You are on page 1of 57

Tarikh : 29 Januari 2018

Tempat : Bilik Mesyuarat SK LKTP Batu 27


Anjuran : Unit Akademik

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Objektif Program
• Memastikan semua pihak sedar akan prestasi semasa
calon UPSR 2018
• Memastikan calon dan ibu bapa tahu akan hala tuju
yang ingin dicapai seperti yang telah ditetapkan oleh
JPN Johor.
• Memupuk permuafakatan ibu bapa, guru, dan pihak
sekolah untuk bekerjasama memajukan prestasi calon.
• Memudahkan interaksi 2 hala ib bapa dan pihak
sekolah
• Memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai
berdasarkan program yang telah dirancang.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
KEPUTUSAN UPSR
2016
BIL. GRED BI K BI P BM K BM P MT SN KESELU-
CALON RUHAN
A 0 0 3 6 0 0
B 2 0 15 10 5 5
35 C 5 3 8 8 10 20
D 18 13 6 10 12 8
E 10 19 3 1 8 2
LULUS 71.4% 45.7% 91.4% 97.1% 77.1% 94.3% 45.7%
(25) (16) (32) (34) (27) (33)
GAGAL 28.6% 54.3% 8.6% 2.9% 22.9% 5.7% 54.3%
(10) (19) (3) (1) (8) (2)
GPMP/ 4.46 2.74 2.71 3.66 3.20 4.03 3.47
GPS
KEPUTUSAN UPSR
2017
BIL. GRED BI K BI P BM K BM P MT SN KESELU-
CALON RUHAN
A 3 1 4 6 1 0
B 1 0 5 7 1 4
20 C 4 3 8 2 8 11
D 7 8 3 5 6 5
E 5 8 0 0 4 0
LULUS 75% 60% 100% 100% 80% 100% 60%
(15) (12) (20) (20) (16) (20)
GAGAL 25% 40% 0% 0% 20% 0% 40%
(5) (8) (0) (0) (4) (0)
GPMP/ 3.50 4.10 2.50 2.30 3.55 3.05 3.17
GPS
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
PENCAPAIAN UPSR 2017
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
D, 3, 15% E, 0, 0%

A, 4, 20%

B, 5, 25%
C, 8, 40%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 100% 20% 2.50
2016 (35) 91.43% 8.6% 2.74
PENCAPAIAN UPSR 2017
BAHASA MELAYU PENULISAN
E, 0, 0%

D, 5, 25% A, 6, 30%

C, 2, 10%

B, 7, 35%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 100% 30% 2.30
2016 (35) 97.14% 17.1% 2.71
PENCAPAIAN UPSR 2017
BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

A, 3, 15% B, 1, 5%
E, 5, 25%

C, 4, 20%

D, 7, 35%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 100% 15% 3.50
2016 (35) 71.43% 0% 4.03
PENCAPAIAN UPSR 2017
BAHASA INGGERIS PENULISAN
A, 1, 5% B, 0, 0%

C, 3, 15%
E, 8, 40%

D, 8, 40%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 60% 5% 4.10
2016 (35) 45.17% 0% 4.46
PENCAPAIAN UPSR 2017
MATEMATIK
A, 1, 5% B, 1, 5%

E, 4, 20%

C, 8, 40%
D, 6, 30%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 80% 5% 3.55
2016 (35) 77.14% 0% 3.66
PENCAPAIAN UPSR 2017
SAINS
E, 0, 0% A, 0, 0%

D, 5, 25% B, 4, 20%

C, 11, 55%

TAHUN PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG (A) GPMP


2017 (20) 100% 0% 3.05
2016 (35) 94.29% 0% 3.20
PERBANDINGAN PERATUS LULUS
UPSR 2016 & 2017
100 97.14
100 100
91.43 94.29
100 75 80
77.14
71.43
80
60
60 45.71 2016
2017
40

20

0
BMK BMP BIK BIP MT SN

TAHUN PERATUS LULUS


2017 (20) 60% (12)
2016 (35) 45.7% (16)
PERBANDINGAN GRED PURATA
SEKOLAH UPSR 2016 & 2017

5 4.46
4.03 4.1
3.5 3.55
3.66
4 3.23.05
2.74 2.71
2.5 2.3 2016
3
2017
2

0
BMK BMP BIK BIP MT SN

TAHUN GRED PURATA SEKOLAH (GPS)


2017 (20) 3.17
2016 (35) 3.47
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
TOV UPSR 2018
Bil Gred Lulus Gagal GPM
MP
Calon A B C D E Bil % Bil % P
BIK 18 0 1 4 4 9 9 50.0 9 50.0 4.17
BIP 18 0 1 3 5 9 9 50.0 9 50.0 4.22
BMK 18 2 6 7 0 3 15 83.3 3 16.7 2.78
BMP 18 2 4 7 1 4 14 77.8 4 22.2 3.06
MT 18 0 0 3 4 11 7 38.9 11 61.1 4.44
SN 18 0 1 7 5 5 13 72.2 5 27.8 3.78

GPS : 3.74 PERATUS LULUS : 38.89%


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
TOV UPSR 2018
BI K BI P BM K BM P MT SN GRED
GPS KEPUTUSAN
Bil NAMA MURID M G M G M G M G M G M G A B C D E
1 AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK 58 C 70 B 82 A 70 B 57 C 70 B 1 3 2 2.17 LULUS
2 FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR 24 E 8 E 26 E 20 E 5 E 15 E 6 5.00 GAGAL
3 MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI 34 E 30 E 58 C 52 C 21 E 44 D 2 1 3 4.17 GAGAL
4 MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI 56 C 44 D 66 B 52 C 40 D 55 C 1 3 2 3.17 LULUS
5 MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN 20 E 41 D 62 C 40 D 25 E 60 C 2 2 2 4.00 GAGAL
6 MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR 30 E 22 E 64 C 60 C 38 E 38 E 2 4 4.33 GAGAL
MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN
7 ZAKARIAH 20 E 4 E 20 E 12 E 14 E 28 E 6 5.00 GAGAL
MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL
8 MANAP 40 D 54 C 76 B 80 A 44 D 58 C 1 1 2 2 2.83 LULUS
9 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN 26 E 24 E 70 B 52 C 30 E 50 C 1 2 3 3.83 GAGAL
10 MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID 32 E 8 E 54 C 20 E 20 E 38 E 1 5 4.67 GAGAL
MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU
11 MANSOR 20 E 34 E 52 C 56 C 35 E 45 D 2 1 3 4.17 GAGAL
12 MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI 40 D 50 C 66 B 50 C 35 E 48 D 1 2 2 1 3.50 GAGAL
13 NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD 48 D 44 D 72 B 82 A 44 D 58 C 1 1 1 3 3.00 LULUS
14 NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA 50 C 44 D 64 C 72 B 47 D 45 D 1 2 3 3.33 LULUS
15 NURUL FARAZIYA BINTI RADUN 14 E 8 E 32 E 24 E 14 E 18 E 6 5.00 GAGAL
16 NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI 78 B 52 C 80 A 74 B 50 C 53 C 1 2 3 2.33 LULUS
17 SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL 40 D 32 E 58 C 62 C 31 E 50 C 3 1 2 3.83 GAGAL
18 WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI 56 C 44 D 72 B 70 B 50 C 45 D 2 2 2 3.00 LULUS
ANALISIS PENCAPAIAN TOV
GRED A 0 0 2 2 0 0
LULUS: 7
GRED B 1 1 6 4 0 1
CEMERLANG GPS GAGAL:11
GRED C 4 3 7 7 3 7
GRED D 4 5 0 1 4 5 % LULUS:
GRED E
GRED PURATA MATA PELAJARAN
9
4.17
9
4.22 SK LKTP BATU 27 l MAJU
3
2.78
4
3.06 0 JAYA
11
3.74 38.89
4.44
5
3.78
BILANGAN CALON 18 18 18 18 18 18
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
ETR UPSR 2018
Bil Gred Lulus Gagal GPM
MP
Calon A B C D E Bil % Bil % P
BIK 18 4 3 3 6 2 16 88.9 2 11.1 2.94
BIP 18 3 5 2 5 3 15 83.3 3 22.7 3.00
BMK 18 6 9 0 3 0 18 100 0 0 2.00
BMP 18 6 7 1 4 0 18 100 0 0 2.17
MT 18 3 2 6 4 3 15 83.3 3 22.7 3.11
SN 18 4 7 4 1 2 16 88.9 2 11.1 2.44

GPS : 2.61 PERATUS LULUS : 83.33%


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
BI K
ETR UPSR 2018
BI P BM K BM P MT SN GRED
GPS KEPUTUSAN
Bil NAMA MURID M G M G M G M G M G M G A B C D E
1 AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK 80 A 80 A 90 A 85 A 80 A 80 A 6 1.00 LULUS
2 FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR 35 E 30 E 40 D 40 D 30 E 30 E 2 4 4.67 GAGAL
3 MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI 45 D 40 D 65 B 65 B 40 D 65 B 3 3 3.00 LULUS
4 MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI 70 B 65 B 75 B 65 B 60 C 70 B 5 1 2.17 LULUS
5 MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN 45 D 60 C 70 B 55 C 40 D 70 B 2 2 2 3.00 LULUS
6 MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR 45 D 40 D 70 B 70 B 50 C 50 C 2 2 2 3.00 LULUS
MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN
7 ZAKARIAH 40 D 30 E 40 D 40 D 35 E 40 D 4 2 4.33 GAGAL
MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL
8 MANAP 80 A 65 B 85 A 90 A 65 B 80 A 4 2 1.33 LULUS
9 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN 45 D 40 D 85 A 65 B 50 C 65 B 1 2 1 2 2.67 LULUS
10 MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID 45 D 40 D 65 B 40 D 40 D 50 C 1 1 4 3.50 LULUS
MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU
11 MANSOR 50 C 50 C 65 B 65 B 50 C 50 C 2 4 2.67 LULUS
12 MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI 50 C 65 B 75 B 65 B 50 C 65 B 4 2 2.33 LULUS
13 NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD 80 A 80 A 85 A 90 A 60 C 80 A 5 1 1.33 LULUS
14 NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA 70 B 65 B 75 B 85 A 65 B 70 B 1 5 1.83 LULUS
15 NURUL FARAZIYA BINTI RADUN 30 E 30 E 40 D 40 D 30 E 30 E 2 4 4.67 GAGAL
16 NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI 85 A 80 A 90 A 85 A 80 A 80 A 6 1.00 LULUS
17 SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL 60 C 45 D 65 B 75 B 45 D 70 B 3 1 2 2.83 LULUS
18 WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI 65 B 65 B 85 A 85 A 80 A 50 C 3 2 1 1.67 LULUS
ANALISIS PENCAPAIAN TOV
GRED A 4 3 6 6 3 4
LULUS: 15
GRED B 3 5 9 7 2 7
CEMERLANG GPS GAGAL:3
GRED C 3 2 0 1 6 4
GRED D 6 5 3 4 4 1 % LULUS:
GRED E
GRED PURATA MATA PELAJARAN
2
2.94
3
3.00 SK LKTP BATU 27 l MAJU
0
2.00
0
2.17
2 orangJAYA
3
2.61 83.33
3.11
2
2.44
BILANGAN CALON 18 18 18 18 18 18 11.1%
Rumusan Sasaran
UPSR 2018
TOV ETR
GPS 3.74 2.61
% LULUS 7/18 15/18
38.89% 83.33%
% 0/18 2/18
CEMERLANG 0% 11.1%
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Cara mencapai
sasaran
• Tahu target yang ingin dicapai.
• Murid mesti mencapai sasaran minimum yang
ditetapkan setiap kali peperiksaan dijalankan
secara kosisten.
• 3 kali peperiksaan
– Bulan Mac –Ujian 1 (UPPM 1)
– Bulan Mei – Penilaian Pertengahan Tahun (UPPM2)
– Bulan Ogos – Peperiksaan Percubaan UPSR
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
OTR1 UPSR 2018
(UPPM1-Bulan Mac)
Bil Gred Lulus Gagal GPM
MP
Calon A B C D E Bil % Bil % P
BIK 18 1 0 6 2 9 9 50 9 50 4.00
BIP 18 0 1 4 4 9 9 50 9 50 4.17
BMK 18 2 8 5 0 3 15 83.3 3 16.7 2.67
BMP 18 2 5 6 1 4 14 77.8 4 22.2 3.00
MT 18 0 0 4 4 10 8 44.4 10 55.6 4.33
SN 18 0 1 9 5 3 15 83.3 3 16.7 3.56

GPS : 3.62 PERATUS LULUS : 38.89%


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
OTR1 UPSR 2018
BI K BI P BM K BM P MT SN GRED
GPS KEPUTUSAN
Bil NAMA MURID M G M G M G M G M G M G A B C D E
1 AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK 64 C 73 B 84 A 74 B 63 C 73 B 1 3 2 2.17 LULUS
2 FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR 27 E 14 E 30 E 25 E 11 E 19 E 6 5.00 GAGAL
3 MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI 37 E 33 E 60 C 55 C 26 E 49 D 2 1 3 4.17 GAGAL
4 MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI 60 C 49 D 68 B 55 C 45 D 59 C 1 3 2 3.17 LULUS
5 MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN 26 E 46 D 64 C 44 D 29 E 63 C 2 2 2 4.00 GAGAL
6 MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR 34 E 27 E 66 B 63 C 41 D 41 D 1 1 2 2 3.83 GAGAL
MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN
7 ZAKARIAH 25 E 11 E 25 E 19 E 19 E 31 E 6 5.00 GAGAL
MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL
8 MANAP 50 C 57 C 78 B 83 A 49 D 64 C 1 1 3 1 2.67 LULUS
9 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN 31 E 28 E 74 B 55 C 35 E 54 C 1 2 3 3.83 GAGAL
10 MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID 35 E 16 E 57 C 25 E 25 E 41 D 1 1 4 4.50 GAGAL
MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU
11 MANSOR 28 E 38 E 55 C 58 C 39 E 46 D 2 1 3 4.17 GAGAL
12 MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI 43 D 54 C 68 B 54 C 39 E 52 C 1 3 1 1 3.33 GAGAL
13 NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD 56 C 53 C 75 B 84 A 48 D 64 C 1 1 3 1 2.67 LULUS
14 NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA 55 C 49 D 67 B 75 B 52 C 51 C 2 3 1 2.83 LULUS
15 NURUL FARAZIYA BINTI RADUN 18 E 14 E 34 E 28 E 18 E 21 E 6 5.00 GAGAL
16 NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI 80 A 59 C 83 A 77 B 58 C 60 C 2 1 3 2.17 LULUS
17 SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL 45 D 35 E 60 C 65 B 35 E 55 C 1 2 1 2 3.67 GAGAL
18 WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI 58 C 49 D 75 B 74 B 58 C 46 D 2 2 2 3.00 LULUS
ANALISIS PENCAPAIAN TOV
GRED A 1 0 2 2 0 0
LULUS: 7
GRED B 0 1 8 5 0 1
CEMERLANG GPS GAGAL:11
GRED C 6 4 5 6 4 9
GRED D 2 4 0 1 4 5 % LULUS:
GRED E
GRED PURATA MATA PELAJARAN
9
4.00
9
4.17 SK LKTP BATU 27 l MAJU
3
2.67
4
3.00 0 JAYA
10
3.62 38.89
4.33
3
3.56
BILANGAN CALON 18 18 18 18 18 18
OTR2 UPSR 2018
(UPPM2-Bulan Mei)
Bil Gred Lulus Gagal GPM
MP
Calon A B C D E Bil % Bil % P
BIK 18 1 1 6 2 8 10 55.6 8 44.4 3.83
BIP 18 0 2 7 1 8 10 55.6 8 44.4 3.83
BMK 18 3 8 4 0 3 15 83.3 3 16.7 2.56
BMP 18 3 5 5 1 4 14 77.8 4 22.2 2.89
MT 18 0 3 4 4 7 11 61.1 7 38.9 3.83
SN 18 0 5 6 4 3 15 83.3 3 16.7 3.28

GPS : 3.37 PERATUS LULUS : 44.44%


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
OTR2 UPSR 2018
BI K BI P BM K BM P MT SN GRED
GPS KEPUTUSAN
Bil NAMA MURID M G M G M G M G M G M G A B C D E
1 AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK 69 B 75 B 86 A 78 B 69 B 75 B 1 5 1.83 LULUS
2 FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR 30 E 19 E 33 E 30 E 18 E 23 E 6 5.00 GAGAL
3 MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI 40 D 35 E 62 C 59 C 31 E 55 C 3 1 2 3.83 GAGAL
4 MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI 63 C 55 C 71 B 59 C 50 C 63 C 1 5 2.83 LULUS
5 MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN 33 E 51 C 66 B 48 D 33 E 65 B 2 1 1 2 3.50 GAGAL
6 MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR 38 E 31 E 67 B 65 B 44 D 44 D 2 2 2 3.67 GAGAL
MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN
7 ZAKARIAH 30 E 17 E 30 E 26 E 25 E 34 E 6 5.00 GAGAL
MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL
8 MANAP 60 C 60 C 81 A 85 A 55 C 69 B 2 1 3 2.17 LULUS
9 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN 36 E 32 E 78 B 59 C 40 D 58 C 1 2 1 2 3.67 GAGAL
10 MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID 39 E 24 E 60 C 30 E 30 E 44 D 1 1 4 4.50 GAGAL
MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU
11 MANSOR 35 E 42 D 59 C 61 C 43 D 48 D 2 3 1 3.83 GAGAL
12 MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI 45 D 58 C 71 B 58 C 43 D 57 C 1 3 2 3.17 LULUS
13 NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD 64 C 62 C 79 B 86 A 52 C 69 B 1 2 3 2.33 LULUS
14 NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA 60 C 55 C 70 B 79 B 56 C 58 C 2 4 2.67 LULUS
15 NURUL FARAZIYA BINTI RADUN 22 E 19 E 36 E 32 E 22 E 24 E 6 5.00 GAGAL
16 NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI 82 A 66 B 85 A 80 A 65 B 67 B 3 3 1.50 LULUS
17 SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL 50 C 39 E 62 C 69 B 38 E 60 C 1 3 2 3.50 GAGAL
18 WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI 61 C 55 C 79 B 78 B 65 B 48 D 3 2 1 2.67 LULUS
ANALISIS PENCAPAIAN TOV
GRED A 1 0 3 3 0 0
LULUS: 8
GRED B 1 2 8 5 3 5
CEMERLANG GPS GAGAL:10
GRED C 6 7 4 5 4 6
GRED D 2 1 0 1 4 4 % LULUS:
GRED E
GRED PURATA MATA PELAJARAN
8
3.83
8
3.83 SK LKTP BATU 27 l MAJU
3
2.56
4
2.89 0 JAYA
7
3.37 44.44
3.83
3
3.28
BILANGAN CALON 18 18 18 18 18 18
OTR3 UPSR 2018
(UPPM3-Bulan Ogos)
Bil Gred Lulus Gagal GPM
MP
Calon A B C D E Bil % Bil % P
BIK 18 1 5 2 6 4 14 77.8 4 22.2 3.39
BIP 18 0 3 6 2 7 11 61.1 7 38.9 3.72
BMK 18 6 5 4 0 3 15 83.3 3 16.7 2.39
BMP 18 6 2 6 0 4 14 77.8 4 22.2 2.67
MT 18 0 3 4 5 6 12 66.7 6 33.3 3.78
SN 18 0 7 4 4 3 15 83.3 3 16.7 3.17

GPS : 3.19 PERATUS LULUS : 55.56%


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
0TR3 UPSR 2018
BI K BI P BM K BM P MT SN GRED
GPS KEPUTUSAN
Bil NAMA MURID M G M G M G M G M G M G A B C D E
1 AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK 75 B 78 B 88 A 81 A 74 B 78 B 2 4 1.67 LULUS
2 FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR 32 E 25 E 37 E 35 E 24 E 26 E 6 5.00 GAGAL
3 MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI 42 D 38 E 63 C 62 C 35 E 60 C 3 1 2 3.83 GAGAL
4 MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI 67 B 60 C 73 B 62 C 55 C 66 B 3 3 2.50 LULUS
5 MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN 39 E 55 C 68 B 51 C 36 E 68 B 2 2 2 3.33 GAGAL
6 MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR 41 D 36 E 69 B 68 B 47 D 47 D 2 3 1 3.50 GAGAL
MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN
7 ZAKARIAH 35 E 24 E 35 E 33 E 30 E 37 E 6 5.00 GAGAL
MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL
8 MANAP 70 B 62 C 83 A 88 A 60 C 75 B 2 2 2 2.00 LULUS
9 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN 40 D 36 E 81 A 62 C 45 D 61 C 1 2 2 1 3.33 GAGAL
10 MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID 42 D 32 E 62 C 35 E 35 E 47 D 1 2 3 4.33 GAGAL
MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU
11 MANSOR 43 D 46 D 62 C 63 C 46 D 49 D 2 4 3.67 GAGAL
12 MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI 48 D 61 C 73 B 61 C 46 D 61 C 1 3 2 3.17 LULUS
13 NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD 72 B 71 B 82 A 88 A 56 C 75 B 2 3 1 1.83 LULUS
14 NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA 65 B 60 C 72 B 82 A 61 C 64 C 1 2 3 2.33 LULUS
15 NURUL FARAZIYA BINTI RADUN 26 E 25 E 38 E 36 E 26 E 27 E 6 5.00 GAGAL
16 NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI 83 A 73 B 88 A 82 A 73 B 73 B 3 3 1.50 LULUS
17 SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL 55 C 42 D 63 C 72 B 42 D 65 B 2 2 2 3.00 GAGAL
18 WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI 63 C 60 C 82 A 81 A 73 B 49 D 2 1 2 1 2.33 LULUS
ANALISIS PENCAPAIAN TOV
GRED A 1 0 6 6 0 0
LULUS: 8
GRED B 5 3 5 2 3 7
CEMERLANG GPS GAGAL:10
GRED C 2 6 4 6 4 4
GRED D 6 2 0 0 5 4 % LULUS:
GRED E
GRED PURATA MATA PELAJARAN
4
3.39
7
3.72 SK LKTP BATU 27 l MAJU
3
2.39
4
2.67 0 JAYA
6
3.19 55.56
3.78
3
3.17
BILANGAN CALON 18 18 18 18 18 18
Headcount
NAMA : AHMAD FARISH BIN ABDUL RAZAK

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 58 C 70 B 82 A 70 B 57 C 70 B 1 3 2 0 0 2.17 LULUS
OTR 1 64 C 73 B 84 A 74 B 63 C 73 B 1 3 2 0 0 2.17 LULUS
ATR 1
OTR 2 69 B 75 B 86 A 78 B 69 B 75 B 1 5 0 0 0 1.83 LULUS
ATR 2
OTR 3 75 B 78 B 88 A 81 A 74 B 78 B 2 4 0 0 0 1.67 LULUS
ATR 3
ETR 80 A 80 A 90 A 85 A 80 A 80 A 6 0 0 0 0 1.00 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :FAIQ RAFIQ HAKIMI BIN ABDUL JABAR

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 24 E 8 E 26 E 20 E 5 E 15 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
OTR 1 27 E 14 E 30 E 25 E 11 E 19 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 1
OTR 2 30 E 19 E 33 E 30 E 18 E 23 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 2
OTR 3 32 E 25 E 37 E 35 E 24 E 26 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 3
ETR 35 E 30 E 40 D 40 D 30 E 30 E 0 0 0 2 4 4.67 GAGAL

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MOHAMAD REDZUAN ISKANDAR RUSLI

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 34 E 30 E 58 C 52 C 21 E 44 D 0 0 2 1 3 4.17 GAGAL
OTR 1 37 E 33 E 60 C 55 C 26 E 49 D 0 0 2 1 3 4.17 GAGAL
ATR 1
OTR 2 40 D 35 E 62 C 59 C 31 E 55 C 0 0 3 1 2 3.83 GAGAL
ATR 2
OTR 3 42 D 38 E 63 C 62 C 35 E 60 C 0 0 3 1 2 3.83 GAGAL
ATR 3
ETR 45 D 40 D 65 B 65 B 40 D 65 B 0 3 0 3 0 3.00 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMAD LUKMAN BIN ZAINI

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 56 C 44 D 66 B 52 C 40 D 55 C 0 1 3 2 0 3.17 LULUS
OTR 1 60 C 49 D 68 B 55 C 45 D 59 C 0 1 3 2 0 3.17 LULUS
ATR 1
OTR 2 63 C 55 C 71 B 59 C 50 C 63 C 0 1 5 0 0 2.83 LULUS
ATR 2
OTR 3 67 B 60 C 73 B 62 C 55 C 66 B 0 3 3 0 0 2.50 LULUS
ATR 3
ETR 70 B 65 B 75 B 65 B 60 C 70 B 0 5 1 0 0 2.17 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD ADI LOQMAN BIN RAHMAN

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 20 E 41 D 62 C 40 D 25 E 60 C 0 0 2 2 2 4.00 GAGAL
OTR 1 26 E 46 D 64 C 44 D 29 E 63 C 0 0 2 2 2 4.00 GAGAL
ATR 1
OTR 2 33 E 51 C 66 B 48 D 33 E 65 B 0 2 1 1 2 3.50 GAGAL
ATR 2
OTR 3 39 E 55 C 68 B 51 C 36 E 68 B 0 2 2 0 2 3.33 GAGAL
ATR 3
ETR 45 D 60 C 70 B 55 C 40 D 70 B 0 2 2 2 0 3.00 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD FAIZZUDDIN BIN ANUAR

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 30 E 22 E 64 C 60 C 38 E 38 E 0 0 2 0 4 4.33 GAGAL
OTR 1 34 E 27 E 66 B 63 C 41 D 41 D 0 1 1 2 2 3.83 GAGAL
ATR 1
OTR 2 38 E 31 E 67 B 65 B 44 D 44 D 0 2 0 2 2 3.67 GAGAL
ATR 2
OTR 3 41 D 36 E 69 B 68 B 47 D 47 D 0 2 0 3 1 3.50 GAGAL
ATR 3
ETR 45 D 40 D 70 B 70 B 50 C 50 C 0 2 2 2 0 3.00 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD HAIRULNIZAM BIN ZAKARIAH

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 20 E 4 E 20 E 12 E 14 E 28 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
OTR 1 25 E 11 E 25 E 19 E 19 E 31 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 1
OTR 2 30 E 17 E 30 E 26 E 25 E 34 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 2
OTR 3 35 E 24 E 35 E 33 E 30 E 37 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 3
ETR 40 D 30 E 40 D 40 D 35 E 40 D 0 0 0 4 2 4.33 GAGAL

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD NOR AIDID BIN ABDUL MANAP

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 40 D 54 C 76 B 80 A 44 D 58 C 1 1 2 2 0 2.83 LULUS
OTR 1 50 C 57 C 78 B 83 A 49 D 64 C 1 1 3 1 0 2.67 LULUS
ATR 1
OTR 2 60 C 60 C 81 A 85 A 55 C 69 B 2 1 3 0 0 2.17 LULUS
ATR 2
OTR 3 70 B 62 C 83 A 88 A 60 C 75 B 2 2 2 0 0 2.00 LULUS
ATR 3
ETR 80 A 65 B 85 A 90 A 65 B 80 A 4 2 0 0 0 1.33 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD NUR HAKIM BIN BARDIN

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 26 E 24 E 70 B 52 C 30 E 50 C 0 1 2 0 3 3.83 GAGAL
OTR 1 31 E 28 E 74 B 55 C 35 E 54 C 0 1 2 0 3 3.83 GAGAL
ATR 1
OTR 2 36 E 32 E 78 B 59 C 40 D 58 C 0 1 2 1 2 3.67 GAGAL
ATR 2
OTR 3 40 D 36 E 81 A 62 C 45 D 61 C 1 0 2 2 1 3.33 GAGAL
ATR 3
ETR 45 D 40 D 85 A 65 B 50 C 65 B 1 2 1 2 0 2.67 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD NURILANWAR BIN RASID

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G MT G M G A B C D E S SAN
TOV 32 E 8 E 54 C 20 E 20 E 38 E 0 0 1 0 5 5 GAGAL
OTR 1 35 E 16 E 57 C 25 E 25 E 41 D 0 0 1 1 4 5 GAGAL
ATR 1
OTR 2 39 E 24 E 60 C 30 E 30 E 44 D 0 0 1 1 4 5 GAGAL
ATR 2
OTR 3 42 D 32 E 62 C 35 E 35 E 47 D 0 0 1 2 3 4 GAGAL
ATR 3
ETR 45 D 40 D 65 B 40 D 40 D 50 C 0 1 1 4 0 4 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD SHAHRYZZAD BIN ABU MANSOR

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 20 E 34 E 52 C 56 C 35 E 45 D 0 0 2 1 3 4 GAGAL
OTR 1 28 E 38 E 55 C 58 C 39 E 46 D 0 0 2 1 3 4 GAGAL
ATR 1
OTR 2 35 E 42 D 59 C 61 C 43 D 48 D 0 0 2 3 1 4 GAGAL
ATR 2
OTR 3 43 D 46 D 62 C 63 C 46 D 49 D 0 0 2 4 0 4 LULUS
ATR 3
ETR 50 C 50 C 65 B 65 B 50 C 50 C 0 2 4 0 0 3 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :MUHAMMAD WAFIZI BIN NAZRI

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 40 D 50 C 66 B 50 C 35 E 48 D 0 1 2 2 1 3.50 GAGAL
OTR 1 43 D 54 C 68 B 54 C 39 E 52 C 0 1 3 1 1 3.33 GAGAL
ATR 1
OTR 2 45 D 58 C 71 B 58 C 43 D 57 C 0 1 3 2 0 3.17 LULUS
ATR 2
OTR 3 48 D 61 C 73 B 61 C 46 D 61 C 0 1 3 2 0 3.17 LULUS
ATR 3
ETR 50 C 65 B 75 B 65 B 50 C 65 B 0 4 2 0 0 2.33 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :NUR FATIHAH HAZIQAH BINTI ABD SAMAD

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 48 D 44 D 72 B 82 A 44 D 58 C 1 1 1 3 0 3.00 LULUS
OTR 1 56 C 53 C 75 B 84 A 48 D 64 C 1 1 3 1 0 2.67 LULUS
ATR 1
OTR 2 64 C 62 C 79 B 86 A 52 C 69 B 1 2 3 0 0 2.33 LULUS
ATR 2
OTR 3 72 B 71 B 82 A 88 A 56 C 75 B 2 3 1 0 0 1.83 LULUS
ATR 3
ETR 80 A 80 A 85 A 90 A 60 C 80 A 5 0 1 0 0 1.33 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :NUR SYAHIRAH BINTI ZAKARIA

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 50 C 44 D 64 C 72 B 47 D 45 D 0 1 2 3 0 3.33 LULUS
OTR 1 55 C 49 D 67 B 75 B 52 C 51 C 0 2 3 1 0 2.83 LULUS
ATR 1
OTR 2 60 C 55 C 70 B 79 B 56 C 58 C 0 2 4 0 0 2.67 LULUS
ATR 2
OTR 3 65 B 60 C 72 B 82 A 61 C 64 C 1 2 3 0 0 2.33 LULUS
ATR 3
ETR 70 B 65 B 75 B 85 A 65 B 70 B 1 5 0 0 0 1.83 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :NURUL FARAZIYA BINTI RADUN

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 14 E 8 E 32 E 24 E 14 E 18 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
OTR 1 18 E 14 E 34 E 28 E 18 E 21 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 1
OTR 2 22 E 19 E 36 E 32 E 22 E 24 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 2
OTR 3 26 E 25 E 38 E 36 E 26 E 27 E 0 0 0 0 6 5.00 GAGAL
ATR 3
ETR 30 E 30 E 40 D 40 D 30 E 30 E 0 0 0 2 4 4.67 GAGAL

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :NURUL MARSHARIENA BINTI JOHARI

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 78 B 52 C 80 A 74 B 50 C 53 C 1 2 3 0 0 2.33 LULUS
OTR 1 80 A 59 C 83 A 77 B 58 C 60 C 2 1 3 0 0 2.17 LULUS
ATR 1
OTR 2 82 A 66 B 85 A 80 A 65 B 67 B 3 3 0 0 0 1.50 LULUS
ATR 2
OTR 3 83 A 73 B 88 A 82 A 73 B 73 B 3 3 0 0 0 1.50 LULUS
ATR 3
ETR 85 A 80 A 90 A 85 A 80 A 80 A 6 0 0 0 0 1.00 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :SITI ZULAZRIENNA BINTI ZAINAL

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 40 D 32 E 58 C 62 C 31 E 50 C 0 0 3 1 2 3.83 GAGAL
OTR 1 45 D 35 E 60 C 65 B 35 E 55 C 0 1 2 1 2 3.67 GAGAL
ATR 1
OTR 2 50 C 39 E 62 C 69 B 38 E 60 C 0 1 3 0 2 3.50 GAGAL
ATR 2
OTR 3 55 C 42 D 63 C 72 B 42 D 65 B 0 2 2 2 0 3.00 LULUS
ATR 3
ETR 60 C 45 D 65 B 75 B 45 D 70 B 0 3 1 2 0 2.83 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


Headcount
NAMA :WAN SITI NORZULAIKAH BINTI WAN AZMI

PENILAI BI K BI P BM K BM P MT SN PENCAPAIAN GP KEPUTU


AN M G M G M G M G M G M G A B C D E S SAN
TOV 56 C 44 D 72 B 70 B 50 C 45 D 0 2 2 2 0 3.00 LULUS
OTR 1 58 C 49 D 75 B 74 B 58 C 46 D 0 2 2 2 0 3.00 LULUS
ATR 1
OTR 2 61 C 55 C 79 B 78 B 65 B 48 D 0 3 2 1 0 2.67 LULUS
ATR 2
OTR 3 63 C 60 C 82 A 81 A 73 B 49 D 2 1 2 1 0 2.33 LULUS
ATR 3
ETR 65 B 65 B 85 A 85 A 80 A 50 C 3 2 1 0 0 1.67 LULUS

SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA


SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Analisis SWOT
KEKUATAN ANCAMAN
• Guru yang mengajar terdiri daripada • Murid tidak menyiapkan latihan yang
penanda kertas diberikan
• Guru yang berpengalaman • Tidak mengulangkaji pelajaran
• Guru yang komited terhadap prestasi • Murid tidak memberi fokus sewaktu guru
murid. mengajar, kurang serius
• Sokongan dan bantuan kewangan daripada • Kurang membaca dan cetek pengetahuan
Pengurusan FELDA. • Kurang kerjasama ibu bapa memantau
• Program SKOR A kerja sekolah anak-anak.
• Akses internet dan peralatan ICT • Murid mudah lupa apa yg. dipelajari.
mencukupi di sekolah dan kawasan FELDA • Pengaruh luar. (rakan, gajet, media sosial)
PELUANG KELEMAHAN
• AJK PIBG yang sentiasa boleh berikan • Pergantungan murid terhadap guru
kerjasama. • Guru tinggal jauh dari sekolah
• Semua murid tinggal berdekatan di • Akses internet di rumah tidak menyeluruh.
kawasan FELDA.
• Ganjaran FELDA jika capai target
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Tindakan
Calon UPSR
• Sedar akan harap keluarga dan sekolah.
• Menghargai setiap pengorbanan ibu bapa dan guru.
• Memasang niat untuk belajar dan berjaya
• Memberikan tumpuan 100% kelas dan menyiapkan tugasan
kelas atau di rumah yang diberikan.
• Menunaikan kewajipan kepada Allah agar beroleh
keberkatan ilmu.
• Menghormati ibu bapa dan guru.
• Bertanya kepada guru, rakan, ibu bapa jika tidak faham.
• Tidak membuang masa. Isi masa dengan mengulangkaji
pelajaran.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Tindakan
Ibu bapa
• Memberikan tumpuan dan perhatian kepada
anak sepenuhnya.
• Berikan dorongan dan galakan untuk berjaya.
• Memastikan anak menyiapkan tugasan yang
diberikan guru.
• Memastikan anak mempunyai jadual waktu
belajar di rumah sebagai ulangkaji.
• Memantau aktiviti anak di luar waktu sekolah.
• Mendoakan kejayaan anak.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Tindakan
Guru
• Guru memastikan PdPc menarik agar murid minat
untuk belajar.
• Memastikan murid menguasai kemahiran yang diajar
dalam PdPc.
• Memastikan latihan murid ditanda dan tindakan
pembetulan dibuat sekiranya salah.
• Menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan.
• Memberikan tips menjawab kepada murid.
• Memberikan dorongan, galakan dan tunjuk ajar.
• Prihatin terhadap prestasi dan kecenderungan murid.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Tindakan
Sekolah
• Menyediakan prasarana yang mencukupi kepada
semua murid.
• Memastikan kelas berada dalam keadaan yang
selamat dan kondusif untuk pembelajaran.
• Mengambil tahu prestasi semasa calon.
• Memastikan keperluan guru dan calon dipenuhi.
• Memberikan sokongan moral kepada calon.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA
Harapan Sekolah
Pihak sekolah amat memerlukan kerjasama
daripada guru-guru, ibu bapa, PIBG, komuniti
FELDA Batu 27 agar segala tindakan dan usaha
yang dijalankan dapat dilaksanakan seperti yang
dirancang.
Semoga segala usaha kita akan mendapat
keberkatan daripada Ilahi untuk terus mencapai
kecemerlangan demi melahirkan modal insan
yang gemilang.
SK LKTP BATU 27 l MAJU JAYA