You are on page 1of 10

KÁLLAYEVA UPRAVA U

BOSNI I HERCEGOVINI
Mentor: doc. dr. sc. Marina Beus

Mostar, 2017.
BENJAMIN KÁLLAY

• Rođen 1839. god. u Pešti.


• Majka pomađarena Srpkinja –> poticaj za
istraživanje -> Istorija Srba.
• Generalni konzul u Beogradu 1868.-1875. god.
• Podjela po liniji Vrbas – Neretva.
• Posjet BiH 1871. god
• Okupacija 1878. god.
DOLAZAK U BiH

• 1882. god. zajednički ministar financija Szlavy


podnio ostavku.
• 4. srpnja. 1882. Benjamin Kallay imenovan za
zajedničkog ministra financija.
• Izvrsno poznavao prilike i jezik.
• 1877. god. Kallay iznio caru memorandum o
BiH.
POLITIKA IZOLACIJE

• Nadzor granica prema istoku prioritet –


karaule, nadzor putnika, carine, propisi.
• Zabrana tiska iz Srbije i Hrvatske.
• Zabrana nacionalnih društava.
• Dopušteno osnivanje nenacionalnih čitaonica.
POKUŠAJ UVOĐENJA BOSANSKE
NACIJE I JEZIKA

• Podrška za pokretanje konfesijskih listova.


• Vatan (Domovina) 1884. – na turskom – cilj
izmirenje muslimana s novom upravom.
• Prosvjeta 1885. – cilj stvaranje odane,
konzervativne struje među Srbima.
• Glas Hercegovca 1885. (Hercegovački bosiljak)
• Oživljavanje muslimanske kulture i povijesti
• Uvođenje zastave i grba BiH
POKUŠAJ UVOĐENJA BOSANSKE
NACIJE I JEZIKA

• Pokretanje Bošnjaka 1891. god.


• Znaš, Bošnjače, nije davno bilo, Sveg' mi
sv'jeta nema petnaest ljeta, Kad u našoj Bosni
ponositoj, I junačkoj zemlji Hercegovoj, Od
Trebinja do Brodskijeh vrata, Nije bilo Srba
ni Hrvata.
• Pitanje jezika.
UPRAVA

• Zadržana upravna struktura, zamijenjeni


nazivi: sandžaci -> okruzi, kadiluci -> kotari.
• 29. srpnja 1882. odvojena civilna uprava od
vojne – civilni adlatus – Fedor Nikolić
• Na čelu uprave poglavar Zemaljske vlade.
• Činovnici iz oba dijela Monarhije, četvrtina iz
BiH.
FINANCIJE

• Zakon o upravi BiH iz 1880. god. – troškovi


uprave podmiruju se iz prihoda zemlje.
• Za Kallaya budžet se povećao – 7 -> 23
milijuna forinti.
• 9% otpadalo na činovništvo, 10% na vojsku.
• Krediti za željeznice.
• Prihodi: desetina, monopoli (sol i duhan),
porezi, prodaja državnih šuma.
POLJOPRIVREDA

• 90% ljudi bavilo se poljoprivredom, seljaci


kmetovi, drveni plug.
• Nove rase stoke, poticanje proizvodnje
duhana, šećerne repe.
• Porast broja stoke.
• Kolonizacija stranaca – Česi, Poljaci, Rusini.
• Agrarno pitanje – ostalo neriješeno.
• Izrađen katastar i počele se voditi gruntovnice.
INDUSTRIJA

• Izgradnja željeznica – prvo do prirodnih


bogatstava, a kasnije do granice prema istoku.
• Drvna i duhanska industrija, solane, šećerana.
• Moderna željezna industrija – Vareš.
• Eksploatacija ugljena.
• Trgovinski deficit.