You are on page 1of 34

Sprint

sneller lezen beter spellen
Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen, zoals dyslexie

Sprint overzicht • Eenvoudige leesknop “Sprinter” • Sprint heeft een eigen tekstverwerker • Sprint werkt ook direct in MS Word • SprintPDF werkt met digitale (school)boeken • “Sprinto”, Sprint op een stick • Sprint in de Praktijk • Prijzen • Vragen

Sprinter leesknop
• Selecteer tekst in willekeurig programma: internet, email… • Druk op de “Sprinter” leesknop. • Sprint leest de geselecteerde tekst voor.

Sprint tekstverwerker

Sprint tekstverwerker

Sprint werkbalk
Ondersteuning bij het lezen:
• Lees de gehele tekst of een deel ervan. • Navigeer en lees per woord, zin, paragraaf. • Klik enkel op wat je wil horen: klik en lees. • verklank een woord fonetisch of laat het “al spellend” horen • Toon de lettergrepen. • Maak een MP3 audio bestand.

Sprint werkbalk
Ondersteuning bij het schrijven:
• Auditieve feedback per letter, woord, zin. Ook in andere programma’s. • Toon de homofonen in de tekst. • Woordvoorspelling
- lijst bevat 25000 woorden - voorspelt huidig en volgend woord - werkt ook in andere programma’s

Sprint werkbalk
Ondersteuning bij het studeren:
Maak MP3 van een cursus, samenvatting Markeer tekst en maak een samenvatting

Sprint in MS Word

Sprint in Microsoft Word

• De werkbalk van Sprint is toegevoegd aan Word. • Men kan blijven werken in Word, geen omzetting nodig. • Spellingcontrole van Word gebruiken. • Andere bestaande software voor Word kan gebruikt worden: vb woordenboeken • Woordvoorspelling van Sprint werkt ook in Word. • Direct documenten inscannen in Word (OmniPage) en laten voorlezen met Sprint.

Sprint PDF

PDF-bestand
- extensie: “.pdf ” - Portable Document Format - internationale standaard: al heel veel zaken beschikbaar in PDF-formaat - digitale boeken (internet), cursussen, digitale handleidingen, werkboeken… - enkel: uitwisselen via internet, bekijken, sóms ook uitprinten, maar je kan er vaak vb. niets uit kopiëren of plakken - voordeel: lay-out blijft bewaard

Wat is Sprint PDF?

- Module vanaf Sprint versie 1.7.1.5 (update) - Met Sprint PDF laat je digitale documenten (handboeken, cursussen, leesboeken) voorlezen - Met Sprint PDF kan je digitale werkblaadjes invullen en je antwoorden uitprinten - Digitale Word-documenten omzetten naar PDF met de PDF-printer - Als een schoolboek digitaal beschikbaar is, wordt inscannen overbodig …

Hoe laat ik een PDF- document voorlezen met Sprint PDF? : - Open PDF document - Lees tekst volledig - Lees vanaf huidige pagina - Lees vorige, huidige of volgende - Klik en lees - Ook voorlezen in andere talen

Hoe blader ik door het PDFdocument?
- gebruik de bladerfunctie in de werkbalk - Ga naar volgende bladzijde - Ga naar vorige bladzijde - Ga naar het einde van het document - Ga naar het begin van het document

Hoe kan ik in- en uitzoomen?
: - gebruik de zoomfunctie - toon volledige pagina - pas breedte pagina aan venster aan - maak document kleiner - Maak document groter

Hoe vul ik een werkblaadje in?
- gebruik de schrijffunctie - klik op de stiftknop - klik op de plaats waar je wil typen - typ je antwoord in - wijzig lettertype, kleur, grootte,… - beluister je antwoord met de klik- en leesknop - print het werkblaadje uit

PDF-document bewerken voor een optimaal leesresultaat: - 4 knoppen: - negeerknop - volgordeknop - alternatieve tekstknop - figuurknop

“Sprinto”
• Sprint op memorystick • installeert Sprint in het werkgeheugen van gelijk welke computer • grootte: 1GB, meer dan 600 MB over om doc, pdf, MP3 op te slaan • voorkeursinstellingen worden meegenomen met de stick • Je hebt Sprint altijd bij.

Sprint
In de praktijk

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Basisonderwijs Lezen en invullen van (werk)boekjes in MS Word

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Basisonderwijs Dictees maken - leerlingen kunnen sommige fouten horen en verbeteren - leesbaar schrijven m.b.v. de computer Opstel schrijven - opvallend is dat de laatste versie erg verschilt van de eerste

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Basisonderwijs en Secundair onderwijs • gebruik van het programma “Overhoor” (www.efkasoft.com), gecombineerd met Sprint: hiermee kan je bijvoorbeeld:  Woorden uit het hoofd leren, met de correcte Franse, Engelse, Duitse uitspraak erbij  Via woorddictees spelling trainen  Oefenen op - d/ -t  De tafels van vermenigvuldiging inoefenen  enz…

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Basisonderwijs en Secundair onderwijs • Met de Sprinter leesknop kan je uitleg en teksten van het internet laten voorlezen • Met de Woordvoorspeller Skippy kan je bijvoorbeeld mailtjes of verhandelingen schrijven in het Frans en daarbij de Franse woordenlijst gebruiken • Met de klik- en leesknop kan je snel de uitspraak of schrijfwijze van een moeilijk woord beluisteren of controleren. • door de volledige tekst of zin nog eens te laten nalezen hoor je of zinsbouw en spelling OK zijn • tip: gebruik homofonenlijst: haan- gaan, haat- gaat

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Secundair onderwijs Middenschool Keerbergen
www.vrijebasisschooldestelbergen.be - sprint@vrijebasisschooldestelbergen.be

Dirk Callebaut, remedial teacher Examenvragen op MP3- spelers

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Hoger onderwijs
BSH Gent, Stalhof 6 9000 Gent, 09/264-72-66 Charlotte De Lange - www.bsh-gent.be

Via BSH kunnen studenten demo-cd’s verkrijgen, en/of een pakket aankopen, huren of leasen. Momenteel wordt onderzocht of de cursussen in PDF formaat ter beschikking kunnen gesteld worden.
- een heel aantal cursussen zijn reeds in PDF beschikbaar - dit is echter nog niet georganiseerd

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Hoger onderwijs Veerle is 23 en zit in het eerste jaar “ortho” bachelor:
“Ik heb een ernstige vorm van dyslexie. Een probleem dat ik reeds in mijn hele schoolloopbaan (en in mijn dagelijks leven) meedraag. Ik heb zeer lang weerstand gehad tegen elke vorm van hulpmiddelen, omdat ik mijn resultaten wou halen zoals ieder andere student.” “Na de beroepsopleiding ben ik er in geslaagd de opleiding psychiatrische verpleegkunde af te werken. Toch was mijn ideaal een A1-opleiding te kunnen afwerken.” “Vanaf de opleiding verpleegkunde werd het me duidelijk dat ik op dit niveau en in de omgang van het dagelijks leven niet meer zonder technische hulpmiddelen zou kunnen.”

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Hoger onderwijs
“Het is vooral bij de veelvuldige schriftelijke opdrachten in mijn opleiding, het lezen van artikels en het maken van mijn examens waarvoor ik Sprint gebruik. Via het BSH kreeg ik faciliteiten om mijn examens te maken. Sprint gebruiken is één van deze faciliteiten.”

Auditieve controle bij het schrijven
- Klinkt de zin goed? - Heb ik de juiste woorden gebruikt? - Klopt de zinsbouw? - Maak ik de juiste overgang van gesproken naar een geschreven taal? - Klopt de zin grammaticaal? “Via Sprint controleer ik of de zin die ik in mijn gedachten heb werkelijk op mijn PC verschijnt.”

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Hoger onderwijs Lezen van artikels
“Met ondersteuning van Sprint heb ik niet meer tijd nodig dan een doorsnee student en weet ik dat het juist is wat ik lees.”

Maken van examens
“Voor examens met multiple choice is het noodzakelijk de kleine nuances in de antwoorden auditief te kunnen onderscheiden. Dit kan ik onmogelijk visueel. Examens zijn niet evident want met stress en hoge druk (kenmerkend voor examenperiode) wordt de dyslexie nog extra in de hand gewerkt. Schriftelijke weergaven worden voor leerkrachten onleesbaar en zeer onduidelijk waardoor vaak veel punten verloren gaan. Vermits ik de examens nu op PC kan doen worden mijn antwoorden duidelijker en leesbaarder voor de leerkracht.”

Voorbeelden van Sprint in de praktijk
Hoger onderwijs Sprint kritisch bekeken door Veerle:
“Sprint vraagt zoals de meeste andere technische programma’s een inwerkingsperiode waardoor het momenteel nog wat extra tijd voor me vraagt.” “De (onmiddellijke) omgeving moet er vaak aan wennen. (geluidshinder, monotoon, ….). Wanneer ik met andere studenten in éénzelfde ruimte ben kan het gebruik van Sprint niet zonder koptelefoon.” “Cursussen zijn niet altijd Sprint-vriendelijk. Bij deze wil ik een oproep doen aan alle profs om hun cursussen uit te werken in Word of PDF zodat Sprint het kan lezen.”

Sprint
Demo CD

Sprint demo en gebruiksfiches
Demo CD van Sprint Plus maar enkel met de talen Nederlands en Frans! Installeren kan op verschillende computers. Demo loopt 2 maanden na installatie. Gebruiksfiches:
- Hoe kan ik in Sprint gebruik maken van digitale boeken? - Hoe kan ik in Sprint digitale boeken bewerken? - Hoe kan ik met Sprint teksten inscannen en laten voorlezen? - Hoe kan ik met Sprint invulblaadjes gebruiken? - Ik wil niet alles laten voorlezen maar enkel af en toe een woord of een zin. - Hoe kan ik met Sprint teksten op Internet lezen? - Hoe kan ik teksten markeren en samenvatten? - Hoe kan ik MP3 bestanden maken van mijn teksten? - Hoe kan Sprint helpen bij het schrijven? - Hoe kan ik met Sprint teksten laten voorlezen?

Sprint prijzen

Zijn e nog ag ?