You are on page 1of 32

“Hula Who”

Tukuyin ang mga manlalakbay at


bansang nadiskubre

Henry the Navigator


Aprika
Ferdinand Magellan
Philippines
Bartolomeu Dias
Aprika
Cape of Good Hope
Sasama ka ba !
Sitwasyon : Nabubuhay ka noong 1430. Nakatayo ka sa isa sa
daungan sa Portugal at ikaw ay malalim na nakatitig sa
malawak ng Atlantic Ocean. Ikaw, tulad sa nasabing panahon
ay walang ideya kung ano ang makikita sa ibayo ng dagat.
Ngayon ay nagkaroon ka ng pagkakataon malaman dahil
nahilingan kang sumama sa isang ekspedisyon. Narinig mo ang
mga nakakatakot na kwento tungkol sa Sea monster at sa mga
malalaking alon sa gawi ng Kanlurang Africa na lubhang
mapanganib at wala pang barkong bumabalik kapag napadaan
dito. Narinig mo rin ang maaaring matamo sa panggagalugad
ng bagong lupain. Sumigaw na ang Kapitan na "SAKAY NA,
AALIS NA TAYO". Kailangan mo ng magdesisyon. Sasama ka
ba? Bakit?
YUNIT 3: ANG PAG-USBONG NG MAKABAGONG
DAIGDIG: ANG TRANSPORMASYON TUNGO SA
PAGBUO NG PANDAIGDIGANG KAMALAYAN

ARALIN 2: PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN


NG EUROPE

• PANGUNAHING TANONG: Paano


nakaimpluwensiya ang pag-usbong ng
makabagong daigdig sa transpormasyon sa
makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon
sa daigdig tungo sa pagbuo ng pandaigdigang
kamalayan?
Paksa: Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin

A. Mananakop
a.Portuguese
b.Espanol
c. French
d. Dutch
e. English
B. Kahalagahan ng mga Paglalayag at Pagtuklas ng
mga Lupain
C. Epekto ng Unang Yugto ng Kolonisasyon
Mananakop
Portugal
Espanya
Inglatera
Pransiya (France)
Neatherlands/ Holland
Kahalagahan ng mga Paglalayag at
pagtuklas ng mga lupain
Epekto
• Natuklasan ang mga lugar na hindi pa
nagagalugad
• Interes sa mga makabagong pamamaraan at
teknolohiya sa heograpiya
• Suliranin sa kasarinlan
• Nagkaroon ng pagbabago sa ecosystem
Sa kasalukuyang panahon, katanggap-
tanggap bang manakop pa rin ang
mga makapangyarihang bansa?
Bakit?
Panuto: Piliin ang pinaka tamang sagot at isulat ang titik nito
sa patlang.

_____1. Ito ay ang pagtatatag ng permanenteng paninirahan sa


mga dayuhang lupain.
a. Imperyalisim b. Kolonyalismo c. Nasyonalismo d.
Terorismo

_____2. Ito ang kahalagahan ng instrumentong Astrolabe.


a. Instrumentong gabay sa tamang direksyon.
b. Instrumentong panukat sa mga anggulo ng
kinalalagyan ng mga
bituin at araw.
c. Isang mapang nagpapakita sa latitude at longhitude
ng mga lugar.
d. Isang instrumentong sumusukat sa taas ng araw o
bituin.
_____3. Ito ang mga naging dahilan ng
pagkamatay ng malaking bilang ng populasyon
sa daigdig.
a. Kalamidad
b. Digmaan
c. Sakit na dala ng Europeo
d. Masamang simoy ng hangin
_____4. Ito ay mga magagandang epekto ng imperyalismo at
kolonyalismo maliban sa _______.
a. Lumawak ang heograpiya
b. Lumawak ang kalakalan
c. Tumaas ang kalakalan ng alipin
d. Nakilala ang iba’t ibang produkto

_____5. Ang Portugal ay mas nakilala dahil sila ay _______.


a. Nanguna sa kalkalan
b. May mahabang baybayin
c. May kaalamang pandagat
d. Unang bansang pumalaot sa kolonisasyon
Takdang Aralin
1. Ano-ano ang dahilan ng Rebolusyong
Siyentipiko, Enlightenment, at Industriyal?
2. Sino-sino ang mga indibidwal na nanguna sa
bawat panahon?
3. Ano-ano ang naging epekto ng bawat
panahon sa paglawak ng kapangyarihan ng
Europe?
4. Bakit naganap ang Rebolusyong Industriyal
sa Great Britain?