You are on page 1of 14

PEST & SWOT analiza

PEST analiza • Political. (politika) • Economic. (društvo) • Technological (tehnologija) . (ekonomija) • Social.

• Poslovno zakonodavstvo • Analliza glogalnog okruženja i političkih promena • Razvoj političkih i trgovinskih odnosa sa kojima se blisko sarađuje . regulativa i pravnog/političkog sistema utiče na poslovanje.Politički aspekt • Razmatranje motiva i postupaka koje preduzima Vlada i način na koji ona. politički aspekt. putem zakona. predstavlja tzv.

regionalni disparite). • Vladinu politiku (fiskalnu. skraćeno/puno radno vreme. • Prihod (tekući. porast. rast.). regionalne razlike i • sl.. raspodela. društveni / privatni.. muškarci/žene. • Industriju (struktura. • Bogatstvo (raspodela. • Zaposlenost (struktura zaposlenih. monetarnu). raspodela. . odraz na kupovnu moć). zaposlenost).Ekonomski aspekt • Pod ekonomskim činiocima podrazumevamo: • Bruto proizvod (po stanovniku.).

Društveni aspekt • Kada govorimo o društvenim aspektima. prema veri). vlasništvo nad stambenim prostorom. . model potrošnje). uverenja). starosna struktura porodice. • Društvene trendove (lični sistem vrednosti. geografski položaj. • Psihološke odlike (odabir prioriteta. pre svega mislimo na: • Demografiju (društveno-ekonomske grupacije. • Prirodne činioce. moral i etika. struktura društva. odnos prema koristi. struktura porodice i njen uticaj.

prihvatanje od strane potrošača).Tehnološki aspekt • Brzinu promena u tehnologiji (moći držati korak. mogućnost razlikovanja proizvoda). kontrola). • Proizvodnu tehnologiju (troškovi i ušteda. ulaganja). prava korišćenja. obučeno osoblje). briga o potrebama potrošača. • Zaštitu tehnologije (modeli. . • Široku upotrebu tehnologije (bespomoćna trka za najnovijim dostignućima. • Istraživanje i razvoj (troškovi ulaganja.

zadatak • Izvršite PEST analizu za muzičku industriju u celini.Pest analiza . u aktuelnom marketing okruženju? .

praćenje TV muzičkih kanala. PEST ANALIZA MUZIČKE INDUSTRIJE Politika Ekonomija  Zakoni i propisi o zaštiti intelektualne svojine  Poreske stope  Postojanje zaštite prava autora muzike. praćenje Internet muzičkih kanala.  Pad maloprodaje CD-ova usled digitalizacije muzike i  Zaštita od javnog nelegalnog emitovanja/oglašavanja muzičkih ekspanzije interneta dela  Visina naknade za autorska dela  Regulacija konkurencije  Stepen regulacije i zaštite od piraterije (copyright)  Postojanje organizacija muzičkih autora (kao što je u Srbiji Sokoj) Tehnologija Društvo  Digitalizacija muzike  Muzika je sastavni deo života svake kulture. mp4…) koji prodatih CDova olakšavaju transfer muzike na internetu a pritom nemaju  Moda i trendovi određuju i opstanak odeđenih muzčkih pravaca ugrađena autorska prava  Straosna struktura stanovništva direktno određuje popularnost i slušanost određenih muzičkih pravaca (u društvima u kojima preovladava stanovništvo ispod 25 godina najčešće je najpopularnija pop ili hip hop muzika)  Navike društva određuju način slušanja muzike – odlasci na koncerte. kao takva uvek će  Masovno korišćenje interneta za njom postojati traženja  Pojava on-line softvera za download muzike  Platežna sposobnost stanovništva direktno utiče na visinu  Pojava raznih formata digitalnih fajlova (mp3. autora teksta kao i  Platežna sposobnost stanovništva autora aranžmana. kupovina nosača zvuka. .

SWOT analiza • Strenths .pretnje .snage • Weaknesses .slabosti • Opportunities .šanse • Threats .

SWOT analiza • Snage i slabosti vezane su za preduzeće • Šanse i pretnje dolaze iz neposredne okoline preduzeća .

ljudski Slabosti • Nepovoljne okolnosti i različita ograničenja • Finansijski. ljudski . proizvodni. marketing. marketing. proizvodni.Snage • Raspoloživi potencijal unotar preduzeća • Finansijski.

Šanse • Pozitivni uticaji i povoljne okolnosti iz okruženja • organizacije i pojedince koji direktno utiču na vaše poslovanje. šire poslovno okruženje Pretnje • Pozitivni uticaji i povoljne okolnosti iz okruženja • organizacije i pojedince koji direktno utiču na vaše poslovanje. šire poslovno okruženje .

PEST vs SWOT? • Koji cilj imaju ove dve analize? • Razlika između ove dve analize? .

Primer SWOT analize .