You are on page 1of 29

Tema 9.

ASIGURAREA DE TRANSPORT

Planul:
1.Asigurarea autovehiculelor
2.Asigurările CARGO în cadrul transporturilor internaţionale
3.Asigurările CASCO
4.Asigurarea aeronavelor

În a doua jumătate a secolului odată cu dezvoltarea transporturilor rutiere. Deşi la început asigurările auto propuneau acordarea protecţiei numai pentru vătămări corporale şi pagube materiale produse terţilor odată cu trecerea timpului au apărut noi tipuri de protecţie. . asigurările de auto s-au desprins din grupa asigurărilor de accidente devenind o categorie de asigurări de sine stătătoare şi foarte vastă. fiind incluse în categoria accidente. cu creşterea numărului de maşini şi cu diversificarea acestora. Asigurările auto a apărut pentru prima dată la începutul secolului XX.

TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI DIN REP. MOLDOVA . lei Despagubiri platite S1 2016 mil. lei Prime brute subscrise S1 2016 mil. lei Prime brute subscrise Variatie % Despagubiri platite S1 2017 mil. lei Despagubiri platite Variatie % Cota de piata S1 2017 % Cota de piata S1 2016 % .SEMESTRUL 1 2017 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% Prime brute subscrise S1 2017 mil.

asigurările ce pot fi încheiate cuprind mai multe tipuri: Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului Asigurarea autovehiculelor Asigurarea autovehiculelor Asigurarea răspunderii transportatorului. asigurarea de accidente a persoanelor legal transportate în autovehicul Asigurarea de răspundere civilă .Din punctul de vedere al utilizării autovehiculelor. Asigurarea pasagerilor.

Asigurarea autovehiculelor Asigurarea auto este cea mai frecvent întâlnită în asigurările non-viaţă. Ea se contractează cel mai uşor dintre toate asigurările facultative şi este asigurarea cu cea mai mare rată a daunei. Clasele mai întâlnite sunt următoarele: autovehicule vehicule autovehicule proprietate motociclete agricole şi auto speciale comerciale privată forestiere . datorită varietăţii mari a acestora. Clasificarea riscurilor asigurabile în asigurarea de autovehicule ţine seama de tipurile de vehicule ce se asigură.

Asigurarea de avarii a Asigurarea autovehiculelor autovehiculelor pentru riscuri speciale .

furtună. căderi. cutremur de pământ.  incendiu. cum ar fi:  avarii produse ca urmare a ciocnirii.  trăsnet. răsturnări.  prăbuşire sau alunecare de teren. uragan. deoarece fiecare îşi stabileşte singură politica de subscriere. pătare. Există totuşi anumite riscuri pe care le întâlnim la majoritatea societăţilor de asigurare. inundaţie. precum şi pagubele produse din această cauză.  greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă. carbonizare sau alte distrugeri. derapări. zgârieturi. . Asigurarea de avarii a autovehiculelor Riscurile pentru care se oferă protecţie sunt diferite de la o societate la alta. explozie şi pagubele produse când acestea au avut loc la distanţă de autovehiculul respectiv. grindină. lovirii sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul autovehiculului asigurat.  ploaie torenţială. cum ar fi: afumare. căderea unor corpuri pe construcţia în care se află autovehiculul. apă rămasă pe sol.  avalanşe de zăpadă.

de către terţe prin efracţie sau persoane prin acte de violenţă pagubele produse autovehiculelor ca urmare a furtului sau a tentativei de furt . Asigurarea auto pentru riscuri speciale  Asigurarea pentru riscul de furt la auto reprezintă o formă de asigurare specială care acoperă riscul de furt al întregului autovehicul şi de cele mai multe ori al unor părţi componente şi accesorii.  Riscurile asigurate în baza acestei condiţii sunt: furtul autovehiculului însuşirea sau al unor arbitrară a componente şi accesorii din autovehiculului dotarea acestuia.

în cazul în care aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele de drept (poliţie) dacă în timpul cât autovehiculul nu era folosit. ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratului sau din serviciul acestuia. Excluderile pentru această condiţie sunt: dacă organele poliţiei nu confirmă furtul sau tentativa de furt. în cazul în care furtul a avut loc în timpul perioadei de închiriere . iar conducătorul auto l-a părăsit. nu i s-a scos cheia din contact şi nu i s- au încuiat uşile cu excepţia cazurilor când autovehiculul se afla într-o încăpere încuiată dacă în momentul furtului sau al tentativei de furt. autovehiculul era desfăcut în părţile sale componente. cu excepţia cazurilor în care furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efracţie în încăperea în care se afla autovehiculul desfăcut în părţile sale componente pentru furtul integral al autovehiculului închiriat pe baza unei licenţe oficiale sau a cărui închiriere a fost menţionată expres printre modurile de utilizare ale acestuia.

pe seama companiei de asigurări şi în cadrul sumei asigurate. Succesiunea faptelor pe care trebuie să le îndeplinească asiguratul: 1. precum şi pentru constatarea şi evaluarea pagubelor şi pentru stabilirea drepturilor la despăgubiri 5. măsuri pentru limitarea pagubei 3. potrivit cu împrejurările. să ia măsuri pentru salvarea bunurilor asigurate. deoarece cuantumul despăgubirii se determină pe baza acestei documentaţii . să ia. pentru păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea degradării ulterioare 4. să pună la dispoziţia societăţii de asigurare toate actele şi evidenţele necesare pentru verificarea existenţei şi valorii autovehiculului asigurat. cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele produse 2. să înştiinţeze imediat organele poliţiei sau alte organe de cercetare mai apropiate de locul producerii evenimentului. să pună la dispoziţia societăţii de asigurare documentaţia privind evenimentul asigurat.

alte tipuri de costul cheltuieli legate transportului şi cu transportarea costul asigurării mărfii cheltuielile şi taxele vamale .La asigurarea de tip CARGO. suma poate fi formată din: valoarea bunurilor potrivit facturii.

asiguratul sau beneficiarul mărfii este obligat să confirme documental: interesul său mărimea producerea pentru bunurile pretenţiilor sale cazului asigurat asigurate aferente pagubei .La înaintarea cererii de compensare a pagubei.

Documente de bază se consideră: pentru confirmarea interesului în asigurarea încărcăturii: pentru demonstrarea producerii cazului bonurile de livrare. eliberate de procesul verbal de conturile. prevederile acestor organele competente documente rezultă că asiguratul este în drept să dispună de încărcături . foile asigurat: pentru dovedirea de însoţire şi alte mărimii pretenţiilor de documente de asiguratul trebuie să despăgubire: transportare. facturile şi prezinte documente de confirmare. dacă din constatare a pagubelor.

care au avut loc in afara hotarelor Republicii Moldova (pe teritoriul tarilor membre ale sistemului "Carte Verde"). Prin asigurarea "Carte Verde" sunt protejate interesele tertelor persoane pentru pagubele produse vietii.2001 a obtinut dreptul de a emite propria polita de asigurare internationala "Carte Verde". (tabela nr. .08. iar de la 01.ASIGURAREA INTERNAŢIONALĂ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO CARTEA VERDE Republica Moldova a fost admisa de catre Asambleia Generala a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului international "Carte Verde" in anul 1997. tipul autovehicului si termenul de asigurare. Cota primei de asigurare se determina in dependenta de tarile.1) Limitele de raspundere ale Asiguratorului corespund prevederilor legislatiei tarii in care s-a produs accidentul. sanatatii si bunurilor lor in urma accidentelor rutiere. Contractele de asigurare se incheie pe un termen de la 15 zile pina la un an. in care pleaca asiguratul.

00 100. lei TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .SEMESTRUL 1 2017 Cota de piata S1 2016 % TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise Variatie % TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .00 200.SEMESTRUL 1 2017 TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE . lei TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .00 - -100.SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise S1 2016 mil.00 -200.00 600.SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite S1 2016 mil.00 TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .SEMESTRUL 1 2017 700. lei TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite Variatie % TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .00 500.TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE .SEMESTRUL 1 2017 Cota de piata S1 2017 % TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE . lei .00 400.SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite S1 2017 mil.SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise S1 2017 mil.00 300.

auto. efectueaza transportarea organizata a calatorilor cu transport aerian. sanatatii si bunurilor calatorilor. indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare juridica.  Subiect al asigurarii poate fi persoana juridica. Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor se aplica la transportarea organizata a calatorilor cu transportul aerian auto feroviar fluvial  Obiect al asigurarii este raspunderea civila a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vietii.1553 din 25 februarie 1998. . obtinute in ordinea cuvenita. ori persoana fizica care. in baza licentei. ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A TRANSPORTATORILOR FATĂ DE CĂLĂTORI Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori este aprobata prin Legea RM "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori" nr. feroviar si fluvial.

precum si cele straine. girarii mijlocului de transport. vizata de serviciul notarial in vederea detinerii. indiferent de locul parcarii. remorci.  Obiecte ale asigurarii facultative CASCO . nu prezinta deteriorari penetrante ale elementelor caroseriei. motoare. utilizarii. dispun de mandat sau de procura proprietarului. detinatori legitimi ai mijlocului de transport.  Mijloacele de transport sunt protejate 24/24 ore (non-stop).ASIGURAREA FACULTATIVĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (CASCO)  Asiguratii tipului respectiv de asigurare pot fi persoane fizice si juridice. fisurari ale geamurilor. fapt certificat prin actul respectiv. care activeaza sau locuiesc permanent in Republica Moldova. semiremorci. chiar daca mijlocul de transport este luat in arenda.toate mijloacele de transport auto. adica dispun de numere aplicate pe caroserii. pasibile de asigurat. .

care Moldova. a utiliza sau a gira autovehiculul dat. vizată notarial cu întreprinderi mixte. . dispun de o procură consulate. atunci când: automobilelor. dreptul de a deţine. vârsta de 16 ani – teritoriul proprietatea lor. şi activează pe autovehiculul este persoanele fizice. care locuiesc persoane fizice şi permanent în Republica juridice. În calitate de subiecţi (contractanţi) ai asigurării CASCO pot fi considerate: persoanele fără cetăţănie. transport moto ambasade. care au atins vârsta în cazul asigurării Republicii autovehiculul este luat de 18 ani în cazul Moldova în arendă în baza asigurării mijloacelor de contractului de arendă.

GRAWE CARAT ASIGURARI 13. EUROASIG GRUP 8. KLASSIKA ASIGURARI 21. ARTAS 5. TRANSELIT 17. ALLIANCE Insurance Group 18. MOLDASIG 14. ASITO 4. GARANTIE 12. ASTERRA GROUP 3. AUTO-SIGURANTA 2. GENERAL ASIGURARI . EXIM-ASINT 9. MOLDOVA-ASTROVAZ 16. Lista companiilor de asigurari care ofera acest produs:  1. DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP 7. VITORIASIG 19. GALAS 10. GARANT 11. MOLDCARGO 15. IDEEA ASIGURARI 20. ACORD GRUP 6.

414 publicată la 09/03/2007 în Monitorul Oficial nr. sanatatii si bunurilor tertelor persoane in urma accidentelor rutiere care au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.032.  Asigurarea prevede recuperarea pagubelor produse vietii. .ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE  Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto este aprobată prin Legea Republicii Moldova "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" din 22/12/2006 nr.

TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE RCA .00 150. lei Despagubiri platite S1 2016 mil.SEMESTRUL 1 2017 200.00 50. lei Despagubiri platite Variatie % Cota de piata S1 2017 % Cota de piata S1 2016 % . lei Prime brute subscrise Variatie % Despagubiri platite S1 2017 mil.00 -100.00 100.00 - -50. lei Prime brute subscrise S1 2016 mil.00 Prime brute subscrise S1 2017 mil.

Obligatiunile asiguratilor si asiguratorilor in cazul asigurarii obligatorii de raspundere civila Obligatiunile Companiei de Obligatiunile asigurari asiguratilor .

. gospodăria comunală autosanitare. autocisterne autovehicule pentru autovehicule pentru stingerea incendiilor. autofurgoane.În calitate de obiecte ale asigurării se consideră autovehiculele pentru transporturi terestre care pot fi grupate în următoarele tipuri: autovehicule destinate transporturilor de persoane autovehicule destinate transporturilor de bunuri autoturisme. autobuze. autovehicule speciale: motociclete autocamioane.

autovehiculele cu deteriorări ale geamurilor. cu avarieri sau corozie evidentă a detaliilor autovehiculele la caroseriei care lipseşte numărul caroseriei şi al motorului Nu pot fi obiecte ale asigurării: .

Obiectul asigurării aeronavelor: pierderea şi avarierea navei răspundere a civilă faţă de terţi răspunderea faţă de pasagerii sau bagajele acestora şi pentru mărfurile transportate .

dispariţia aeronavei avariile pricinuite aeronavei de măsurile de salvare cheltuielile făcute pentru salvarea şi conservarea aeronavelor . rulării la sol şi al staţionării la sol. Riscurile asigurate: pierderea fizică directă sau pierderea totală constructivă ori avarierea navei în timpul zborului.

Asigurarea • o călătorie determinată aeronavelor se • o perioadă poate încheia determinată de pentru: timp .

în cazul călătoriilor fără pasageri sau mărfuri. la asigurarea încheiată pentru o perioadă de timp. --În asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei. răspunderea asigurătorului începe în momentul începerii reparaţiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau în momentul pornirii motoarelor. --La asigurările încheiate pentru o călătorie. răspunderea asigurătorului începe şi încetează la date precise stabilite în poliţa de asigurare. . în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri şi încetează în momentul încheierii operaţiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinaţie sau în momentul opririi motoarelor.