You are on page 1of 9

IBNU KHALDUN

KAHERAH.ABD RAHMAN BIN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD  LAHIR.ARAB YAMAN  MENINGGAL DUNIA.87TAHUN .TUNISIA>732H=1332M  KETURUNAN.MESIR>808H=1406M  USIA. RIWAYAT HIDUP  NAMA.

SAINS DARI MUHAMMAD BIN IBRAHIM AL-ABILI  DI U>LISANUDDIN BIN AL-KHATIB& AHMAD BIN AL- KASSAR . SIFAT PERIBADI  TEKUN&GIGIH>DAPAT MENCARI DAN MENGUASAI ILMU YANG PELBAGAI  PEMIMPIN YANG CEKAP DAN DISEGANI SERTA KREATIF PENDIDIKAN  BELAJAR ASAS AGAMA&BAHASA ARAB DARI AYAHNYA  MANTIQ.FALSAFAH.

HURAIKAN FALSAFAH SEJARAH& SOSIOLOGI DALAM BUKU MUKADDIMAH. ILMU DAN PEMIKIRAN  SOSIOLOGI.ASAS DISPLIN DILETAKKAN  SEJARAH.EKONOMI. POLITIK&PENTADBIRAN  MENYANDANG PELBAGAI JAWATAN PENTING NEGARA .TAFSIRAN DIBERIKAN BERDASARKAN SOSIOLOGI.  FALSAFAH.GEOGRAFI&TIDAK TERIKAT DENGAN POLITIK SAJA.

MATA WANG DAN BURUH .CUKAI. KONSEP HARGA.KEUNTUNGAN. EKONOMI  BERPERANAN PENTING MEMBENTUK TAMADUN PELOPORI TEORI PERMINTAAN.BEKALAN.

KEMASYARAKATAN  AKHLAK&ILMU TUNGGAK BANGUN DAN JATUHNYA TAMADUN KENEGARAAN  AGAMA.EKONOMI&AKHLAK PEMIMPIN YANG BAIK ASAS PEMBENTUKAN NEGARA .

EKONOMI  TEORI BELIAU MASIH DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT ANTARABANGSA MASA KINI KEMASYARAKATAN  GAYA FIKIR BELIAU DIJADIKAN RUJUKAN DALAM BINA TAMADUN KENEGARAAN  TEORI MASYARAKAT MADANI JADI TERAS PEMBENTUKAN NEGARA .

IBNU KHALDUN IALAH BAPA EKONOMI .UWAIS  PAKAR EKONOMI MODEN KATANYA. TDAK DAPAT DISANGKAL KEHEBATAN MUKADDIMAH KERANA TIADA KARYA SEPERTINYA DAPAT TERHASIL KINI DOKTOR IBRAHIM M. ARNOLD TOYNBEE  SEJARAWAN TERKENAL BARAT KATANYA.

 ASPEK NASIONALISME JUGA TERAS KEUTUHAN SESEBUAH NEGARA SELEPAS ASPEK AGAMA .  MENURUT KAJIAN BELIAU.APABILA NEGARA BERTAMBAH MAJU KESEDARAN AGAMA BERKURANG.