You are on page 1of 20

EDUP3063

Konsep Asas Pentaksiran Bilik Darjah
Peranan dan tujuan Pentaksiran dalam
Pendidikan
Disediakan oleh:
Norshahirah Hani Binti Ahmad kamal
Nurul Nadiah Binti Rusdin
Chiew Jing Wenn

Pensyarah bimbingan:
Encik Asbullah Bin Basri

.

.

.

.

.

.

.

TUJUAN PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN • Matlamat utama: Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran .

TUJUAN PENTAKSIRAN • Pentaksiran akan memberi manfaat kepada banyak pihak: Guru Pelajar Ibu bapa Sekolah Masyarakat Kementerian .

Tujuan lain .Bimbingan dan Kaunseling .Pemilihan dan Penempatan .Pencapaian . Pentaksiran Dalam Pendidikan Pentaksiran bilik darjah bertujuan: .Diagnosis .

DIAGNOSIS .menilai strategi P&P .maklum balas tentang masalah pelajar dalam pembelajaran .mengenal pasti kemajuan/prestasi pelajar . maklum balas tentang tahap penguasaan pelajar .

PENCAPAIAN .menentukan gred pencapaian pelajar secara keseluruhan .memberi maklumat tentang tahap penguasaan pelajar .

PEMILIHAN DAN PENEMPATAN .memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan mereka .menentukan kumpulan pelajar .memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu .menentukan pengetahuan sedia ada pelajar .

BIMBINGAN DAN KAUNSELING . kaunseling . motivasi . pembelajaran . tunjuk ajar . bimbingan .

kesediaan pelajar untuk mempelajari kemahiran baru .maklum balas kemajuan akademik dan sahsiah pelajar .keberkesanan P&P . TUJUAN LAIN .pengubahsuaian sukatan pelajaran .

> Tujuan .menentukan sama ada pembelajaran disempurnakan secukupnya untuk mengalih pelajar ke segmen pengajaran berikutnya. unit pembelajaran atau program dalam tempoh yang ditetapkan. .akhir semester. atau pada akhir tahun akademik. > Dilaksanakan pada akhir segmen pengajaran .Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran tentang pembelajaran bermaksud proses pengumpulan maklumat untuk mengesan tahap pencapaian pelajar secara keseluruhan setelah pelajar selesai mengikuti sesuatu kursus. > Digunakan untuk memberi gred kursus atau untuk pensijilan tentang penguasaan pelajar dalam hasil pembelajaran yang diingini.

Pentaksiran untuk pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. > maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. . > sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid.

menghubungkaitkan informasi dan maklumat kepada pengetahuan berkaitan dan mengunakannya untuk tujuan pembelajaran.Pentaksiran sebagai pembelajaran • proses membentuk dan menyokong metakognisi (iaitu memikir atau mencari jawapan kepada pemikiran sendiri) pelajar dan murid. . Ini adalah sesuatu proses pengawalan dalam meta-kognisi (meta-cognition). • memberi tumpuan atau memberi fokus terhadap peranan pelajar atau murid sebagai penghubung yang kritikal diantara pentaksiran dan pembelajaran. • pelajar berupaya mengesan informasi dan maklumat.