You are on page 1of 10

STRUKTUR

JAWATANKUASA
PERLANTIKAN/PEMILIHAN AJK
• Perlantikan jawatankuasa sesuatu pertubuhan adalah
berbeza antara satu sama lain
• Perbezaan ini bergantung kepada perlembagaan pertubuhan
berkenaan.
• Terdapat 2 cara perlantikan jawatankuasa:-
• Dipilih dalam mesyuarat agung
• Dilantik dengan kuasa pihak tertentu
PEMILIHAN DI PERINGKAT MESYUARAT
AGUNG
• Semua ahli berhak menjadi calon, membuat pengundian & memilih
sesiapa daripada kalangan ahli untuk menjadi AJK
• Pencalonan, Pemilihan & Perlantikan dilakukan dalam sesuatu mesyuarat
agung
• Antara jawatan yang dipertandingkan ialah
• Pengerusi
• Naib Pengerusi
• Setiausaha
• Bendahari
• Jawatankuasa Kerja
STRUKTUR CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA
Pengetua (Penaung)

Guru (Penasihat)

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha Bendahari

Jawatankuasa kerja
BIDANG TUGAS AJK
PERANAN PENAUNG

Disandang oleh GB/pengetua sekolah

Membuat pemantaun secara keseluruhan mengenai


pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah
persatuan supaya selaras dengan peraturan persatuan
dan undang-undang KPM
PERANAN GURU PENASIHAT

Memberi panduan, nasihat,


Disandang oleh bimbingan dan sebagainya
Penolong Kanan Merupakan tugas rasmi kepada jawatankuasa dalam
Kokurikulum (PKKK) dan wajib dilaksanakan
aspek pentadbiran dan
melaksanakan aktiviti

Menghadiri dan memberi


Menjadi pengantara antara Berperanan aktif memberi
nasihat dalam mesyuarat
pentadbir sekolah dengan tunjuk ajr dan latihan
agung dan mesyuarat
murid kepada ahli
jawatankuasa
PERANAN PENGERUSI
Mengurus & Melaksanakan
mentadbir keputusan mesyuarat
pertubuhan mengikut agung & mesyuarat
perlembagaan jawatankuasa kecil

Merancang,
Mempengerusikan melaksana dan
mesyuarat menyelia aktiviti
pertubuhan
PERANAN SETIAUSAHA
Bertanggungjawab
Menyimpan
dalam urusan surat
pendaftaran keahlian
menyurat

Menjemput dan Bekerjasama dengan


mengedar surat pengerusi bagi
pangilan semua jenis mentadbir dan
mesyuarat mengurus pertubuhan
PERANAN BENDAHARI

Memungut yuran Memungut dan


Menyimpan rekod
dan menyimpan menyimpan
dan stok harta
penyata penyata keluar
pertubuhan
pemungutan yuran masuk wang

Mengurus dan
Menyimpan dan
mentadbir
menyiapkan
pembelian dan
penyata kira-kira
kewangan