienţei, al civilizaţiei care, satisfăcând unele nevoi, creeează şi altele noi. La baza acestui
comportamentului manifest se află impulsul curiorităţii, tendinţa de manipulare a obiectelor, un activism fără
rădăcini homeostatice materializat prin: a)tendinţa de a cunoaşte, de a explora mediul înconjurător; b) impulsul spre
manipularea obiectelor; c) tendinţa de influenţare creatoare a mediului. Astfel, încă din copilărie, se vădeşte tendinţa
de dominare a mediului, atât de caracteristică speciei umane. Ea este efectul unui surplus de energie. Astfel, motivaţia
are o dublă natură: înnăscută, aşa cum semanifestă ea prin intermediul instinctelor (care la om sunt supuse socializării
şi culturalizării) şi dobândită ca urmare a energiei psihice care se cere a fi satisfăcută (înmultitudinea formelor în care
ea poate fi întălnită mai ales în cadrul speciei umane).
Legăturile

Pentru a motiva un copil e nevoie să


fim noi motivați pentru creștere și
schimbare, să fim un exemplu pentru
ei
Motivaţia este una dintre problemele centrale ale psihologiei. Ea încearcă să explice de
ce anume oamenii fac ceea ce fac, de ce preferă o activitate alteia şi ce anume îi face să
treacă de la o activitate la alta. Conform lui Sillamy (1996) motivaţia reuneşte
“ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ …sau totalitatea
mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau
neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte.
Elementul constitutiv –central al motivaţiei este reprezentat de motiv. Motivul este acel
fenomen psihic ce are un rol esenţial în declanşarea, orientarea şi modificarea conduitei;
este cauza internă a conduitei noastre.
Sugestii de încurajare a copilului

Ascultă-l cu adevărat Vorbește despre probleme


Petrece timpul împreună cu ei
cu el Învață-l să facă diferențe
Rezervă timp pentru a dintre situațiile care apar
înțelege copilul Oferă alegeri și dă-i
Stimularea Consultă-l când are nevoie puterea de alege

motivație pentru să ia o decizie

implicare Găsește o activitate Spune-i că te bucuri că îl


comună cu întreaga educi și se află în familia
familie ta
Pregătiți și luați masa Zâmbește când îl vezi
împreună Nu-i comparați cu frați sau
Interesează-te de viața alți copii
copilului de la școală Comunică pozitiv
Evaluarea seminarului

Care au fost subiectele interesante pentru dvs?

Care au fost punctele slabe?

Care dintre informații sunt utile?

Evaluare Ce ați adăuga?

Ce alte informații așteptați sa le discutați în cadrul


formărilor continue?
Mulțumesc!
Întrebări?

Mă găsiți
Renata.Tiron@ccfmoldova.org · 068605044

18