Problematica vitamin B12 in dieta vegan (vegetarian total

)

Vitamina B12 este o vitamin hidrosolubil , rezistent la ac iunea aerului, dar este distrus de lumin , radia ia ultraviolet , acizi i baze. Are cea mai complicat formul i totodat cea mai mare molecul i mas molecular dintre toate vitaminele.

- Necesar : 2-3 g/zi

- Absorb ia sa intestinal este: a) Mult redus de: b) Crescut de:hhi

a) Mult redus de: medica ia hipocolesterolemiant (statine i fibra i), alcool, pilulele contraceptive, omeprazol, colchicin , excesul de vitamin C i somnifere; rezec iile gastrice îi blocheaz cuplarea cu factorul intrinsec (care se va produce într-o cantitate cu atât mai mic cu cât rezec ia gastric a fost mai important ), rezec iile ileale; dulciurile concentrate (zah r, miere, bomboane, pr jituri, ciocolat , torturi...) i b uturile dulci împiedic absorb ia vitaminei B12.

. colina. inozitolul (surs : consumul cerealelor integrale). B9.b) Crescut de asocierea cu vitaminele B6. potasiul i calciul.

Sarcina i al ptarea necesit doze mai mari de vitamin . .. în timp ce cuptorul cu microunde distruge cam jum tate din cantitatea de vitamin existent în alimente.

. dar particip i la metabolismul glucidic i lipidic (sinteza unor acizi gra i).Func ii: .Constituie un factor de maturare al globulelor de sânge. .Stimuleaz pofta de mâncare. fiind principalul factor anti-anemic. .Stimuleaz sinteza proteic .

Factor important în procesele de transmetilare i particip la formarea metioninei i a colinei.. împiedicând acumularea de gr sime în ficat.Scade nivelul seric al homocisteinei.Cre te performan ele fizice în special. . dar i pe cele psihice. . .Are propriet i hepato-protectoare. prevenind ateroscleroza i cardiopatia ischemic .

. .Particip la integritatea fibrei nervoase i a neuronului i la sinteza tecii de mielin . .Determin cre terea memoriei. fiind implicat în cre terea i maturarea celular ..Esen ial pentru replicarea ADN-ului. m re te puterea de concentrare i confer o stare de echilibru psihic.

. .Administrarea intravenoas a hidroxicobalaminei contracareaz efectele otr virii cu cianuri.

Nu exist îns nici un risc pentru cei care utilizeaz vitamina B12 de origine vegetal din alimentele men ionate mai jos! . cât i risc de a declan a / accentua eventuale crize de astm bron ic. cre te riscul de a stimula dezvoltarea anumitor tumori latente existente în organism.Excesul brusc ap rut prin suplimentarea cu fiole (de 50 µg sau 1000 µg). în vreme ce persoanele cu cancer. de a c ror existen o anumit persoan nu era con tient . sau o iau din surse de origine animal risc propagarea cancerului aproape întotdeauna de nest vilit. dac iau suplimente cu vitamina B12.

palpita ii. miros nepl cut al corpului. depresie. tulbur ri de personalitate. anemie uneori crunt . pierderea apetitului. balon ri. arsuri bucale. pierderi de memorie. . tulbur ri de ciclu menstrual. dezorientare. labilitate psihic . v rs turi. nervozitate. limb depapilat . reducerea toleran ei la efort.Semne de deficit : stare de oboseal tot mai accentuat . amor eli ale membrelor. gre uri.

lapte.. g lbenu de ou. . brânz . polen. rinichi. soia. ficat. Äfructe´ de mare.Surse : spirulina (recordmenul). carnea de pui i de vit . mal . pâine. drojdie.

.Din p cate exist numeroase Ävoci autorizate´ care în ultimul timp sus in c aceast vitamin NU ar fi con inut în alimentele de origine vegetal i de-aici ideea c alimenta ia vegetarian total (vegan) ar predispune la caren e privind aceast vitamin .

ar fi chiar cel mai s n tos mod de alimenta ie. demonstrând c alimenta ia vegan nu prezint riscuri. ba din contr .În cele ce urmeaz voi încerca s combat aceast sus inere. .

5 l de ap /zi.Dac alimenta ia vegan asociaz : . dar având în permanen urina inodor incolor + i . 5-6 zile/s pt mân care s determine cre terea pulsului 100 b t i/minut i transpira ie i dispnee (gâfâial ) + .consumul a 2.exerci iul fizic 60¶-90¶/zi.

fumatului. a b uturilor alcoolice. alimentelor fripte sau afumate. amfetaminice.culcatul înainte de ora 22. asigurând zilnic între 9-10 ore de somn.. .în lipsa stimulentelor cafeinice. . a pr jelilor.

.....ne vom g si în fa a celui mai s n tos mod de via . sau mai bine zis a. Äsecretului longevit ii´! .

´ .29: ³ i Dumnezeu a zis : Iat c v-am dat orice iarb care face s mân i care este pe fa a întregului p mânt i orice pom care are în el rod cu s mân . Argumentul Biblic: a) Geneza 1. Aceasta s fie hrana voastr .1.

automat îl voi acuza de incompeten ( ti i pe cine?) pe..29).. Dumnezeu!!! EL a inventat veganul înc în Eden!!! (Geneza 1. Dumnezeu nu tia / tie cu ce am func iona noi cel mai bine? Eu m -ndoiesc! Al ii îns nu!?! .DAC spun c veganul e nesigur sau nu e bun.

.14: ³Dumnezeu face s creasc iarba pentru vite i verde uri pentru nevoile omului..´. ("Bate aua s priceap .!") ...b) Psalmul 104. ca p mântul s dea pâine. deci tot Dumnezeu recomand veganul.

La 2400 de ani dup Eden. pro ti de tun i sunte i deja în c ruciorul cu rotile! Ce s m mai fac cu voi? V-a i facut de tot râsul imperiului babilonian!!!" A a le zice imparatul? Sau le spune tuturor supu ilor s i ca a g sit în tinerii evrei întelepciune de peste 10 ori fata de restul? . cât i pe ceilal i 3 prieteni ai s i. profetul Daniel. în primul capitol al c rtii sale relateaz c a intrat pentru 3 ani în dieta vegan! Dup ce îns îl testeaz împ ratul Nabucodonosor atât pe el. titi ce le spune acesta ? "Vai de capu' vostru de extremi ti i de fanatici!!! Sunte i albi ca peretele de anemici.Daniel capitolul 1.

c) Daniel capitolul 4. mintea îi revine i monarhul este reprimit la palat!! . NU l-a p r sit mintea. a a cum s-ar putea crede.33). dup ce a p scut iarb ca boii (Daniel 4. printr-un deficit de B12. dar mai ales versetele 32-34: Pe împar tul Nabucodonosor îl reprimesc slujitorii s i dup 7 ani de nebunie. ci din contr .

împietri i.. dintre care au intrat în ara f g duit 2 persoane (din 2.000 câ i au ie it din Egipt !).NU UITA I NICIODAT : Levitic 11 si Deuteronom 14 au fost date în pustia Sinai unui popor Israel de.000.. .

i nu o int maxim pe care s nu o dep im privind alimenta ia!!! .Levitic 11 si Deuteronom 14 constituie un MINIM (deci nota 5) de la care s plec m.

c se consumau produse lactate. .Am citit de 24 de ori Biblia i am aflat un lucru extrem de interesant pe care vreau sa vi-l impartasesc: sti i c nic ieri Dumnezeu NU recomand consumul de lactate in Biblie??? Pentru carne. exist derogare. dar DUMNEZEU nu a poruncit asta niciodat i nic ieri! Era un obicei preluat de la neamurile din jur sau mo tenit de la patriarhi. asta e alta poveste. dar la lactate NU! A.

.. i ti i c lactatele sunt DE DEPARTE mai periculoase pentru s n tate decât carnea ? ..

reputatul academician afirm c "vitaminele B se g sesc în propor ie de 85% în alimentele de origine vegetal ". 255 c vitamina B 12 exist în pâine.2. Baciu de la Cluj) în cartea sa "Fiziologie" de 1971 i ulterior reeditat 1977 spune la pag. Argumentul tiin ific medical: a) Cel mai mare fiziolog roman (acad. În aceea i carte la aceea i pagin . Eu în eleg de-aici c i B12-le! . la un nivel de 1 g/ 100 g pâine (necesar 2-3 g/zi).

ceea ce înseamn c la o doz de minim 2 grame recomandate / zi am ob ine NUMAI DIN ACEAST SURS 4 g de B12. . având o concentra ie de 2 ppm (p r i per milion).b) În cartea "Spirulina" editat de Hofigal se afirm ca Spirulina este prezentat ca fiind recordmenul în vitamina B12.

. nu cât Spirulina..c) Mai sus v-am scris de Spirulin .) contin B12. dar toate algele marine (deci i Chlorella i Laminaria. dar con in! .

afirm c B12 exist în granulele de polen. carte care a ajuns la edi ia a IX-a.d) În cartea "Tratamentul bolilor prin legume. fructe i cereale". . reputatul dr. francez Jean Valnet.

dar i con inutul acesteia este în micrograme ( g) i astfel este mult mai greu de dozat i identificat în produsele alimentare!!! . necesarul.Însa de unde apare "problema" vitaminei B12 ? 1) Spre deosebire de alte vitamine a c ror necesar este în miligrame (mg).

2) Dac oamenii vor trece la vegan. crede i c ace tia vor mai face...CANCER? VEGANII NU FAC CANCER!!! NU cumva s uitati asta !!! Prof. Mecinicopschi chiar a afirmat recent în cursul unei emisiuni televizate c exist studii serioase în acest sens! . .

probleme legate de nivelul crescut al colesterolului sangvin etc.! Adio acestor boli! .Hipertensiune arterial .. cardiopatie ischemic .

aproape sigur centenari !!! P i statul cât le va pl ti stora pensii ??? .Ce s-ar întimpla în acest caz cu companiile farmaceutice i cu doctorii ??? La noi nu v gândi i ? Veganii vor ajunge. DAC nu-i calc ma ina.

în ciuda moleculei sale enorme (ca m rime). dar care se poate absorbi chiar din colon. în anul II de facultate am înv at c vitamina B12 se produce în intestinul gros (colon) al omului de c tre flora microbian de fermenta ie. .3) La Fiziologie.

dac o persoan ar fi vegan 95-97% din timp. se sus ine (de c tre adep ii antiveganismului) c ar exista riscuri importante pentru s n tate ca de pild : .4) Stocul hepatic de B12 se termin teoretic dup 3 ani în lipsa aportului. Astfel.

a) apare o anemie cumplit b) apar demieliniz ri ale c ilor nervoase cu riscuri majore de paralizii. adesea ireversibile c) risc major de osteoporoz d) risc major de boli cardiovasculare .

e) risc major datorat cre terii coagulabilit ii sângelui cu posibilitatea de formare a cheagurilor în vasele sangvine .

Citeva exemple din lumea animala care vorbesc de la sine : a) Cel mai mare animal de pe P mânt ± balena ± este vegan . tia i c un elefant este capabil s alerge cu 30-40 km/h timp de 3-4 ore neîntrerupt ? . consum exclusiv fito-plancton b) Cel mai mare animal terestru ± elefantul ± este i el vegan.

.. ou ?´ . a c rui dantur i tub digestiv seaman ca 2 pic turi de ap cu ale omului este.. calul! Ce m nânc un cal? Circul i un proverb în limba rom na: Ämânci calule.. carne. brânz . lapte.d) Cel mai longeviv animal domestic i totodat cel mai de povar animal de pe lâng casa omului.

e) Cel mai rapid animal de pe Terra este îns ghepardul.. între 30-120 minute. lapte. tia i c din p cate pentru ghepard. care poate alerga cu 145 km/h ! Îns meniul favorit al acestuia este reprezentat de c tre gazela Thomson. brânz i ou ) ca s aib vitamina B12 pentru o nou alergare !?! . z când la p mânt f r putere. în vreme ce gazela. cu cel putin 145 km/h alearg i gazela ! Ce se întâmpl îns dup 3 minute de 145 km/h ? Ghepardul este frânt de oboseal . pa te (carne. tot a 5-a tentativ de prindere a gazelei reu este ? Adic de 4 ori scap gazela i doar 20% dintre tentative reu esc ? Motivul ? Dac ghepardul alearg cu 145 km/h..

f) Fostul recordmen mondial al probei de 100 m plat (Carl Lewis) este vegetarian total de 20 ani i se antrena cu un cal la galop! .

. .. (Contra-)argumentul homocisteinei: un nivel sc zut al B12 determin întotdeauna cre terea concentra iei din sânge a unei substante de 9-11 ori mai periculoase decât colesterolul (m refer aici la homocistein ). anse crescute de apari ie a bolii Alzheimer. substan care determin printre altele: înfundarea drastic a vaselor de sânge (risc de infarcte la inim . osteoporoz . creier etc). cre te drastic coagulabilitatea sângelui cu formarea de cheaguri în torentul sangvin.3.

.White în cartea sa ÄDiet i hran ´): ³Legumele.G. cerealele i semin ele reprezint dieta aleas pentru noi înc de la început de c tre Creator´. Argumentul celui mai tradus autor american al tuturor timpurilor (E. fructele.4.

care cu rare excep ii trec de 100 de ani i care la asemenea vârste sunt mae trii ai artelor mar iale sunt vegani din totdeauna i înca crudivori!!! A a-i c le lipse te B12!?! .5. Argumentul etnic: C lugarii shaolin.

(Contra-)argumentul autorului acestui material: sunt VEGAN de pe 15.6. unul dintre motive fiind i acela de a demonstra completa netemeinicie a afirma iei c dieta vegan ar fi caren at în aceast vitamin ! . deci de peste 8 ani i NU prezint nici una dintre manifest rile enumerate mai sus.2000. 97% din timp.12.

5 zile/s pt mân între 150-200 genoflexiuni/zi + .Personal am cea mai buna condi ie fizic pe care-am avut-o vreodat ! Fac mi care de între inere care const în: .5 zile/s pt mân între 400-500 de flot ri/zi + .

. f r a avea febr muscular a II-a zi .Sunt capabil s merg în ritm mediu (20 km/h) 50 km neintrerupt cu o biciclet performant .5-6 zile/ s pt mân între 9-12 km de mers pe jos în ritm alert..

i nici nu am perspective! . nu sunt paralizat i nici nu am suferit vreun infarct !!! .În acest moment NU sunt anemic...

teorie infirm . e problema lor! . din nefericire / nenorocire sus inut tot mai pe larg în ultimii ani de tot mai mul i medici neinforma i!!! Eu nu-L pot face pe Dumnezeu incompetent ! Daca al ii pot.Alte considera ii: .Personal voi combate ori de cite ori voi putea teoria aberant a "lipsei de B12 la vegani".

) sau sufer de anumite parazitoze intestinale. cancer etc. iar absorb ia vitaminei B12 va avea ASTFEL de suferit! .. substan a respectiv fie nu se mai produce. DACA stomacul a fost rezecat.Îns DACA o persoan sufer de gastrit atrofic . De ce? Foarte simplu: stomacul produce o substan ("factor intrinsec") care leag vitamina B12 i face ca aceasta s se absoarb din intestinul sub ire. DOAR ATUNCI exist riscul apari iei unui deficit de vitamin B12. fie se produce într-o cantitate insuficient . sau dac i s-a rezecat (t iat) 2/3 sau 3/4 din stomac printr-o opera ie (de ulcer gastric/duodenal.

ave i încredere în Dumnezeu. M rginean C lin ..V doresc numai bine i s n tate i.. c ci El ne-a facut i tot El tie cel mai bine cu ce am func iona cel mai bine! Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful