You are on page 1of 21

Definisi

 Tingkahlaku yang mengganggu atau
mengancam individu lain yang melibatkan
kerosakan harta benda hingga ada yang
menyebabkan kecederaan sama ada kepada
orang lain atau pada diri sendiri.
 Tingkah laku yang boleh menjejaskan
kelicinan ataupun keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran, khasnya di dalam bilik
darjah.
 Berkaitan dengan penglahiran masalah emosi
kanak-kanak.
 Berbentuk lisan atau bukan lisan.
Jenis-jenis

 Terbahagi kepada dua kategori utama:
1. Tingkah laku bermasalah positif
2. Tingkah laku bermasalah negatif
Tingkah laku bermasalah negatif
1. Tingkah laku yang 2. Tingkah laku yang
menghalang: Bergantung mengganggu: Disruptif
 Pergantungan  Hiperaktiviti
berlebihan  Kelakuan nakal
 Kebimbangan
 Pengunduran diri 3. Tingkah laku anti sosial:
 Pengasingan diri Distruktif
 Permusuhan nyata
 Vandalisme
 Kumpulan Liar
Tingkah laku yang menghalang :
Bergantung
 Tidak dapat berdikari
 Tiga kategori

1. Pergantungan berlebihan – tidak dapat melakukan tugas dan
membuat keputusan sendiri, tidak suka berkawan,
terlampau pemalu, pendiam, tidak aktif, mudah tertekan,
amat sensitif terhadap teguran atau kritikan orang lain.
2. Kebimbangan-cemas & takut menyertai aktiviti
pembelajaran – terlalu memikirkan sesuatu yang tidak
diingini berlaku.
3. Pengunduran & pengasingan diri- satu mekanisme helah
bela diri, sukar menyesuaikan emosi dan sosial, dihantui
oleh pengalaman yang seringkali gagal, mempunyai konsep
kendiri rendah atau negatif, mempunyai persepsi yang salah
dan sukar mengubahnya.
Tingkah laku yang menghalang :
Bergantung
 Faktor : Diri pelajar itu sendiri
Perlindungan melampau
Kecerdasan yang rendah
Kurang keyakinan diri
Konsep kendiri rendah
Kecerdasan yang rendah

 Bagaimana cara mengatasinya?
Cara Mengatasi
 Merancang isi pelajaran dari mudah ke
sukar.
 Mengamalkan sikap penyayang.
 Menggunakan strategi berpusatkan guru
dan bahan
 Memberikan tugasan mengikut kebolehan
pelajar.
 Mengutamakan kaedah individu dan aktiviti
kumpulan pelbagai kebolehan.
Tingkah laku yang mengganggu:
Disruptif
 Jenis-jenis :

1. Hiperaktiviti
Pelajar yang tidak dapat duduk diam, buat
bising, tolak-menolak dan berbuat sesuatu tanpa
memikirkan akibatnya. Biasanya disebabkan
masalah kesihatan berpunca daripada
pemakanan atau baka.
Tingkah laku yang mengganggu:
Disruptif
2. Kelakuan nakal
Pelajar yangtidak berminat belajar atau yang tidak
dapat mengikuti atau memberi perhatian terhadap
pengajaran di dalam kelas. Cenderung membuat
bising, mengganggu pelajar lain, tidak dapat duduk
diam atau menunjukkan sikap agresif seperti
memukul pelajar lain.
Tingkah laku yang mengganggu:
Disruptif
 Faktor : pelajar kurang matang
masalah kesihatan
iklim bilik darjah yang kurang kondusif
penyampaian guru kurang menarik dan
sukar difahami.

 Cara mengatasi
Cara Mengatasi
 Menggunakan pelbagai teknik mengajar
termasuk penggunaan alat bantu mengajar
yang menarik.
 Menggunakan teknik variasi rangsangan untuk
kekalkan minat.
 Menggunakan aktiviti berkumpulan mengikut
kebolehan pelajar.
 Menguruskan bilik darjah dengan membina
iklim bilik darjah yang kondusif.
 Berbincang dengan ibu bapa dan memahami
ilmu asas berkaitan kesihatan bagi
pengendalian pelajar yang bermasalah
kesihatan.
Tingkah laku anti sosial: Distruktif
 Melibatkan tingkah laku yang dapat melukai atau
menyakiti orang lain, samada secara lisan atau secara
fizikal.
 Lazimnya terjadi dalam kalangan kanak-kanak berumur
10-15 tahun.
 Jenis-jenis :
1. Permusuhan nyata- bergaduh, mengugut guru.
2. Vandalisme-merosakkan harta benda, menconteng
dinding, mencalar kereta guru.
3. Kumpulan liar/klik/geng-sekumpulan pelajar yang
dibentuk untuk melakukan aktiviti distruktif di sekolah.
Tingkah laku anti sosial: Distruktif
 Faktor : kecerdasan dan konsep kendiri rendah dan
negatif
naluri agresif yang diwarisi daripada ibu bapa
pengaruh unsur-unsur negatif daripada media
menerima penilaian yang rendah daripada
guru/rakan
pendekatan disiplin disekolah bersifat
autokratik.

 Cara mengatasi
Cara Mengatasi
 Menggunakan teknik mendisplinkan yang
sesuai.
 Elakkan hukuman dera dan jatuhkan hukuman
selepas pelajar berkenaan telah memahami dan
rela terimanya.
 Adakan sesi bimbingan dan kaunseling.
 Mengajar pelajar dengan sifat penyayang.
 Menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa
 Menganjurkan kursus-kursus motivasi untuk
membina konsep kendiri positif.
Tingkah laku bermasalah positif
 Ingin tahu
 Cepat belajar
 Pintar cerdas
 Proaktif
Tingkah laku bermasalah : Ingin
tahu
 Murid yang sentiasa mengemukakan soalan dan tidak
penat untu berusaha mencuba.

 Bermasalah : apabila mengganggu aktiviti pengajaran
atau mencuba sesuatu yang membawa kerosakan yang
boleh membahayakan diri dan orang lain.
Tingkah laku bermasalah : cepat
belajar
 Murid yang dapat menguasai maklumat , kemahiran
dan ilmu pengetahuan lebih cepat daripada murid-
murid normal.

 Bermasalah : apabila mereka menggunakan masa
lapang mengganggu murid-murid yang lain semasa
belajar.
Tingkah laku bermasalah : Pintar
cerdas
 Murid yang mempunyai ciri-ciri mempunyai :
- darjah kecerdasan yang tinggi.
- bakat membaca dan mencipta.
- pemikiran kreatif dan bertindak pantas.
- berbakat dalam beberapa bidang seni.

 Bermasalah : Apabila mereka mencuba sesuatu yang
merbahaya, merasa bosan dan mengganggu pelajaran
dalam bilik darjah, sombong dan memandang rendah
murid lain, mencabar guru atau melakukan sesuatu di
luar jangkaan.
Tingkah laku bermasalah : Proaktif
 Murid-murid yang mempunyai sifat yakin diri, asertif
dan suka bertindak atau mengambil inisiatif sendiri.

 Bermasalah : Apabila mereka terlalu yakin diri
sehingga melakukan sesuatu yang merbahaya, tidak
dengar nasihat guru atau bertindak dahulu tanpa
mengikut arahan atau tunjuk ajar guru.
Cara mengatasi
 Menyediakan bahan P&P yang lengkap dan sesuai
serta lebih mencabar bagi murid yang pintar cerdas.
 Memberikan aktiviti pengayaan dalam aktiviti
kumpulan bagi murid cepat belajar, ingin tahu dan
pintar cerdas.
 Melantik murid-murid proaktif sebagai pemimpin
dalam aktiviti kumpulan
 Mengajar dengan cara yang menarik dan penuh
keyakinan.
 Gunakan strategi berpusatkan murid dan berpusatkan
bahan supaya murid dapat melibatkan diri dalam
aktiviti P&P sepenuhnya.
Sekian…terima kasih.