PENDIDIKAN AL-QURAN ASSUNNAH TINGKATAN 5

ULUM AL-QURAN : MAKKIYYAH & MADANIYYAH

PENGERTIAN AYAT MAKIYYAH :
‡ Ayat yang diturunkan di Makkah. ‡ Ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah. (Yaa Ayyuhan Naas) ‡ Ayat yang diturunkan sebelum Hijrah. (walaupun bukan di Makkah)

PENGERTIAN AYAT MADANIYYAH :
‡ Ayat yang diturunkan di Madinah. ‡ Ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. (Yaa Ayyuhallaziina Aamanu) ‡ Ayat ayng diturunkan selepas Hijrah walaupun bukan di Madinah.

FAEDAH MENGETAHUI AYAT MAKIYYAH & MADANIYYAH :
‡ Dapat membantu Mufassirin mentafsir Al-Quran. ‡ Dapat mengetahui sejarah perundangan Islam. ‡ Menambah keyakinan terhadap keaslian AlQuran. ‡ Yakin bahawa Al-Quran yang sampai pada kita selamat daripada perubahan dan penyelewengan. ‡ Mengetahui sirah Rasulullah SAW.

SURAH-SURAH MAKIYYAH & MADANIYYAH :
‡ Surah Makiyyah : 82 Surah ‡ Surah Madaniyyah : 20 Surah ‡ Terdapat 12 surah yang ulama¶ berselisih pendapat sama ada Makiyyah atau Madaniyyah.

BENTUK AYAT MAKIYYAH :
‡ Terdapat perkataan µYaa Ayyuhan Naas¶ ‡ Tidak terdapat ayat Sajadah ‡ Terdapat perkataan µKalla¶ (33 tempat dalam 15 surah) ‡ Terdapat huruf Hijai¶yyah (Alif Lam Miim, Haa Miim) kecuali Al-Baqarah dan Al-Imraan ‡ Terdapat kisah Adam dan Iblis kecuali AlBaqarah ‡ Terdapat kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali Al-Baqarah ‡ Semua surah yang pendek

BENTUK AYAT MADANIYYAH :
Membincangkan hukum hudud dan faraid Terdapat keizinan berjihad dan hukumnya Menceritakan tentang ahli kitab Menyebut tentang orang Munafik terhadap dakwah Rasulullah SAW kecuali AlAnkabut ‡ Terdapat perkataan µYaa Ayyuhallaziina Aamanuu¶ ‡ ‡ ‡ ‡

IRI-CIRI KANDUNGAN AYAT MAKIYYAH :
‡ Memantapkan akidah & memernagi syirik, penyembahan berhala. ‡ Menggalak manusia merenung ke dalam diri untuk melihat kebesaran Allah agar beriman kepada-Nya. ‡ Membanteras budaya karut musyrikin. ‡ Menjelaskan prinsip akhlak & hak sosial dalam Islam. ‡ Menceritakan kisah para Rasul dan umat terdahulu untuk dijadikan teladan. ‡ Mencabar penduduk Makkah dengan bahasa ringkas dan padat.

CIRI-CIRI KANDUNGAN AYAT MADANIYYAH :
‡ Menjelaskan persoalan hukum syarak dengan terperinci. ‡ Menyeru ahli litab (Yahudi & Nasrani) agar menerima Islam. ‡ Ayat lebih panjan dan terperinci (kerana orang Madinah lebih menguasai bahasa). ‡ Mmberi keizinan berperang dan berjihad dangan hukumnya.

SEKIAN, TERIMA KASIH«

Lampiran :
˜ Maryam Binti Azman ˜ No Maktab 09121 ˜ No IC 930120035824 ˜ Mktab Rendah Sains MARA Jeli ˜ Guru Subjek Ustaz Dzulkfli Ghazali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful