You are on page 1of 5

PENUBUHAN PDK

DISEDIAKAN OLEH: SHAIERA, LIEN, ZAIHANIS DAN FATIN

SYARAT-SYARAT PENUBUHAN

Membuat permohonan/merujuk Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan tempat tinggal.

PROSEDUR PENUBUHAN PDK

Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) menerima permohonan menubuhkan pdk daripada ibubapa oku/komuniti/pemimpin tempatan melalui surat, faks, telefon atau datang sendiri ke pejabat kebajikan masyarakat daerah

PKMD mengenalpasti kawasan yang mempunyai oku yang ramai iaitu melebihi daripada 7 orang melalui rekod pendaftaran oku di pejabat kebajikan masyarakat/hospital/jabatan kesihatan/penghulu mukim/lain-lain sumber.

PKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termasuk ibu bapa OKU dan pemimpin tempatan.

PKMD akan menerangkan mengenai konsep program PDK dan cara perlaksanaannya. Komuniti diminta berbincang dan memberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan.

PKMD mendapatkan maklum balas daripada komuniti. Sekiranya komuniti bersetuju, ahli jawatankuasa pdk akan dibentuk seperti:- I) ibu bapa oku Ii) komuniti setempat Iii) pemimpin tempatan Iv) wakil jabatan kesihatan V) wakil jabatan pendidikan khas Vi) wakil pertubuhan sukarela kebajikan/agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan Syarat perlantikan dsbnya sila rujuk garis panduan pengurusan PDK.

AJK PDK mengenalpasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis pdk dan membuka akaun pdk

Maklumat lanjut berkaitan premis pdk sila rujuk garis. Jkmm akan memproses permohonan daripada jkm negeri. Kelulusan diberi berdasarkan kedudukan kewangan pada tahun memohon.

Jkmm pkmn pkmd