You are on page 1of 53

MIS

Reza de Wet
Saamgestel deur:
C. du Preez
2012

’n Kykie na:
 die monoloog as vertelstyl
 die magiese element
 die vertelling as
bevrydingselement by sommige
karakters
 die rol van transformasie
 identiteit

GERTIE
 Gevange in haar eng sienings en
omstandighede
 Gevange in Miem se dominerende
houding en beswering
 Soeke na bevryding dryf haar tot
desperate optrede

POGING:

 BESOEK DIE SIRKUS EN KYK NA
DIE FRATSE.

 WAAROM JUIS FRATSE?

Die fratse raak ’n versinnebeelding
van die mens se
onvolmaaktheid

.

en kan met hulle identifiseer  Let op hoe sy as’t ware deel word van die sirkus se magiese ruimte tydens haar vertelling .Gertie besoek die fratse. want:  Hulle raak ’n versinnebeelding van die mens se onvolmaaktheid  Gertie is bewus van haar “onvolmaakte” toestand: voorkoms. ens.

ook later tydens Konstabel se vertelling van tant Hannie . Deur die vertelling word sy ’n paar oomblikke lank in die  magiese wêreld van die sirkus ingetrek  verkry sy tydelike bevryding van haar eentonige aardse bestaan  transformeer sy in ’n mens wat deel word van ’n wonderwêreld.

beleef .WAT SÊ DIE NEWETEKS: Gertie vryf haar hande asof sy gereedmaak vir ’n groot geleentheid Kort stilte ter voorbereiding Nie onthou nie .

Kort sinne: “Halfdonker tent. Net fakkels in die hoeke” Slot: (Kyk na Miem en Meisie asof sy wakker word) .

MAAR  IRONIE: Hierdie mense is ook vasgevang - binne die magiese ruimte van die sirkus en binne onvolmaakte liggame. Dit laat jou wonder aangaande Meisie se “bevryding” .

HOE BEREI GERTIE SE VERTELLING ONS VOOR OP LATERE GEBEURE/SITUASIES? .

maar geen name nie – net tipes: “Vetste Vrou”. Hulle is identiteitloos. Naamborde. net soos die ander karakters.Hulle is deel van die onvolmaaktes/ die randfigure. “Die klein mannetjie” .

Konstabel se latere verwysing na ’n suur reuk by ouer vroue . dan Margaretha Suur sweet tussen die vetvoue.Meisie is aanvanklik naamloos – onpersoonlik Word later juffrou.

Laaste naambord: “Die Aapmens” Dit sou kon verwys na die evolusie Die aapmens is dood – dus die vermiste skakel is nog steeds nie gevind nie – Sluit aan by hul onvolmaaktheid. .

MEISIE: TWEE MONOLOË Vertelling van haar mislike bestaan van vlieë en mis:  Mis om die huis .

Mis van vlieë teen die ruite: Sy is die Aspoestertjie wat alles moet skoonmaak .

.

. Dit is haar eerste tree na vryheid – dié uitstorting van emosie waarvoor sy nog nooit voorheen ’n kans gehad het nie.Hierdie monoloog gee die kyker ’n kykie op haar bestaan en maak haar soeke na vryheid verstaanbaar.

blink brommers Stank slopemmer Die stil Meisie raak selfs byna histeries .Monoloog word ’n samevatting van die BANALE waaraan sy elke dag uitgelewer is: Mis Vlieë Groot.

NAAM: Konstabel spreek haar aan as juffrou en later Margareta Johanna Uiteindelik verkry sy ’n identiteit .

Die magiese en banale word met mekaar vermeng – dit is die LEWE – nie net mooi of lelik nie .Ons vind in die monoloog ’n tipe magiese meevoering.

dus: nuwe lewe. . IRONIE Uit die banale kom ook die magiese te voorskyn: Die mense soek mis om te plant.

Meisie is die blom wat uit die mis groei. .

Die magiese krag van die sirkus kom hier sterk na vore.  musiek word harder .Meisie se tweede monoloog bring haar nog ’n tree nader aan haar bevryding. Sy ondergaan ook ’n gedeeltelike transformasie tydens die vertelling – word deel van die sirkusmilieu:  gordyne waai op maat van sirkusmusiek.

.Toon tog haar innerlike botsing wat rede gee vir haar soeke na vryheid:  Sal vertel en daarna vir ewig vergeet  Die musiek wat harder word en die liggies is asof dit haar teen haar ma se sin roep en lok soos in die slot.

Let op dat sy nie Gertie se fratse (die onvolmaakte) sien nie.Wegsluip: Dit dui op Miem se beswering van die Bose waaruit Meisie bevryding soek. Wat sien sy alles? .

Sy loer net deur ’n gaatjie in die tent – sou dit kon sien as haar beperkte sig (sluit aan by hul geestelike blindheid). .

Die Towenaar besig met die meisie wat ONWILLIG is om sy “slagoffer” te wees! Klink dit bekend? .

Die meisie se worsteling laat ons dink aan Meisie se laaste innerlike botsing voor sy saam met Konstabel by die deur uit dans. .

maar deur Konstabel heel gemaak word as hy sy towermantel oor haar swaai. is simbolies van Meisie wat ’n stukkende lewe voer. .Die vertelling van die meisie wat middeldeur gesny word en dan weer “heel” gemaak word.

.Wanneer sy by die gedeelte kom waar Miem haar betrap. keer sy terug na die Meisie-karakter en na haar Aspoestertjie mislike werklikheid van banaliteit.

KONSTABEL en die SONSVERDUISTERING .

Hy manipuleer hulle as ‘t ware daarmee en stel hul sielkundig in op wat kom. .Konstabel: vertelling nie ’n bevryding vir homself nie MAAR die magiese vertelling is ’n voorloper van / gereed maak vir die uiteindelike vrymaakgebeure.

Speel op hul gevoel oor hoe hy nou nie meer kan onthou hoe dinge lyk nie.Let op sy styl wat hy aanwend om hulle te manipuleer: Herhaal hoe graag hy daaroor praat. “Ek vertél dit nie. Voor my oë”. . Ek sién dit.

Waarsku dat niemand hom moet onderbreek nie – skep amper ’n “heilige oomblik” en afwagting Nes Gertie – ook stomp sinne Magiese oomblikke: Die huis wieg en kraak Detail. bv. tant Hannie – reeds ’n voorloper later vir Gertie .

 waai teen die draad vas  kwepers val soos hael. Tant Hannie fluister – skep spanning  hoenders skel. .

blomme vlieg weg Ma se stem klink ver en dofweg Ma verdwyn die lug is vol blare en vere .

. Dit sluit aan by die sprokie-element en magiese Hierdie vertelling lei hom om oor vrouens te praat. die son het my oë uitgeskroei.Klimaks van sy vertelling: Sien. wat weer tot sy vertelling van tant Hannie lei waardeur Gertie gedeeltelik bevry word.

Soos die blomme en hoenders wegwaai en deel word van die magiese. so raak Meisie aan die einde vry van die aardse en dans kaalvoet weg .

.

. MIEM Haar vertelling en uitstorting van haar seksuele frustrasie kan nie nagelaat word nie.

Sy raak gedeeltelik bevry as sy met Konstabel praat en vertel hoe sy voel oor Gabriël wat nou al 7 jaar in die solder sit en nou is daar weer ’n man in die huis .

Is Gabriël se sewe jaar van selfopgelegde ballingskap nie dalk verby nie? Kom hy nie dalk af omdat Meisie weg is nie? (LW: nie omdat sy trou nie!) Is dit die prys wat Miem moet betaal om seksuele bevryding te kry? .’n volmaakte Bybelse getal.Dit laat ons wonder: SEWE .

Sy word ook verder gedeeltelik bevry deur te kan praat – veral met ’n man! .Ons is terug by haar borstrok wat uitgetrek is aan die begin.

.

Miem glo as sy Meisie so vashou. beskerm sy haar en is sy veilig soos ’n voëltjie in ’n nessie .

Die voëltjie wil juis uit die nes uit.Eintlik soek Meisie net bevryding uit hierdie beswerende omstandighede. .

.Tydens Meisie se vertelling laat die towenaar die voëls uit ’n hokkie vry Meisie vlieg ook aan die einde vry weg soos die voëls van die sirkus.

Die moontlikheid bestaan nog altyd dat hy die slang is wat haar aan die einde in sy mag kry. Wie sal weet? .

. na ’n innerlike botsing. kaalvoet in haar aannemingsrok by die deur uit dans saam met Konstabel.Die finale. volledige bevryding geskied in die klimaks as Meisie.

Die “doring” is getransformeer Die roos het uit die mis gegroei .

MOONTLIKE OPSTELVRAE  Bevryding  Tyd  Rol van die monoloog  Biegvader en manipuleerder  Bybelse verwysings  Identiteit Skynheiligheid Rol van ’n jong meisie .