You are on page 1of 25

Paraan ng paglipat ng mga katutubog Sapilitang inilipat ang mga katutubo sa bayan o tintawag na Pueblo “Bajo el son de la” o sa ilalaim ng tunog ng kampana .

Walang pamahalaan Hndi sibilisado Nais makita ang bawat galaw ng mga katutubo .

Palaganapin ang Kristiyanismo Sakupin ang mga katutubo Mabilis na pagkolekta ng buwis .

Magbayad ng buwis Kahulugan ng salitang sibilisasyon.Krisitiyanismo Sundin ang mga patakaran ng mga Kastila. .

General Encomienda (Encomienderos) Royal Audencia Visitador Heneral Alcaldias Corregimientos Ciudad (Alkalde Mayor) (Corregidores) (Ayuntamiento) Barangay Pueblo (Cabeza de Barangay) (Gobernadorcillo) . Central Viceroy King of Spain Government Local Government Governor .

Ang Pilipinas ay binubuo ng 2 uri ng lalawigan at bawat lalawigan ay binubuo ng ibat- ibang munisipalidad o ng ciudad at ang bawat niyo ay nahahati sa ibat-ibang barangay Ang Pamahalaang Sentral sa Pilipinas ay binubuo ng dalawang sangay at tagapagbatas na pinamumunuan ng Gobernador Heneral at ang tagahukom na pinamumunuan ng Royal Audencia .

oGumgawa ng batas para sa kolonya oNagtatalaga at nag-aalis ng mga Gobernador- Heneral. .

Pinuno galing sa Mexico Ang Pilipinas ay hindi direktang pinamumunuan ng mga Espanyol .

Pinakamataas na pinuno sa isang kolonya Nagpapatupad ng mga batas Opisyal ng pamahalaaan Cumplase .

Magtalaga o mag alis ng mga prayle .Nagbibigay kapatawaran Pinuno sa digmaan Kasunduang pangkapayapaan.

Naghahanda at nagpapadala ng ulat sa hari ng Espanya.Pinkamataas na hukuman Sibil at krimen na mga kaso Gobernador- Heneral. .

Bisitahin ang Pilipinas at tignan ang gawain ng isang Goberndor- heneral ng bawat kolonya Report to the Mag-ulat sa Hari ng Espanya. .

Ang Pilipinas ay binubuo ng 2 uri ng lalawigan at bawat lalawigan ay binubuo ng ibat-ibang munisipalidad o ng ciudad at ang bawat niyo ay nahahati sa ibat-ibang barangay. .

Pinamumunuan ng Emcomiendero Lupaing binibigay ng hari ng Espanya sa bawat conquistadores na makakasakop ng lupain Magbayad ng buwis ang mga nasasakupan. Ang mga katutubo ay naging isang kristiyano .

Mapayaang lalawigan Pinamumunuan ng mga alcalde Mayor Mangolekta ng buwis Katahimikan Previlage of indulto de comcercio .

.

.Magugulong lalawigaan Pinamumunuan ng Corregidores Katulad ng Alcalde Mayor Iniimbestigahan ang mga Encomiendas.

.Ang kapital of mayamang lungsod na pinamumunuan ng Ayuntamiento o Cabildo.

.

.

Bayan Pinamumunu an ng Gobernadorcill o Little Governor .

Smallest unit of the colonial goverment It was headed by the cabeza de barangay Former datus or rajahs Collection of taxes .

1.Bumuo ng isang graph na nagpapakita ng Pamahalaang Kolonya na itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas . Dalihin ang Hekasi Learning Timeline kit 2.