You are on page 1of 6

FABRICAREA ŞI

RECONDIŢIONAREA
ARBORELUI CU CAME
CONDIŢII TEHNICE, MATERIALE SEMIFABRICATE
• CONDIŢII TEHNICE:
Abateri de formă şi poziţie de 0,04… 0,05 mm pe porţiunea cilindrică,
0,02…0,05 mm pe profil, 0,1… 0,12 mm la înălţime, 1o… 2o la poziţia
unghiulară.
• MATERIALE:
Oţeluri: OLC 10, OLC 15, OLC 45X, OLC 55, 45 C 10, …
Fonte: fontă cenuşie, fontă specială, fontă cu grafit nodular.
• SEMIFABRICATE:
Forjate în matriţe sau turnate.în cochile şau coji de bachelită.
Tehnologia de prelucrare mecanică
Rectificarea arborilor cu came
Tehnologia de prelucrare mecanică
11. Frezarea danturii;
1. Frezare şi centruire;
12. Tratament termic;
2. Strunjirea palierelor (degroşare şi
finisare); 13. C.T.C.;
3. Rectificarea fusurilor; 14. Detensionare;
4. Strunjirea simultană a suprafeţelor 15. Redresare;
frontale ale camelor;
16. Rectificarea fusurilor;
5. Strunjirea simultană a intervalelor
17. Rectificarea camelor;
dintre came;
18. Control feroflux;
7. Frezarea canalului de pană;
19. Superfinisare;
8. Burghiere şi tarodare la capătul cu
canal de pană; 20. Demagnetizare;
9. Strunjirea camelor şi a 21. Fosfatare;
excentricului pompei de benzină;
22. Spălare;
10. Rectificarea camelor şi a
23. C.T.C. final.
excentricului;
RECONDIŢIONAREA ARBORELUI CU CAME

1. Încovoierea - Redresare + control feroflux;


2. Uzura canalului de pană - Majorare sau Frezarea unui canal la 180o;
3. Uzura fusurilor - Rectificare la cote de reparaţii sau Cromare şi
rectificare;
4. Uzura părţii cilindrice a camei - Metalizare + rectificare;
5. Uzura profilului camelor - Rectificare la cote de reparaţii sau Încărcare
(sudură, metalizare) + rectificare,
6. Uzura suprafeţei de fixare a roţii de distribuţie - Încărcare + rectificare.