P. Kesihatan (mulut)

Program kesihatan sekolah (pke3104

)

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

Program Kesihatan Mulut

Program kesihatan sekolah (pke3104)

Konsep Dan Matlamat Program Pergigian

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

“ Perkhidmatan kepakaran pergigian yang disediakan di negeri adalah dalam bidang bedah mulut, ortodontik(struktur gigi), periodontik(gusi), pergigian pediatrik (kanakkanak) dan pergigian masyarakat. Kes-kes yang telah dikenalpasti hasil dari program saringan dan pengesanan awal pra-kanser dan kanser mulut yang memerlukan rawatan lanjut dirujuk kepada pakar bedah mulut di hospital untuk rawatan selanjutnya. ………….”
(dipetik daripada artikel Perkhidmatan Pergigian dalam laman web : http://jknsabah.moh.gov.my/modules/xt_conteudo/index.php?id=26

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

 


Pengenalan


Perkhidmatan Pergigian merupakan satu program dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Perkhidmatan Pergigian Kerajaan bermula pada dasarnya sebagai Perkhidmatan Pergigian Sekolah yang menyediakan rawatan pergigian asas untuk murid-murid sekolah. Perkhidmatan ini telah berkembang dan dasarnya telah diperluaskan untuk semua kumpulan masyarakat terutama sekali mereka yang berpendapatan rendah. Pergigian Kesihatan Pergigian di negeri diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Pergigian ) dan Pegawai Pergigian Kanan yang mengetuai daerahdaerah.

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal


Perkhidmatan pergigian sekolah

Melalui Perkhidmatan Pergigian Sekolah setiap murid sekolah mendapat penjagaan kesihatan pergigian secara komprehensif dan sistematik. Tujuannya adalah untuk memastikan muridmurid sekolah mempunyai tahap kesihatan pergigian yang baik. Setiap murid akan diperiksa dan hanya mereka yang ada kebenaran akan diberi rawatan.

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

Matlamat

Perkhidmatan Pergigian yang diberikan merangkumi kesemua aspek penggalakan kesihatan pergigian, rawatan dan pemulihan. Mempertingkatkan tahap kesedaran dan taraf kesihatan pergigian individu dan masyarakat ke tahap kesedaran dan taraf kesihatan pergigian individu dan masyarakat ke tahap optimum. Aktiviti penggalakan kesihatan pergigian meliputi pendidikan kesihatan pergigian, pameran, kempen, pencegahan klinikal dan pemfloridaan bekalan air minum.

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

 

Bagaimana Perkhidmatan Ini Dijalankan? Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Sekolah disampaikan melalui:

Klinik Pergigian Sekolah

Klinik-klinik pergigian sekolah terletak dalam bilik khas di sekolah-sekolah rendah atau menengah tajaan kerajaan yang terpilih.

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

Pasukan Pergigian Bergerak

Pasukan ini memberikan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada murid-murid sekolah, termasuk yang tinggal di kawasan pedalaman. Klinik pergigian sementara diadakan di tempat yang sesuai di sekolah, menggunakan peralatan mudah alih.

Klinik Pergigian Bergerak

Merupakan sebuah kenderaan yang diubah suai serta dilengkapi dengan kerusi dan peralatan pergigian. Klinik ini memberikan perkhidmatan kepada murid-murid di sekolahsekolah yang mempunyai ruang terhad.

Murid-murid sekolah masih merupakan fokus utama bagi perkhidmatan pergigian di negeri.
Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

Objektif utama kesihatan pergigian sekolah ialah untuk ; - memberi kesedaran mengenai kesihatan pergigian - menanamkan sikap penjagaan mulut dikalangan murid-murid sekolah. Aktiviti yang dijalankan termasuk ceramah pergigian, latihan memberus gigi, “role play” dan pameran pergigian.

Untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia melalui perkhidmatan pergigian penggalakkan, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta memberi perhatian khas kepada kumpulan kurang bernasib baik supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekal suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

 

STRATEGI WAWASAN 2012, BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN, SABAH JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH.

 

1. Meningkatkan aktiviti pencegahan. 2. Memberi tumpuan kepada golongan kanakkanak pra-sekolah dan sekolah rendah serta ibubapa.
Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

3. Meningkatkan promosi kesihatan mulut.

4. Mengujudkan tenaga kerja yang professional.

5. Sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.

6. Meningkatkan perkembangan tenaga kerja terutamanya dikalangan Pegawai Pergigian.

7. Menambahkan bilangan kemudahan pergigian.

Rujukan :

Adela K.M, Cassandra P.E, Esther Eusan Subal

http://jknsabah.moh.gov.my/modules/xt_conteudo/inde  http://jknsabah.moh.gov.my/modules/xt_conteudo/inde  http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/kes ihatan_pergigian_content.jsp? lang=gigi&storyid=1203067064207&storym aster=1203067064207

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful