You are on page 1of 29

Bd. Regina Elisabeta nr.

29-31, Sector 5

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 este o instituţie publică cu
personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aplică, la nivelul comunitatii locale
a sectorului 5, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în
dificultate.

Parchetul General. Pornind din centru cu Bdul Regina Elisabeta pe care este amplasat sediul Consiliului Local Sector 5/Primariei sector 5. cum ar fi: Presedintia Romaniei.cartiere in care veniturile populatiei sunt destul de modeste. De asemenea. sectorul 5 se invecineaza cu sectoarele: 3. precum si cel mai vechi monument de istorie atestat documentar “Biserica Mihai Voda”. Zabrautiului. Palatul Parlamentului. PREZENTARE GENERALĂ A SECTORUI 5 Sectorul 5 este situat in partea de Sud a Capitalei avand o suprafata de 2. 4 si 6. . unele de interes local cum este Primaria Municipiului Bucuresti. Ghencea . fiind mentionate aici: Ferentari.947 ha. cum ar fi: Regina Elisabeta. Ministerul Justitiei. Politiei Locale si al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Pe teritoriul sectorului 5 sunt amplasate o serie de institutii de interes national. Splaiul Independentei si Splaiul Unirii. Ministerul de Finante. Sectorul 5 este strabatut de largi bulevarde. pe lânga marile bulevarde sunt si cartiere marginase. Ministerul de Interne.

Soseaua Salaj. aceasta zona s-a extins si dezvoltat in mai multe etape. Populatia din aceste zone a fost si este alcatuita din persoane de etnie roma si de etnie romana. atunci libere au fost construite actualele zone de strazi cu locuinte individuale ( case cu curte ). dupa cum urmeaza: Soseaua Giurgiului. este delimitata geografic de cateva artere de circulatie importante. PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA A ZONEI FERENTARI Zona Ferentari ca parte integranta a comunitatii locale sector 5. Pe aceste terenuri. Din perspectiva istorica. Calea Rahovei si Prelungirea Ferentari. beneficiind de efectele unor reforme sociale din epoca sau unele persoane in calitate de luptatori in Primul Razboi Mondial sunt improprietariti cu terenuri la marginea orasului Bucuresti. intr-un procent relativ egal . din care trei sunt de referinta si anume: a) In perioada interbelica cand o parte din populatia Bucurestiului.

sau casatoriti si fara copii dar cu statut de muncitor intr-o unitate ce apartinea de o anumita ramura industriala. Acest tip de locuinta era destinat pentru o rezidenta individuala si numai in exceptii pentru maxim 2 persoane. .b) Perioada anilor 1970 -1980. obligatoriu tineri necasatoriti. doar pentru tinerii muncitori au fost concepute si ulterior construite tipuri de locuinte cu anumite caracteristici de care acestia sa se foloseasca pentru o perioada limitata de timp. ( camine de nefamilisti. apartamente cu grad de confort inferior etc ). cand in cadrul unui proces mai amplu de sustinere si accelerare a industrializarii economiei.

In acel context si sub presiunea unor mitinguri si greve este elaborat un nou cadru legislativ pentru mai multe masuri de tip reparator printre care unele vizau si fondul locativ. treptat modelul acesta de locuinta isi pierde utilitatea economica si sociala pentru care a fost conceputa initial. constiente fiind ca nu vor mai avea beneficiile generatiilor anterioare in sensul de a accede la un alt tip de locuinta cu mai mult spatiu si grad sporit de confort. au initiat demersuri pentru achizitionarea lor. au acceptat o perioada statutul de chirias si ulterior cand legislatia a permis cumpararea acestora. In perioada anilor 1990. generate de Revolutia Romana din anul 1989 .1994 in societate se acutizeaza criza de locuinte.c) Pe fondul transformarilor structurale socioeconomice si politice. . pe fondul stoparii construirii acestora. Din aceasta perspectiva toate persoanele care se aflau in locuintele mai sus mentionate.

b) Locuitorii acestor zone se confrunta cu probleme numeroase. Apartamentele sunt in proprietatea primariei sau in proprietatea privata. pe mai multe dimensiuni: supra- aglomerare. rate ridicate ale abandonului scolar. absenteism scolar in randul copiilor. lipsa sau accesul redus la infrastructura. conditii proaste de locuire. . construite inainte de 1990 pentru muncitorii din fostele intreprinderi socialiste. pozitii marginale si vulnerabile pe piata muncii. care au in comun urmatoarele caracteristici : a) Blocuri de locuinte de proasta calitate. Zona poate include un singur bloc sau un grup de doua sau mai multe blocuri. educatie formala scazuta sau deloc in randul adultilor. lipsa sau venituri reduse. parasire timpurie a scolii.Astfel in zona Ferentari intalnim mai multe cartiere de tip ghetou cu blocuri. foste camine de nefamilisti sau blocuri cu apartamente cu confort redus.

Cartierul 6. Aleea Stogu. . Str. 90% populatie etnie roma. 7 3 blocuri. 2087 locuinte. 70% apartamente. populatie etnie 90% populatie roma. 444 8368 locuitori. 70% locuinte. 8692 locuitori. 2. 1 Aleea Livezilor. Str. 31 blocuri. roma. Zabrauti. 90% populatie de populatie etnie etnie roma. etnie roma. bloc . 1650 locuitori. 3. Recas. 2320 locuitori. 2173 locuinte. locuitori. 1440 locuitori. Intr. 50% populatie etnie roma. 3 blocuri. Str. 464 locuinte. 333 blocuri. 4. Pucheni. 240 apartamente. 100 31 blocuri. Aceste cartiere/strazi sunt : 5. Cartierul Iacob Andrei. 1.

Problema specifica: locuintele sunt costruite ilegal pe spatiul public. una linga alta. b) Problemele locuitorilor: lipsa infrastructurii. rate ridicate ale abandonului scolar in randul copiilor. conditii de locuire mizerabile. in principal. . cu foarte putin spatiu intre ele. pe un teren viran aflat langa o cale ferata industriala dezafectata unde 80 de locuitori traiesc in 17 locuinte improvizate. ce se caracterizeaza prin urmatoarele: a) Se afla langa un cartier periferic. 100% populatie etnie roma. cocioabe/adaposturi improvizate.De asemenea in zona Ferentari intalnim si o zona de tip mahala cu locuinte improvizate . Locuintele sunt de foarte proasta calitate fiind. saracie extrema. Locuintele sunt amplasate haotic. care s-au extins dupa 1990 cu comunitati foarte sarace. educatie formala scazuta sau deloc in randul adultilor. O asemenea situatie a fost identificata in zona Ferentari.

in proportie de 90% de etnie roma. . a structurilor sale social-culturale si economice. a proiectat formularele de inregistrare si instructiunile de completare a acestora.368 de locuitori din Aleea Livezilor. locuiau in 2. cei 8. s-a realizat un recensamânt social intr-o zona reprezentativa a cartierului Ferentari si anume Aleea Livezilor. DGASPC Sector 5 a elaborat proiectul general de organizare a recensamântului social. precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei. metodologia de inregistrare si de prelucrare a datelor culese. RECENSAMANTUL SOCIAL INITIAT SI DESFASURAT LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 Având in vedere problematica sociala complexa identificata prin serviciile de specialitate din cadrul administratiei publice locale. Pentru culegerea de date care sa stea la baza dezvoltarii/imbunatatirii serviciilor sociale oferite rezidentilor din zona Ferentari. atât prin indicatori calitativi. in vederea cunoasterii cat mai exacte a numarului populatiei. cât si prin indicatori statistici. la nivelul DGASPC Sector 5 s-a relevat nevoia unei cunoasteri directe a realitatii sociale. Din datele cunoscute anterior.087 de apartamente distribuite in 31 de blocuri.

organizati in 15 echipe a aplicat in teren chestionarul elaborat.Astfel. in perioada februarie – martie 2014. Actiunea de strângere a datelor s-a desfasurat in 31 de blocuri din zona Aleea Livezilor. un numar de 30 de asistenti sociali. . in sprijinul carora institutia noastra a intervenit imediat. dar a si identificat punctual cazuri sociale la limita.

. .numarul populatiei care locuieste efectiv in Aleea Livezilor.structura demografica a acestei populatii (s-a evaluat numarul si structura generatiilor care convietuiesc in cadrul familiei.date despre starea de sanatate a acestei populatii.date despre conditiile de locuit ale acestei populatii.structura socio-economica a acestei populatii.structura ocupationala a acestei populatii. .date asupra veniturile. .structura familiilor dupa numarul de copii aflati in intretinere.Dupa prelucrarea datelor strânse in urma efectuarii acestui recensamânt social s-au obtinut date statistice privind: . s-a evaluat . . . s-a urmarit evolutia numarului de gospodarii de persoane singure sau de familii monoparentale). .

iar 21 de persoane locuiesc fara forme legale. Bl. pentru 2 blocuri situate in Aleea Livezilor reprezentative pentru intreaga zona defavorizata.Date statistice in urma recensamântului. toate cele 100 de apartamente.27 – da. un numar de 231 sunt proprietari. 250 231 200 150 100 50 2 21 0 Proprietari Chirisi Persoane care locuiesc fara forme legale . 2 persoane locuiesc in calitate de chirias. Date despre imobile:  an constructie 1970  material constructie beton armat  reabilitat termic Bl.  sistem incalzire sistem centralizat RADET  alimentare cu apa potabila existenta  alimentare cu curent electric existenta In ceea ce priveste forma de proprietate.5 – nu. se afla in proprietate privata. cu 2 sau 3 camere. Din cele 236 de persoane care locuiesc in aceste blocuri.

5 si Bl.Pe grupe de vârsta. cele 236 de persoane care locuiesc in Bl.27 se impart astfel: Grupa de vârsta Nr. persoane 0 – 6 ani 8 7 – 18 ani 29 19 – 63 ani 167 Peste 63 de ani 32 Total 236 .

persoane Salariat cu carte de munca 94 Salariat fara carte de munca 16 (lucrator ocazional) Somer 4 Persoana fara loc de munca 18 Elev/student 37 Prescolar 8 Pensionar 57 Persoana fizica autorizata 2 Total 236 .In ceea ce priveste statutul ocupational au fost identificate urmatoarele categorii: Categorie ocupationala Nr.

pers. persoane Boli cardio-vasculare 30 HIV/SIDA . 129 persoane de un venit de peste 500 de lei. 0 0 .500 lei Peste 500 Nu lei raspund Referitor la starea de sanatate.TBC 1 Hepatita 3 Cancer 1 Alte boli 105 Sanatos clinic 96 . 77 de persoane dispun lunar de un venit situate intre 0 si 500 de lei. Din punct de vedere al veniturilor. Venituri lunare 150 100 50 Nr. datele strânse au relevat urmatoarele categorii: Categorie Nr. iar 30 de persoane au refuzat sa-si declare venitul realizat.

locuri de munca. Având in vedere faptul ca aceste nevoi sociale sunt comune intregii zone defavorizate din cartierul Ferentari. dar nu numai. se confrunta cu nevoi ce tinând de domeniul social. C) protectia persoanei cu dizabilitati. a evidentiat faptul ca persoanele care locuiesc in Aleea Livezilor. B) protectia familiei si persoanei adulte. igienizarea zonei.In concluzie prelucrarea calitativa a informatiilor obtinute in urma recensamântului social. burse sociale. . locuinte sociale. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 isi desfasoara activitatea si deruleaza programe de sprijin in cele 3 mari directii de asistenta/protectie sociala si combatere a marginalizarii sociale: A) protectia copilului. respectiv: ajutoare financiare pentru medicamente si alimente. zona reprezentativa a cartierului Ferentari.

din care 37 de copii sunt din zona Ferentari . IV/ alte persoane sau familii. .A) PROTECTIA COPILULUI: Serviciul Plasamente de Tip Familial realizeaza instituirea masurii de protectie speciala plasament la familia extinsa/rude pina la gr. Serviciul Asistenta Maternala asigura instituirea masurii de protectie speciala plasament la asistenti maternali profesionisti i angajati ai DGASPC Sector 5. In prezent 92 de copii din aceasta zona beneficiaza de masura de protectie speciala plasament de tip familial . Numar de beneficiari in cadru serviciului : 125 copii aflati la 103 asistenti maternali profesionisti.

• Ansamblul Rezidential de Tip Familial “Sfantul Nicolae”. . si anume: • Ansamblul Rezidential de Tip Familial “Sfanta Maria”.Maria “ • Complexul de servicii pentru protectia copilului-apartamente sociale de tip familial .Serviciul Protectie de Tip Rezidential coordoneaza metodologic activitatea apartamentelor sociale si a centrelor de plasament aflate in subordinea Directiei generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Sector 5.. Numar de beneficiari in regim rezidential: 82 copii/tineri aflati cu masura de protectie speciala din care un numar de 31 de copii sunt din cartierul Ferentari. • Centrul de Plasament “Sfanta Ana”. • Centrul Rezidential pentru Copii cu Dizabilitati .. Sf.

găzduire. pe o perioadă determinată. reabilitare. îngrijire. Centrul de Tip Rezidential pentru Copiii cu Dizabilitati cu o capacitate de 30 locuri asigura accesul copiilor cu dizabilitati.  Beneficiari aflati in evidenta centrului : 20 copii si tineri . educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale a acestora.

45 copii si tineri. Numar de beneficiari ai Centrului de Primire in regim de Urgenta “Ciresarii II” . . copiii parasiti in unitatile sanitare de pe raza sectorului 5. din care un numar de 17 copii apartin acestei zone.Serviciul Primire in Regim de Urgenta realizeaza consiliere psihologica/sociala acordata copiilor abuzati/ neglijati/ exploatati/lipsiti de supraveghere sau de adapost si instituie masuri de protectie speciala pentru copiii abuzati/neglijati/ exploatati/lipsiti de supraveghere sau de adapost.

identificand cauzele care au condus la aparitia evenimentelor respective. a riscurilor la care este expus copilul in situatia frecventarii mediului stradal. din care un numar de 37 de copii sunt din zona.Serviciul de Interventie pentru Copiii Strazii realizeaza informarea comunitatii cu privire la serviciile pe care le ofera si serviciile existente pentru copiii strazii contribuind la responsabilizarea si constientizarea importantei mediului familial. Numar de beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii: 50 beneficiari . .

Serviciul Prevenire Abandon. Centrul de zi “M.Serviciul Prevenire Abandon. din care un numar de 112 copii provin din zona Ferentari. Calinescu”. Copil si Familie coordoneaza metodologic urmatoarele servicii de zi: Centrul de zi “G. De serviciile sociale oferite de acestea beneficiind un numar de 184 copii. Copil si Familie ofera asistenta de specialitate si suport femei/tinere gravide/lauze cu risc de abandon care nu dispun de sustinerea familiei largite. Maria” . . copiilor şi părinţilor cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor. Sadoveanu”. Ana” si Centrul de zi “Sf. Centrul de zi “Sf.

mai multe oportunitati de angajare pentru tine” derulat in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti .De asemenea. in cartierul Ferentari au fost deschide doua centre de educatie timpurie cu un numar total de 120 locuri . Beneficiarii acestora sunt in exclusivitate copiii din cartierul Ferentari. . in cadrul Proiectului “Mai multe centre de ingrijire pentru copilul tau.

. pentru a preveni abandonul scolar si institutional sunt oferite prestatii financiare exceptionale pentru un numar de 416 copii. din care un numar de 123 copii provin din cartierul Ferentari.Totodata.

aflate în risc de marginalizare sociala sau defavorizate socio-economic. inclusiv pentru persoanele varstnice dependente. In evidenta DGASPC Sector 5 sunt 33 persoane varstnice institutionalizate si 3 persoane varstnice beneficiaza de ingrijitori la domiciliu. . cu domiciliul/resedinta situata pe raza sectorului 5.B. PROTECTIA FAMILIEI SI PERSOANEI ADULTE Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte realizeaza mentinerea. servicii de suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate. prin acordarea de servicii de recuperare si reabilitare. Serviciul Acordare Beneficii Sociale asigura asistenta sociala acordata persoanelor/familiilor marginalizate social. Un procent de 35 % din numarul acestora locuiesc in cartierul Ferentari. Se acorda asistenta socio-medicala la domiciliu pentru un numar mediu de 144 persoane lunar. de asistenta si suport pentru persoanele varstnice. refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

a alocatiei pentru sustinerea familiei sau a cererilor pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului (85% din media veniturilor. primirea şi înregistrarea cererilor privind modificarea. prin acordarea de suport financiar şi material astfel: • venitul minim garantat.Compartimentul Venit Minim Garantat sprijina categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii. . Serviciul Sustinerea Familiei si Copilului solutioneaza cererile de acordarea a alocatiei de stat pentru copil. • ajutor de inmormantare pentru persoanele incluse in familiile beneficiare de ajutor social. carbuni şi combustibili petrolieri. din care un procent de 40 % dintre acestea sunt din cartierul Ferentari. încetarea sau suspendarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea şi îngrijirea copilului. în vederea depaşirii situatiilor în care se afla. sau între 600 şi 1200 lei până la vârsta de 2 ani). sub forma ajutorului social. gaze naturale. • ajutor pentru încalzirea locuintei cu energie termica. între 600 şi 3400 lei până la vârsta de 1 an. a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie de 500 lei/lună. • ajutorul financiar pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. In prezent beneficiaza de venit minim garantat 30 de familii cu un numar de 58 persoane. precum şi cu lemne.

metrou. Un procent de 23 % din numarul acestora. Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap .realizeaza evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap/orientării profesionale.C) ASISTENTA SOCIALA A COPIILOR SI ADULTILOR CU DIZABILITATI Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu Handicap . indemnizatie de hrana. SNCFR ). ale caror venituri lunare nu depasesc valoarea de 400 lei. din care 35 inclusi in programul centrului de zi si provin din zona Ferentari. Serviciul Prestatii Persoane cu Handicap asigură dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale şi a facilităţior sociale persoanelor cu handicap. locuiesc in cartierul Ferentari. Copii in evidenta serviciului . din care un procent de 20 % din zona Ferentari. In prima luna de derulare a acestui program au beneficiat de aceste tichete sociale 1102 de persoane. In evidenta acestui serviciu se afla un numar de 10251 beneficiari de drepturi si facilitati: ( transport RATB.realizeaza incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati. Programul de acordare a tichetelor sociale in valoare lunara de 100 lei persoanelor cu handicap mediu. accentuat sau grav. orientarea scolara si profesionala a acestora.920. conform încadrării prevăzute în certificatul de încadrare în grad de handicap. evaluarea necesară pentru atestarea asistentului personal profesionist. indemnizatii si buget complementar in functie de gradul de handicap. .953 beneficiari. dintre care aproximativ 15% locuiesc in zona Ferentari. Persoane in evidenta – 9.

VĂ MULŢUMESC! .