You are on page 1of 12

Apa maksud hadis marfu’? .

katanya: nabi S. Maksud hadis:daripada ‘Aisyah r.W .W .W sentiasa berdoa dalam sembahyang:Ya Allah.Hadis ini dikatakan marfu’ kerana dari ‘aisyah r.aku memohon perlindungan-Mu daripada dosa dan hutang.A.a. .A.Syarat hadis marfu’:sandaran sanad mesti sampai kepada nabi S.A.a terus kepada nabi S.

hasan. Hadis ini boleh dihujah dan beramal dengannya jika melengkapi syarat hadis sohih dan hasan  Begitu juga sebaliknya  Kesimpulannya.hadis marfu’ ada yang mencapai martabat sohih.dan dha’if .

W .A. Ertinya terhenti  Istilah:hadis yang disandarkan kepada sahabat sahaja sama ada perkataan.tiada tanda hadis ini dihubungkan kepada Rasulullah S.perbuatan atau pengakuannya.

Gunakanlah waktu sihatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk masa matimu. Maksud hadis:daripada ibn umar r.A.a.W .a dan tidak sampai kepada Rasulullah S.  Dinamakan mauquf kerana hanya disandarkan kepada sahabat iaitu ibn umar r.katanya:apabila kamu berada pada waktu petang janganlah menunggu sampai pagi.apabila kamu berada pada waktu pagi pula jangan menunggu sampai waktu petang.

tidak harus dihujah tetapi harus dalam perkara-perkara fadhail dengan syarat-syarat tertentu . Boleh dihujah dan diamalkan sekiranya tepati syarat sohih dan hasan kerana sahabat bersifat adil.  Jika bermartabat dha’if.

 Bermaksud gugur/putus  Istilah:hadis yang disandar oleh tabi’in kepada Rasulullah tanpa sebut nama sahabat .

A. Maksud hadis:bahawa Rasulullah S.W keluar bermusafir ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dalam bulan Ramadan.lalu baginda pun berbuka dan diikuti oleh orang lain .baginda berpuasa sehingga sampai di sebuah tempat (Al-Kadid).

Disokong dengan sanad lain 2. Tidak boleh dihujah atau beramal dengannya kecuali menepati satu daripada syarat dibawah: 1.Menepati perbuatan sebahagian sahabat 4.Menepati kaedah qias .Diriwatkan secara makna menerusi perawi lain 3.Diamalkan sebahagian ‘ulama’ hadis&fuqaha’ 5.

 MARFU’: Sampai kepada Rasulullah  MAUQUF: Terhenti kepada sahabat sahaja  MURSAL: gugur nama sahabat dalam sanad .